velkommen til     sf skive

Kommunalvalget

undefined

På siden kan du finde info om vores 9 kandidater og læse vores valgprogram

Ingen atomaffald i Skive

Regeringen har besluttet at det radioaktive affald på Dansk Dekommissionering skal blive på Risø i op til yderligere 30 - 50 år. Det betyder at Skive nu endelig ikke er i spil for slutdeponering.

nuclear-34997_960_720.png

Regeringen har besluttet at det radioaktive affald på Dansk Dekommissionering skal blive på Risø i op til yderligere 30 - 50 år. Det betyder at Skive nu endelig ikke er i spil for slutdeponering. 
- Det er en stor sejr for SF og kæmpesejr for Skive og Thise Mejeri at et slutdepot her er droppet, siger Anders Bøge, SF Skive.SF har tidligere meldt ud at affaldet bør etableres i et mellemlager så man hele tiden kan komme til affaldet, hvis der sker noget uforudset.

- Vi er meget tilfredse med at Regeringen har opgivet tanken om at køre atomaffald rundt i landet. Beslutningen skaber tryghed i de lokale områder, hvor nedgravningen nu er opgivet. Men den giver også tryghed for resten af landet, fordi vi slipper for den bekymring, der er forbundet med at transportere atomaffald rundt på vejen, siger Signe Munk, SF Næstformand
 
Under den forlængede forberedelsesperiode vil regeringen fortsat afsøge mulighederne for fælles internationale løsninger – herunder muligheder for eksport af det mest radioaktive danske atomaffald. Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse. En forlænget undersøgelsesperiode giver samtidig mulighed for, at ny teknisk viden og eventuelle nye tekniske muligheder om håndtering af radioaktivt affald kan blive inddraget.

Vi skal ikke foretage os noget som binder kommende generationer. Derfor fortsætter SF med at sige nej til at grave affaldet ned. Vi vil have det etableret i et mellemlager sådan som det der allerede sker i Holland. Det er den bedste løsning, siger Signe Munk, Næstformand for SF

Forurenet drikkevand i Skive Kommune

V, S og DF tænker sig ikke om

Drikkevand fra vandværkerne i Lem, Durup og Vejby er forurenet med pesticidet chloridazon. Grænseværdierne er overskredet, med Skive Vand mener overskridelserne er så små, at forbrugerne sagtens kan drikke vandet alligevel.

Det er igen fortiden som indhenter os. Giften blev brugt i landbruget, indtil den i 1996 blev forbudt.

- Det vand vi drikker i dag er regnvand, der har været 20 til 200 år undervejs, inden det havner i grundvandsmagasinerne. Vi skal med andre ord tænke langsigtet, hvis vi vil sikre rent vand til fremtidige generationer, siger SF byrådsmedlem Fritz Mohr Lauersen.

Derfor foreslog SF ved budgetforhandlingerne for nylig, at byrådet afsætter penge til en ekstra medarbejder i afdelingen for teknik og miljø. Så vi kan lave planer for fremtiden, der kan sikre rent drikkevand mange år frem i tiden.

- Det er mig helt ubegribeligt, at 25 medlemmer af byrådet ved den lejlighed fejede det af bordet, mener Fritz Mohr Lauersen.

Det kan vi heldigvis lave om på til byrådsvalget den 21. november, tilføjer han. Sørg for din stemme bliver hørt.

Frits vand.png

Pia Olsen Dyhr besøger Skive

Onsdag d. 19 april besøger Pia Olsen Dyhr Skive Kommune.

Pia OD Skive april2017.jpg

Onsdag d. 19. april besøger SFs formand Pia Olsen Dyhr Skive kommune, Hun skal blandt andet besøge Autismecenter Skive og Thise Mejeri.

Besøget afsluttes med et åbent møde kl. 18.00 - 19.30 i Fagforeningshuset, Jægervej 12, 7800 Skive.

Mødet er åbent og alle er velkomne

Frits Laursen har meldt sig ind i SF

FritsL.jpg

Frits Laursen har meldt sig ind i SF og SF Skive er nu repræsenteret med to medlemmer i kommunalbestyrelsen.
Bestyrelsen byder Frits velkommen.

 

SF Skive

  • Formand Ole Bisgaard

7800 Skive

Tlf. 21 13 21 55

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation