Marianne Hundebøll

Medlem af Odder Byråd for SF odder

marianne-hundeboll.jpg

Marianne Hundebøll har være medlem af Odder byråd i to perioder. 

Marianne Hundebøll sidde i B og U udvalget. 

Hun arbejder til daglig som Ergoterapeut for Odder Kommune 

Marianne.hundebøll@odder.dk 

 

Folketingskandidat Charlotte Vindeløv

Blå bog

Charlotte er senest uddannet socialrådgiver, og har arbejdet indenfor børne og familie-området siden 2007.

Arbejder i dag som skole- og dagtilbuds-socialrådgiver i Horsens Kommune.

Tidl. har hun uddannet sig og arbejdet som kontorassistent, samt som ufaglært i restaurationsbranchen.

 

Bosiddende i landsbyen Gl. Rye ved Ry (Skanderborg Kommune).

Bor sammen med sin datter på 17 år.

 

 

Kontaktoplysninger

Mobil: 21 688 778

Mail: charlotte.vindelov@mail.dk

Facebook: @CharlotteVindelov

charlotte_vindloev.jpg

Hun opstiller med flg. mærkesager:

 

  • Børne- og familie-området

Som socialrådgiver med erfaring fra børne- og familie-området er det en klar mærkesag at skabe bedre forhold for både udsatte børn og unge, men bestemt også mere generelt.

Med en ordentlig normering i dagtilbuddene kan vi bedre skabe gode rammer for vores børns udvikling, læring og trivsel. Ligeledes er det væsentligt i skolelivet, hvorfra vores unge mennesker efterfølgende forventes at videreuddanne sig.

 

De udsatte børn og unge har vi en særlig forpligtigelse på, og derfor er det væsentligt at få målrettet støtten så tidligt som muligt – for på den måde at sikre vores særlige ansvar overfor børn, som har vanskelige rammer og udfordringer i opvæksten.

Det ville kunne betale sig både menneskeligt og samfundsøkonomisk.

 

  • Skatte og afgifts-politikken

Ønsket om en stærk velfærd står højt, og betyder selvsagt også, at vi skal passe på vores fælleskasse.

Vi hører jævnligt om multinationale virksomheder, som ikke betaler én krone til den danske statskasse – og samtidig ser vi også danske virksomhedsejere smugle deres penge ud på konti i skattely-landene.

Derfor skal vi have lukket skattely-hullerne. Både ved hjælp af samarbejdet i EU, men også ved at have rette indsatser og ressourcer i Skat.

Afgiftsmæssigt kunne vi fx også forhøje afgifterne på cigaretterne. De har en dårlig indflydelse på sundheden, samt vi ser pt. en stigning i unge, som begynder at ryge. Ligeledes er der faktisk opbakning i befolkningen til at forhøje afgifterne på cigaretter.

 

 

  • En ordentlig retorik og et bedre menneskesyn

Der hersker i dag en retorik og politisk hetz mod særligt de udsatte medborgere i vores samfund. Den skaber et fundament af mistillid overfor det enkelte menneske.

Det er på tide at vi får sadlet om, og skabt et samfund bygget på tillid til, at det enkelte menneske ønsker at gøre sit bedste.

Ligeledes kan vi alle som medborgere ende i en given uheldig situation, som gør vi alle bør have glæde af at vide, vi er sikret en stærk velfærd, hvis vi får brug for det.

Derfor ønsker jeg et opgør med den nedsættende omtale af mennesker, og være med til at skabe et mere empatisk menneskesyn i vores samfund.

Jeg tror på det kan skabes, hvis vi bliver bedre til at sætte mennesket før den bølge af effektivitet, konkurrence og præstationskrav, som vores samfund pt. styres af.

 

 

Univers
Mobil navigation