KIRSTEN NORMANN ANDERSEN

Jeg er 52 år, mor til to voksne sønner og bor i Hørning. Jeg er uddannet sygehjælper og formand for fagforeningen FOA i Århus. Jeg har i godt 20 år været aktiv i fagbevægelsen. Det faglige arbejde har givet mig stor viden om velfærdssamfundet i almindelighed og arbejdsmarkedsforhold i særdeleshed. Stem en fagforeningskvinde ind i folketinget. KLIK PÅ DEN RØDE PIL FOR AT LÆSE MERE

kirsten normann andersen.jpg

> Et godt og ligeværdigt samfund skabes af de mennesker, som lever i samfundet, og af de politikere, som har ansvaret for at forme samfundet. Penge gør det ikke alene. > Mistillid skaber hverken motivation eller engagement – og kontrol er både dyrt og demotiverende. Derfor skal vi turde stole på mennesker og hinanden. > De fleste arbejdsløse drømmer om, at få et fast arbejde. En arbejdsmarkedspolitisk indsats skal gøre det lettere at tage de jobs der er til rådighed, og vi kan med fordel afskaffe ordninger, som lader arbejdsløse arbejde gratis. Til gengæld kan vi spare på de mange kontrolforanstaltninger. > Større lighed i sundhed handler om livsbetingelser. Forskning viser, at fattige har et dårligere helbred end velstillede borgere. Lige muligheder for god uddannelse – lige muligheder for at spise sund kost – lige muligheder for at bo i gode boliger m.v. er nøglen til at reducere de stigende omkostninger til sundhedsvæsnet. Det er billigere at forebygge end at helbrede. > Mere åbenhed i forhold til de politiske dagsordener og de offentlige budgetter, så den enkelte borger får lettere adgang til at blande sig i den politiske debat.

Kirsten Normann Andersen 
Adslevvej 23 
8362 Hørning 
Mobil: 26 31 31 90 
Mail: kirstennormann1@gmail.com

 www.kirstennormann.dk facebook.com

Kirsten.Normann twitter.com/kirstennormann

 

Sanne Rubinke

Medlem af Odder byråd

SANNE SH.jpg

Sanne Rubinke har være medlem af byrådet i flere perioder. I sidste valgperiode var hun Viceborgmester. 

  • Sanne Rubinke  er uddannet socialrådgiver 
  • Sanne Rubinke  er folketingskandidat
  • Sanne Rubinke er supleant til folketinget 
  • Sanne Rubinke har en bred erhvervserfaring 
  • Sanne Rubinke arbejder i Økologiens Have 

Marianne Hundebøll

Medlem af Odder Byråd for SF odder

marianne-hundeboll.jpg

Marianne Hundebøll har være medlem af Odder byråd i to perioder. 

Marianne Hundebøll sidde i B og U udvalget. 

Hun arbejder til daglig som Ergoterapeut for Odder Kommune 

Marianne.hundebøll@odder.dk 

 

Univers
Mobil navigation