SF Odder klar til kommunalvalg

Under overskriften ”Fælles om velfærd og bæredygtighed” er SF Odder klar med de fem kandidater, som partiforeningen stiller op til kommunalvalget i november.

- Vi stiller op med et rigtig godt hold, som jeg er stolt af at være en del af, siger borgmesterkandidat for SF Odder, Marianne Hundebøll. Listen er organiseret med sideordnet opstilling, og kandidaternes rækkefølge er prioriteret af partiforeningen.

Med på Listen er:

  • Marianne Hundebøll, Odder
  • Helle Møller, Saksild
  • Klavs Vedel, Sondrup
  • Axel Iversen, Randlev
  • Mogens Bedsted, Torrild

SFKV2017.jpg

Kommunal velfærd går på fire ben

SF vælger at lægge fokus på de kommunale kerneopgaver i den kommende valgkamp. Og derfor vil SFs udspil også komme til at handle om, hvordan vi i fællesskab løfter kvaliteten af kommunens skoler og dagtilbud sammen med ældreplejen - samtidig med at vi sørger for fattigdomsbekæmpelse og sikrer vores miljø.

- For os er det vigtigt, at vores politik hænger sammen både på kort og på lang sigt. Derfor er det helt logisk for SF, at miljøpolitik og bekæmpelsen af fattigdom går hånd i hånd med børne- og ungeområdet og ældrepleje, siger Marianne Hundebøll.

Det handler om gode kommunale skoler og daginstitutioner med plads til dannelse og trivsel. Det betyder også, at SF går til valg på at rulle den igangværende omlægning af skoleområdet tilbage efter valget.

- Det siddende flertal i byrådet har besluttet at trække en kvalitetsforringelse ned over skoleområdet med uigennemtænkte sparekrav. Det ønsker vi ikke at bakke op om hverken nu eller i det kommende byråd, understreger Marianne Hundebøll.

Den kommunale hjemmepleje er den anden hjørnesten i den kommunale velfærd. Heller ikke her vil SF gå på kompromis med kvaliteten.

- Vores ældre skal opleve en høj kvalitet i den pleje vi yder, og det skal være trygt at blive gammel for alle i Odder kommune.

Miljøpolitikken handler blandt andet om sikringen af rent drikkevand nu og i fremtiden.

- Vi skal i dialog med vores dygtige landmænd her i kommunen og finde frem til de løsninger, som sikrer, at vores grundvandsmagasiner ikke bliver ødelagt. Og hvis det i sidste ende kommer til at betyde forbud mod brug af sprøjtegifte på nogle arealer. Så er vi i SF klar til det, siger Marianne Hundebøll.

SF har også de økonomisk dårligst stillede på dagsordenen. Den siddende regering har i samarbejde med DF indført nye skrappe regler for borgere på sociale ydelser. Det rammer også en del af vores medborgere i Odder kommune.

- Derfor skal vi som kommune hjælpe, hvor vi kan. Det giver ingen mening, hverken menneskeligt eller økonomisk at sende nogen ud i fattigdom. En hjælp kunne for eksempel være at stille beskæftigelse til rådighed, så modtagere af kontanthjælp ikke ender på fattigdomsydelse fordi de falder for 225-timers reglen, siger Marianne Hundebøll.

Fælles om forandringer

Endelig ønsker SF, at det politiske værksted, der hvor beslutninger forberedes, inden de bliver til konkrete forslag, får et kraftigt eftersyn i Odder kommune.

- I Odder kommune arbejder vi naturligvis inden for lovens rammer, når det handler om borgerinddragelse. Men i SF mener vi slet ikke det er tidssvarende eller  tilstrækkeligt. Et rigtig godt eksempel er de seneste besparelser på skoler og daginstitutioner. Her bliver inddragelsen af borgerne kørt helt efter bogen.

- Men de involverede borgere, er slet ikke blevet hørt i tide. Det har betydet, at den beslutning flertallet i byrådet har truffet, nu skaber store frustrationer mange steder i kommunen. Det har vi som politikere et stort ansvar for, og det vil vi i SF lære af og gøre meget bedre for fremtiden, siger Marianne Hundebøll.

Helle Møller Pedersen

Medlem af Odder byråd

SFKV2017.jpg (1)

Marianne Hundebøll

Medlem af Odder Byråd for SF odder

marianne-hundeboll.jpg

Marianne Hundebøll har være medlem af Odder byråd i to perioder. 

Marianne Hundebøll sidde i B og U udvalget. 

Hun arbejder til daglig som Ergoterapeut for Odder Kommune 

Marianne.hundebøll@odder.dk 

 

Mogens Bedsted Folketingskandidat Skanderborgkredsen

Jeg er 61 år og bor på 25.år i Torrild sammen med min kone. Jeg arbejder som folkeskolelærer med specialundervisning og undervisning af tosprogede.

Jeg har to voksne udeboende drenge 

 

WEB F-L-Mogens-Bedsted (2).jpg

Jeg har altid taget mig tid til at beskæftige mig med politik både globalt, nationalt regionalt og lokalt. For mig er det vigtigt at engagere mig og blive klogere på den verden vi lever i og om muligt gøre den til et bedre sted at leve i.  Jeg stiller derfor op til Folketingsvalget

 Især ligger det mig på hjerte at arbejde for de, der har de færreste ressourcer, for en reel chance for at skabe sig et godt liv.  Vi er gennem de sidste mange år ikke blevet bedre til at skabe mønsterbrydere, og alt for mange bliver fastlåst af deres sociale arv.

Jeg vil arbejde for at der bliver øget fokus på de forebyggende indsatser, At børn møder mange tydelige voksne i deres opvækst, der kan vise dem andre muligheder en de deres forældre havde.

 

Mogens Bedsted

mogens.bedsted@gmail.com

Univers
Mobil navigation