velkommen til     sf skive

SF tager afstand fra sygeplejerske-ordning

SF-Skives bestyrelse tager stærkt afstand fra brevet, om sygeplejerske-ordning som jobcenteret har sendt til borgere på kontanthjælp.

Kontrol i hoved og bagdel!!!

Alle kontanthjælpsmodtagere i Skive Kommune fik brev om, at de ved sygdom skulle stille hos en sygeplejerske til kontrol af, om de nu virkelig var syge. Ingen arbejdsgiver ville kræve noget tilsvarende af sine ansatte.

Efter voldsomt pres og tvivl om, hvorvidt det overhovedet var lovligt, blev brevet trukket tilbage, men så skulle skylden pludselig lægges på en enkelt sagsbehandler. Ansvaret skulle skydes nedad. SF Skives bestyrelse har diskuteret den besynderlige sag - og vi siger nej til tak til den form for kontrol. Og undrer os dybt over det farceagtige forløb!

Resultat kommunalvalget 17

2 mandater til SF i Skive byråd.

De to medlemmer er Anders Bøge og Anne Mette Laugesen. Anders blev genvalg og Anne Mette er nyvalgt til byrådet.

AB og AML.png

Til valget d. 21. november fik vi 1493 stemmer, 5,4% som er en fremgang fra sidste valg. resultatet gav 2 mandater i Skive byråd.

Tak til alle som stemte på SF.

Anders Bøge bliver medlem af Økonomiudvalget, Teknik og miljøudvalget og Børne og ungeudvalget.

Anne Mette bliver medlem af Social sundhed og forebyggelsesudvalget, Børne familieudvalget og det nyoprettet ungeudvalg.

 

Valgresultat

Anders Bøge 753 stemmer

Anne Mette Laugesen 214 stemmer

Elsemarie Trøst 102 stemmer 

Frits Laursen 70 stemmer

Else Stokholm 26 stemmer

Thomas D. Sølvsten 25 stemmer

Ole Bisgaard 25 stemmer

Marianne Hintze 10 stemmer

Søren Bo Nielsen 9 stemmer

Listestemmer: 259 stemmer

Se det samlet resultat HER

Socialpolitisk Dialogmøde

SF, Alternativet og Enhedslisten inviterer til socialpolitisk dialogmøde.

Torsdag d. 16. november kl. 19. i Aktivitetscenteret Ny Skivehus, Odgaardsvej 15A 7800 Skive

Her kan du møde: Niels Bjørnø, leder af Kirkens korshær i Århus. Tidligere centerchef for Børnecentret i Familie, Børn og Unge i socialforvaltningen, Århus. Niels beskrives som: Handlekraftig, direkte og dedikeret.

Du møder også: Runa Dorph-Pedersen: Formand for Landsforeningen Autisme, frivillig bisidder i både handicap- og sygedagpengesager – og har bokset med systemet på tæt hold i forbindelse med egne psykisk sårbare børn. Bosiddende i Viborg.

Mød op og vær med til at formulere 10 anbefalinger til det kommende byråd i forbindelse med en kompetent, helhedsorienteret socialfaglig sagsbehandling i Skive Kommune.

Kom til cafémøde om natur og et grønnere Skive!

Kom til cafémøde om natur og et grønnere Skive!Forfatter og journalist Kjeld Hansen giver et bud på et grønnere Danmark og en grønnere Skive Kommune.

SF, Enhedslisten og Alternativet kommer med korte oplæg.

Sted: Café En bid af Himlen fredag den 3. november klokken 16. Ingen tilmelding nødvendig.

Arrangører: SF, Enhedslisten og Alternativet

Mød miljøjournalisten og forfatteren Keld Hansen på En Bid af Himlen, Vestergade i Skive.

Kommunalvalget KV17

undefined

På siden kan du finde info om vores 9 kandidater og læse vores valgprogram

Ingen atomaffald i Skive

Regeringen har besluttet at det radioaktive affald på Dansk Dekommissionering skal blive på Risø i op til yderligere 30 - 50 år. Det betyder at Skive nu endelig ikke er i spil for slutdeponering.

nuclear-34997_960_720.png

Regeringen har besluttet at det radioaktive affald på Dansk Dekommissionering skal blive på Risø i op til yderligere 30 - 50 år. Det betyder at Skive nu endelig ikke er i spil for slutdeponering. 
- Det er en stor sejr for SF og kæmpesejr for Skive og Thise Mejeri at et slutdepot her er droppet, siger Anders Bøge, SF Skive.SF har tidligere meldt ud at affaldet bør etableres i et mellemlager så man hele tiden kan komme til affaldet, hvis der sker noget uforudset.

- Vi er meget tilfredse med at Regeringen har opgivet tanken om at køre atomaffald rundt i landet. Beslutningen skaber tryghed i de lokale områder, hvor nedgravningen nu er opgivet. Men den giver også tryghed for resten af landet, fordi vi slipper for den bekymring, der er forbundet med at transportere atomaffald rundt på vejen, siger Signe Munk, SF Næstformand
 
Under den forlængede forberedelsesperiode vil regeringen fortsat afsøge mulighederne for fælles internationale løsninger – herunder muligheder for eksport af det mest radioaktive danske atomaffald. Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse. En forlænget undersøgelsesperiode giver samtidig mulighed for, at ny teknisk viden og eventuelle nye tekniske muligheder om håndtering af radioaktivt affald kan blive inddraget.

Vi skal ikke foretage os noget som binder kommende generationer. Derfor fortsætter SF med at sige nej til at grave affaldet ned. Vi vil have det etableret i et mellemlager sådan som det der allerede sker i Holland. Det er den bedste løsning, siger Signe Munk, Næstformand for SF

Forurenet drikkevand i Skive Kommune

V, S og DF tænker sig ikke om

Drikkevand fra vandværkerne i Lem, Durup og Vejby er forurenet med pesticidet chloridazon. Grænseværdierne er overskredet, med Skive Vand mener overskridelserne er så små, at forbrugerne sagtens kan drikke vandet alligevel.

Det er igen fortiden som indhenter os. Giften blev brugt i landbruget, indtil den i 1996 blev forbudt.

- Det vand vi drikker i dag er regnvand, der har været 20 til 200 år undervejs, inden det havner i grundvandsmagasinerne. Vi skal med andre ord tænke langsigtet, hvis vi vil sikre rent vand til fremtidige generationer, siger SF byrådsmedlem Fritz Mohr Lauersen.

Derfor foreslog SF ved budgetforhandlingerne for nylig, at byrådet afsætter penge til en ekstra medarbejder i afdelingen for teknik og miljø. Så vi kan lave planer for fremtiden, der kan sikre rent drikkevand mange år frem i tiden.

- Det er mig helt ubegribeligt, at 25 medlemmer af byrådet ved den lejlighed fejede det af bordet, mener Fritz Mohr Lauersen.

Det kan vi heldigvis lave om på til byrådsvalget den 21. november, tilføjer han. Sørg for din stemme bliver hørt.

Frits vand.png

Pia Olsen Dyhr besøger Skive

Onsdag d. 19 april besøger Pia Olsen Dyhr Skive Kommune.

Pia OD Skive april2017.jpg

Onsdag d. 19. april besøger SFs formand Pia Olsen Dyhr Skive kommune, Hun skal blandt andet besøge Autismecenter Skive og Thise Mejeri.

Besøget afsluttes med et åbent møde kl. 18.00 - 19.30 i Fagforeningshuset, Jægervej 12, 7800 Skive.

Mødet er åbent og alle er velkomne

Frits Laursen har meldt sig ind i SF

FritsL.jpg

Frits Laursen har meldt sig ind i SF og SF Skive er nu repræsenteret med to medlemmer i kommunalbestyrelsen.
Bestyrelsen byder Frits velkommen.

 

SF Skive

  • Formand Ole Bisgaard

7800 Skive

Tlf. 21 13 21 55

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation