Politikere og kandidater

Allan Norré Pedersen er folketingskandidat for SF Frederikshavn.

Christina Lykke Eriksen er SFs medlem i Frederikshavn Byråd og Formand for Børne- og Ungdomsudvalget.

1_Bunker - Skagen.jpg

Folketingskandidat

Som folketingskandidat i Frederikshavn vil jeg kæmpe for at styrke vores uddannelsessektor, så der også skabes arbejdspladser uden for København, tydeliggøre de store klimaforandringer, verden gennemgår og sikre, at den blå fløj ikke tjener penge på vores velfærd.

Allan Norré Pedersen

Mit navn er Allan Norré Pedersen og jeg er 33 år. Til daglig underviser jeg i samfundsfag på Aalborghus Gymnasium og er fjernunderviser i historie på VUC&hf Nordjylland.

Jeg er født og opvokset i Vendsyssel i en lille by ved navn Vester Hassing i en arbejderfamilie. Min far arbejdede bl.a. på værftet i Aalborg og i Frederikshavn. Min mor har arbejdet i butik igennem hele sit arbejdsliv. Min opvækst har lært mig, at intet kommer af sig selv, og at der skal kæmpes.

Jeg er den første i min familie, der fik en universitetsuddannelse, hvor jeg er uddannet historiker og har en kandidat i international politik med fokus på EU. Kampen for at få en uddannelse har vist mig, hvor store forskelle der er i vores land. Desværre bliver denne ulighed kun større og større. Det skal vi have stoppet. Vi skal sætte hinanden fri via stærke fællesskaber. Det gøres ved at styrke uddannelsesniveauet i landet. Højrefløjen vil give skattelettelser til dem, der har mest. Det er den gale vej. Vi skal styrke vores uddannelsessektor, så der kan skabes arbejdspladser i Frederikshavn, i Thisted, i Brønderslev osv. I Danmark og i Nordjylland er vi nogen af verdens bedste til udvikling af grøn teknologi. Denne styrkeposition skal vi udvikle, så der også i fremtiden er arbejdspladser udenfor København og de andre store byer. Af denne grund er jeg medlem af SF og har sagt ja til at blive nordjysk folketingskandidat for SF Frederikshavn.

Danmark skal i en anden retning. Der er alt for stort fokus på egoismen fremfor fællesskabet og solidariteten. For mig er fællesskab og solidaritet det allervigtigste i et samfund, og jeg håber du vil give mig din stemme ved det kommende folketingsvalg.

Byrådsmedlem

Både i og uden for byrådssalen arbejder jeg på at udvikle kommune bæredygtigt uanset om det gælder økonomi, velfærd eller klima. Som formand for Børne- og Ungdomsudvalget er det desuden afgørende for mig, at Frederikshavn har en bæredygtig skolestruktur, der giver vores børn det bedste udgangspunkt.

Christina Lykke

SKOLESTRUKTUR

SF har sat sig i spidsen for at ændre skolestrukturen i Frederikshavn, så den bliver bæredygtig i forhold til det faldende børnetal og de økonomiske ressourcer, kommunen råder over.

Reformen af indholdet i folkeskolen skal omsættes til, at vores børn og unge bliver endnu dygtigere og trives endnu bedre. Vi vil løbende lytte til de kritikpunkter, der kommer fra lærere, elever og forældre og justere den frederikshavnske folkeskole i forhold hertil.

ARBEJDSPLADSER OG TURISME

Gennem bl.a. havneudvidelser i Skagen og Frederikshavn ser vi frem til, at der bliver skabt nye arbejdspladser i kommunen. Vi vil også gerne udvikle turismen i Skagen, men vi finder det hovedløst at ødelægge den fredede natur ved at bygge et overklassehotel på Grenen og anlægge en golfbane mellem Gl. Skagen og Nordstrand.

VEDVARENDE ENERGI

Vindmøllemodstanderne modsætter sig, at der kan rejses møller på land. Derfor når Frederikshavn ikke målet om at blive en vedvarende energikommune i 2015. Det er katastrofalt, når man betænker de omkostninger, det ekstreme vejr pålægger vort samfund, og derfor vil i SF arbejde for, at vi udnytter de muligheder, vi har i kommunen for at modvirke den globale opvarmning. Lad skifergassen blive i jorden og rejs møller, hvor det er muligt!

Univers
Mobil navigation