Mads Nikolajsen

Mads Nikolajsen og Aleksander Myrhøj er SF Norddjurs kommunalbestyrelsesmedlemmer.

undefined

Jeg er årgang 51, gift med Ellen, far til to voksne døtre, gymnasielærer og bor i Grenaa.
Valgt til SF´s gruppe i Norddjurs kommunalbestyrelse og formand for børne- og ungdomsudvalget og medlem af økonomiudvalget og RenoDjurs bestyrelse. Desuden er jeg medlem af Midttrafiks repræsentantskab og bestyrelse.

Min vision for uddannelse bygger på stærke ”broer”:
Bro fra stærk dagpasning til folkeskolen – i børnebyerne, Auning og Grenaa
Bro mellem folkeskolen og alle ungdomsuddannelser
Bro mellem folkeskolen og arbejdslivet
Bro til den unge uden uddannelse, praktik eller job: én kontaktperson i kommunen, unge-hjælper-unge mentorer, seniorer-hjælper-unge ind på arbejdspladser
Bro mellem alle unge: Fri adgang til idræts- og kulturfaciliteter for elever og lærlinge
Bro til voksen- og efteruddannelser
Bro mellem danskere og vore flygtninge og indvandrere

Større frihed til den enkelte skole -  det gælder forældre, elever, personale og ledelse Ligestilling af praktisk, boglig og kreativ kunnen

Fælles Uddannelsesråd for samarbejde mellem alle uddannelser i Norddjurs. 

SF´s hold arbejder jeg for en grøn omstilling af Djursland
med job til alle og medarbejdere til alle jobs

Min vision: Ny, grøn bydel omkring Grenaa Sydhavn - økologisk jordbrug med lokal forarbejdning og salg – bioraffinering - øget sortering, reparation og  genbrug - Glatved som ressource-depot og erhvervsområde – energiomstilling i hele kommunen - ekstra bygningsrenovering - klimasikring af Grenaa by og havn og fjordområdet – udbygning af vore grønne områder - vedvarende energiproduktion – økoturisme – Kolindsund besøgscenter og søprojekt - genanvendelse af vindmøller og boreplatforme via Grenaa Hav                     

Min påstand: her venter mindst tusind grønne jobs!
Inspirationskilde: ”Grøn Omstilling”, udgivet af 3F´s grønne tænketank.

Kontakt mig gerne og find mig her:
Hvor der formes alternativer og visioner
På nuancernes holdeplads
Hvor kontakt til borger, tillidsrepræsentanter, foreninger og virksomheder er vigtig
Hvor der kæmpes mod hierarki i kommunen
Hvor der forhandles
Hvor der kæmpes for at de svagest stillede får bedre muligheder

Hornsleths Allé 26, Grenaa, mobil 61 28 63 27 mail madsn@norddjurs.dk
www.sf.dk/norddjurs  Facebook:  @madsnikolajsen   og @SFnorddjurs

 

undefined 

Jeg er 26 år, pædagog og medlem af kommunalbestyrelsen, miljø- og teknikudvalget og kultur- og fritidsudvalget.
Jeg har været aktiv i SF Ungdom og senere SF løbende over de seneste 10 år, og jeg håber at kunne påvirke Norddjurs Kommune ud fra de værdier om fællesskab, solidaritet, socialt ansvar og respekt for miljøet, som jeg har lagret helt inde i hjertet.
I miljø- og teknikudvalget håber jeg at sætte en retning, hvor vi tænker miljø før profit. Lokalt skal vi værne om Norddjurs’ smukke natur og de vidunderlige kyster, så der også om 10 år er både skov, hede og strand at søge til og nyde i fulde drag.
Globalt har vi også et ansvar, der skal tages seriøst, om end vi blot er en lille brik i den store helhed. Rovdriften på naturens resurser må stoppes, og der skal arbejdes i bæredygtige og langsigtede løsninger.
I kultur- og fritidsudvalget søger jeg at repræsentere den frie oplysning, de rummelige kulturtilbud og det sprudlende fritidsliv. Kulturoplevelser, sportsaktiviteter og fritidstilbud er for nogen et åndehul i en travl hverdag, hvor det for andre er den sociale lim, der skaber grobund for fællesskaber og trivsel. Der skal være gode rammer, så vi i Norddjurs fortsat kan tilbyde en bred vifte af tilbud for alle aldre.
I kommunalbestyrelsen vil jeg, sammen med Mads, repræsentere den ansvarlige rød-grønne retning, som i årevis har været SF’s varemærke. Jeg er heldig, at jeg politisk bliver lært op af Mads, der i mange år ukueligt har kæmpet SF’s og fællesskabets sag.
Privat bor jeg sammen med min kæreste, Cecilie, og vores søn fra 2015, Karl.
Jeg er derudover frivillig volleyballtræner.

Jeg kan kontaktes på telefon 23 82 33 54 eller via mail på Alekmy@norddjurs.dk. Du kan følge mit arbejde og/eller tage kontakt via facebook på www.facebook.com/SFAleksander

SF tale om budgettet

SF tale om budgettet uden smil og glæde:  Mads Nikolajsen, 29/8-2018

Juni 2009 var jeg med en nordisk delegation i Narvik i Norge. Narviks Borgmester fortalte, at kommunen var gået fallit året før. Kassen tom, ingen løn til ansatte, til indkøb, til daglig drift. Narvik havde været letsindige i anbringelse af opsparede midler. I fonde som forsvandt med finanskrisen. Staten gik ind og lavede en nødløsning

Norddjurs har ikke spekuleret, men er bagud på indtægter i forhold til vores befolknings sammensætning. Det har vi opdaget for sent. Den norske stat hjælper ikke her, men det gør den danske heller ikke. Den konfiskerer tværtimod en del af vores skattestigning. Prisen for nogle borgere er urimeligt høj. 

SF stemmer for 1. behandlingsbudgettet. Og ser en kvalitet i bredden fra EL til V. I har strakt jer langt, Ulf Harboe, i har strakt jer langt, venstre, DF, S – og der er rigtig meget vi er uenige om bag teksterne her. Men vi har ramt en fællesnævner, og det fortjener borgerne.

Hvordan kan man stemme for noget, som rummer helt urimelige ting?

Hvordan have et forslag om at lukke noget, som bagefter giver mer-udgifter? Stemme for noget man ikke selv tror holder?

Det gør SF fordi vi skal skaffe penge til så meget af det vi tror på, som vi kan. Og fordi Norddjurs jo skal have et budget – og vi skader vore borgere ekstra uden genopretning.

Og fordi SF er med ved bordet, når vi kender indtægtssiden og skal forme det endelige budget. 

Derfor vigtigt at få med, at indsatsen for de svageste børn, for ældre og handicappede skal have førsteprioritet, hvis vi får plads til at lempe. Men vi skal være ærlige og lave et budget der kan holde, også hvis vi ikke lemper. I Valgårsbudgettet forsømte vi at have buffer-pulje. Det må vi indrømme, ikke også Kasper Bjerregaard, Benny Hammer, Jan Petersen, Meilvang, Nikolajsen osv. Budgetforslaget i år er uden sminke.

Et par neddyk i budgettet :

På børneområdet er samtlige besparelser, også dem vi friholdt i første omgang indarbejdet. Også læsecenter, familieskole, nedskæring af specialpædagogisk korps og nednormering i daginstitutioner. I den forbindelse skal man vide, at indsigelser, der ER sendt ind – de gælder stadig. Man må godt sende igen, men man behøver ikke. Vi er opmærksomme. Budgettet siger også, at hvis der kommer sikre indtægter skal de bruges på børn og unge og social og plejesektoren. Men de er der altså ikke nu.

På voksen-pleje området står en rigtig og vigtig sætning, som viser hvor langt ude Norddjurs er:

”Lovligheden af de enkelte besparelser skal undersøges nærmere.”

Vi skal også være ærlige om vilkårene. Budgettet har Forslag der blev til i hast eller under pres. Derfor vigtigt at borgerne kvalitetssikrer det vi har lagt frem.

Og den borger, der kan pege på omlægninger der sikrer det samme eller næsten det samme - for færre penge, vil hjælpe os alle bedre ud igennem omstillingen.

M.h.t. specialundervisning og udsatte børn så håber jeg, at vi kan starte et bredt arbejde for at gentænke. Der er et par lyspunkter med investering i lokale specialgrupper og i styrket forældrevejledning. Og bedre lokaler for dele af Djurslandsskolen.

De borgerlige har været meget ivrige og meget ideologiske for at privatiseret Vej og Park, rengøring og meget andet. Hvorfor vi skal gøre os mere afhængige af eksterne firmaer og forære dem en profit i krisetid forstår SF ikke. Men det er heller ikke vedtaget. Nu skal der undersøges, og hvis der privatiseres skal personale i det mindste virksomhedsoverdrages. Men V, K og LA vandt et slag med linjerne her.

K og LA nøjes så med at sige ja til fribillet og nej til finansieringen.

Nogle, bl.a. borgmesteren, siger at klima, det er der ikke plads til at prioritere nu. Vi står i en velfærdskrise. Men vi har ikke råd til at lade være. Vi ved ikke om næste monsterregn som Bodil med mer-udgifter kommer om fire dage, fire måneder eller fire år. Vi ved den kommer. Derfor må vi fortsætte klimaplanlægning. Og der var lidt tvivl i salen forleden, men ingen tvivl i budgettet. Det piller ikke ved at Norddjurs er med i Coast2Coast klimasamarbejdet. Klima er stadig med.

SLUT: En bedre balance er mulig. En balance, der levner mere plads til velfærden:

SF har fået beregnet to alternativer: Det ene er ønsketænkning – skat uden sanktion. 60 mio ekstra næste år, 40 mio 2020. Selv da skal vi stramme op, men vi skåner det vigtigste.

Det andet går ud fra fuld sanktion og ekstra lån på 30 millioner og dæmpet nedskæring:

Til 2. behandling bliver SFs pejlemærker:

Løfter lånebeløbet 30 mio og dæmper nedskæringen så strækker vi genopretningen et år.

Så undgår vi urealistiske nedskæringer og vore børn og ældre rammes knap så hårdt.

Beløb staten giver tilbage for dyre enkeltsager skal gå til socialsektoren, hvor de kom fra.

Kassebeholdningen skal være 100 mio plus de 30 mio buffer, vi har lagt ind. Vigtigere med 100 mio der holder, end 150 mio, der rummer urealistiske besparelser.

Forskyder 2. behandlingen. Vi risikerer sjusk og hastværk på indtægtssiden, hvis vi ikke strækker køreplanen. Vi blev ikke indkaldt i sommerferien, desværre, vi kan bruge efterårsferien, vi kan strække deadline for aftale 2 uger.

Kommunalpolitisk beretning marts 2018

SF's gruppe i kommunalbestyrelsen har fremlagt kommunalpolitisk beretning på dagens generalforsamling i Vivild.

SF oplever medvind for tiden, og det tilskrives både det gode valg, samt et konstruktivt og sundt debat- og samarbejdsklima blandt partier og politikere.
Mads Nikolajsen har som hjemvendt formand for børne- og ungdomsudvalget lagt stor vægt på dialog med både medarbejdere, forældrebestyrelser og forvaltning. Det er med til at skabe rammen for de næste 4 års arbejde for et stærkere børne- og skoleområde.
Aleksander Myrhøj er så småt ved at finde sig til rette i den nye rolle som politiker, og arbejder for at sætte SF's præg i miljø- og teknikudvalget og i kultur- og fritidsudvalget.
De følger begge børne- og skoleområdet tæt, og ser med stor alvor og ydmyghed på de udfordringer, som forældre, børn og ansatte står i til hverdag. Det er derfor med glæde, at der konstateres, at flere partier i kommunalbestyrelsen har givet udtryk for velvilje ift. fortsat at arbejde for bedre forhold og højere normeringer.
I kommunalbestyrelsen er der lige pt. fokus på åbenhed og borgerinddragelse - sande SF værdier, som forhåbentlig munder ud i mere samarbejde mellem kommune og borgere. I den forbindelse har SF Norddjurs netop fremsat forslag om borgerdrevne forslag, der i øjeblikket bearbejdes af forvaltningen inden det er punkt på økonomiudvalgets møde tirsdag D. 6/3. Forslaget giver som udgangspunkt vore borgere ret til at få et forslag behandlet i kommunalbestyrelsen, hvis 782 borgere skriver under på det. Antallet svarer til det antal stemmer, der skal til ét mandat i kommunalbestyrelsen.
SF's kommunalpolitikere støttes af tre baggrundsgrupper:
Miljøgruppen, netværket for børn, unge og fritid samt SF's almene baggrundsgruppe.
Grupperne afholder møder en gang om måneden. Medlemskab af SF er ikke en betingelse for at deltage i en baggrundsgruppe.

Alle der gerne vil bidrage til SF's kommunalpolitik og ikke er medlem af et andet parti kan tilmelde sig via SF's gruppe eller formand Jytte Schmidt.

Kontakt:
Aleksander Myrhøj​  tlf. 23 82 33 54
Mads Nikolajsen​​   tlf. 61 28 63 27
Formand Jytte Schmidt​​  tlf. 40 76 88 99​   jys@live.dk

Kommentar til budgetaftalen 2018

Grønne investeringer og opnormering i daginstitutioner - to fremskridt i budgetaftale

Kommentar til budgetaftalen i Norddjurs:

SF gik med i aftalen i år, og det er der mindst tre gode grunde til:

1. Vi fik en række fremskridt med:

På driften bl.a.:
Opnormering på daginstitutionerne med 1,25 millioner

Fastholdelse af Vej og Park-folk via vinteropgaver og øget uddannelse. Og generelt skal efteruddannelse og fastholdelse af medarbejdere have højere prioritet.

Vi får indført en velkomstpakke for nye borgere, Grenaa Gademusikerfestival får en fast støtte, og vi melder os ind i Landdistrikternes Fællesråd, der er et vigtig talerør for områderne uden for de største byer.

Gratis psykologhjælp for unge, som SF foreslog og fik ind i budget 17, fortsætter.

På anlægssiden har det været afgørende at få investeringer i energiomstilling og en aktiv klimapolitik med. På investeringslisten er også med-finansiering af et nyt afsnit på Kattegatcentret og udbygning af Grenaa Idrætscenter med både springhal og tilbud for bredden.

2. Budgettet sikrer dagens serviceniveau, men den pressede økonomi betyder desværre, at vi ligger 19 millioner under det tilladte serviceloft.

3. SF er med, når høringssvarene skal behandles, og når anvendelsen af de sidste statstilskud fastsættes.

Selvfølgelig var det et andet budget, hvis SF alene kunne bestemme. Blandt vore forslag var et løft til energirådgivning i landdistrikterne, styrket inklusion og specialundervisning, tilbud om ferie for aktivitetscentre for hjemmeboende handicappede. På sparesiden ville vi slanke den kommunale (over-)administration af skolerne, og reducere i kommunalbestyrelsens udvalg efter næste valg. Det er vi ikke kommet igennem med. SF´s forhandlingsgruppe består af Jytte Dalgaard, SF´s baggrundsgruppe, Jytte Schmidt, formand for SF-Norddjurs og Mads Nikolajsen, som siger:

”økonomi til et ”skindet på næsen” budget, uden nedskæringer eller svære omprioriteringer, med plads til udvalgte fremskridt, tæt på kommunalvalget har gjort budgetaftale til et tilløbsstykke. Det er ikke overraskende at alle 27 gik med.”

Det er nyt at der laves en budgetaftale inden 1. behandling og inden borgerhøringen. I aftalen indgår, at aftalepartierne sammen skal vurdere høringssvarene. Så må vi se, om og hvad der skal ændres som følge af høringen.

Mads Nikolajsen SF i Norddjurs kommunalbestyrelse mobil 61 28 63 27

Kommunalpolitisk beretning marts 2017

SF laver aftaler og stiller forslag

I SF har vi to gode vaner:
1/At gå efter indflydelse og aftaler og flertal.
Og ellers: Hvis nu der er for lidt SF-politik i en aftale:
2/at foreslå det vi synes er rigtigt. Som ændringsforslag. Så alle kan se SF´s alternativ. Det planter et frø, og ganske ofte kommer SF-forslaget igen senere i en eller anden version.

Der er andre i byrådssalen som kalder det profilering. Det må de gerne. For SF er det naturligt at dele sig efter holdninger. Men der er partier som stort aldrig har ændringsforslag. Som ikke viser hvad de vil sætte i stedet.

Som ”single” i kommunalbestyrelsen er der situationer hvor det kan være lidt surt, hvis et SF-forslag bare bliver stemt ned. Der ligger jo altid et stykke arbejde fra mig, nogle SF-ere eller andet godtfolk bag ændringsforslaget. Plus nogle visioner. Men det opvejes helt af at både SF-initiativer og SF´s samarbejde med andre partier og udvalgsmedlemmer rigtig tit giver resultater.  Det hjælper også gevaldigt, at rigtig ofte kommer der positive reaktioner på SF´s alternativer, fra borgere der er glade for at det kommer frem.

Et interessant eksempel er jo budget 2017. Her blev jeg i forhandlingerne til det sidste, og der kom gode ting med ind som gratis psykologhjælp til unge, små-jobs til borgere på kanten af arbejdsmarkedet, fordi de nye kontanthjælpsregler kan skabe fattigdom og udstødning i hidtil uset omfang. Nedskæring af sundhedspleje og flextur prisstigning blev taget af bordet. Der kom lidt ekstra til kommunens grønne afdeling og Norddjurs skal lægge en aktiv ansøgningsstrategi over for Den Danske Naturfond.

V blev også hele tiden. Men V stillede slet ikke forslag. Derfor fik SF indflydelse på forhandlingerne i modsætning til V – og det selv om SF ikke gik med slutaftalen.

Urokkelighed især i S + DF´s nej til bare 0,7 million til daginstitutioner med mange flygtningebørn og store forskelle i holdning (ikke i økonomi) i skolepolitikken betød at SF ikke gik med i aftalen, og i stedet foreslog : Nulstigning i SFO- taksten, Forenkling af folkeskolen med større frihed på den enkelte skole og besparelse på central administration og konsulenter, stop for nedskæring af specialundervisning og inklusion. 0, 7 mio til daginstitutioner med flygtningebørn og en systematisk og billig energirenovering i landdistriktet, der hvor man ikke har fjernvarme.

SF sætter retning.

Det gode ved SF´s arbejdsform er at vi - selv med et eller få mandater - kan sætte retning. Enten ved at være med i aftaler, eller ved at pege på alternativer, som mange uden for byrådssalen synes om.

Og SF har sat retning også det sidste år, hvor vi ellers har oplevet at S er tættere på DF end på venstrefløjen. Samarbejdet mellem EL og SF er udbygget. De borgerlige partier er en broget flok og V har hverken oppositionspolitik eller borgmesterkandidat.

SF har sat retning, og det går den rigtige vej bl.a. med jobs inden for genanvendelse, med Kolindsund, med letbane og mobilitet for hele Djursland, med at skabe forståelse for decentralisering i Norddjurs, også i folkeskolen, vores vigtigste institution.

Tak for opbakning, ros og ris og inspiration til vore baggrundsgrupper og netværk, som alle er åbne også for ikke-medlemmer. 

Mads Nikolajsen, Hornsleths Allé 26, Grenaa. 61 28 63 27. SF i Norddjurs kommunalbestyrelse.                                                                                                                 

Beretning fra byrådssalen

Klip fra Mads´ SF-indlæg i byrådssalen det sidste årstid

 

Budget-vedtagelse 2017:

Tak til borgere, bestyrelser, fælles elevråd, forældre, ansatte m.fl. som har engageret sig i budgetarbejdet . Tak til forvaltningen for et stort arbejde.  Og tak til aktive SF-ere: Som har været aktive i budgetarbejdet, i høringer og forhandling og debat - i overblik og i detaljen? On-line, på telefon, på baggrundsgruppemøde? At folk i omkring et parti med bare ét mandat forholde sig til hvad SF gør i den proces?
Når SF arbejder både på de indre linjer og udadvendt: Så ser vi at et mandat både kan øve indflydelse – og være i konstruktiv opposition. SF´s ændringsforslag fortæller at noget kan gøres bedre fra 2017.
Det aktuelle budget 17 blev bedre, fordi både SF og EL var med ved bordet til det sidste. Men budgettet stoppede før det blev godt – fordi det svigter skole og daginstitutioner på afgørende punkter.
Der er altså brug for nedskæringsstop i 2017 børn med særlige behov for at se om vi kan gøre noget bedre eller billigere. Vi kan altså frigøre ressourcer i hver eneste folkeskole, ved at spare på centralstyring af den. Der er altså brug for ekstra hænder til daginstitutioner med flygtningebørn med en tung bagage. Og Det skal ikke gå ud over de danske børn i institutionen, at vi er tildelt flygtninge. Bare 0,7 mio koster det at give 50% ekstra i merindskrivning. I forvejen er daginstitutionerne ramt af nedskæring på merindskrivningsbeløbet.

SF´s driftsforslag på de områder inkl. SFO koster ekstra 0,8 mio/år i snit. Samtlige SF ændringsforslag koster 2,4 mio fordelt på 4 år. I et budget på 2,4 mia/år.
+ 3,7 mio til Djurslandsskole byggeri, der samler mere i Fjellerup og frigør Stenvad. KB er nødt til at gøre noget her – uanset om I skriver det med i budgettet eller ej. Jeg blev i budgetprocessen ret bekymret for hvad flertallet vil med Djurslandsskolens børn.

Hvor er det så SF sparer? På ”skole-dagpasnings centralLedelse og udviklings konsulenter mv ” - i dag 10 stillinger, langt mere end andre kommuner. Velfærdssekretariatets store byggerier er slut og integrationsopgaven er flyttet. Og vi kan også spare lidt på kurser og konferencer i valgperiodens sidste år.

Plusserne i budgetaftalen er bl.a.: 200.000 til SF-initiativet om forebyggende psykologbistand til unge over 18 år. Et gennembrud, hvor jeg håber I vil se på hvad gør man i Syddjurs, hvad har man gjort i Favrskov. Det er bred opbakning til flextur til 4 kr/km, fortsat gratis byggesagsbehandling, oprustning af kommunens grønne indsats på 2-3 årsværk. Budgettet indenfor pleje og omsorg er ordentligt. Og SF håber en pulje til småjobs på kommunale arbejdspladser – via dialog med MED-udvalget – plus oprustningen af jobcentret kan styrke indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Der er også plusser på anlægssiden.

Plusserne gør, at SF trods minusserne undlader at stemme imod budgetaftalen.

Havvindmøller august 2016:
Min indstilling i forlængelse af den balance-politik SF hele tiden har ført. Det vil være rigtig godt hvis havnens projekt med 2-3 kystnære møller lykkes. Når SF-indstillingen er detaljeret, så er det for fra starten af at styre uden hvad der er kiksede med landmøllerne før sommer. Obligatorisk støjkontrol er vigtig – der er beboelse lige udenfor 4 x møllehøjde grænsen. Det bedste vil være at de placeres på havet øst for havnen, men selvfølgelig udenfor de mange sejlrender.

Havvindmøller December 2016:
Sagen har udviklet sig, mest positivt – muligheden for møller nær Grenaa Havn er nu udvidet til også at være længere væk fra kysten. Det hed sig før, at det var umuligt. Dermed bliver der en afstand på ca 2 km til beboelse på Stensmarksvej, Kalkværksvej, Havneplads, Kystvej osv. Placeringen bliver også en positiv markering af havnen – i stedet for at dominere Ålebugt ml Kalkbakkerne og Fornæs.

Fordi en/flere virksomheder har interesse i at opføre dem og fordi Djurs Wind Power netværket har fordel af det, uanset hvem der stiller op.
Fordi vi kan producere vedv energi, det skylder vi de næste generationer
Fordi der er en chance for at el kommer energiforsyning af Grenaa by tilgode
Fordi billig og grøn el fra Grenaa Havn kan tiltrække virksomheder.

Til slut – lad os komme videre med energipolitik i øvrigt – vi står i stampe. Skal vi udbrede fjernvarmenettet – eller overflødiggøre fjernvarme og isolere mere – budgetpartierne sagde nej til katalysator bevilling til landdistriktet uden fjernvarme.

S har nu i ½ år erklæret at komme med en politik, og nye planer er på standby indtil da – den kom ikke efter sommerferien, ikke med i budgettet = kun 1 mio til bæredygtig energipolitik og klimapolitik  – ser frem til at den kommer. Vindmøllestriden har sat os bagud og S-langsommelighed sætter os yderligere bagud.

Få dage efter KB-anbefaling fandt havnen ud af at møllerne ikke var rentable. 

18. Miljøgodkendelse, VVM og lokalplan biogas anlæg Grenaa. August 2016

Anbefale godkendelserne. Meget stort projekt og ganske grundig sagsbehandling. Længe undervejs. Ligger velplaceret i industrikvarter – ideelt i forhold til omfartsvej

Vigtigt at være meget omhyggelig med miljøkontrol.

EL har skrevet meget imod anlægget her. Fortjener kommentar:

Kritik 1/ Svinefarme eller ej. Energi fra kvæg og svin, fra alle slags brug. SF er optaget af at få økologisk landbrug – men det gør vi ikke ved at kræve dårlig udnyttelse af allerede godkendte industrilandbrug. SF Ser frem til at en dag får vi udbygget husholdningsaffald fra køkkener – får det som råmateriale i anlægget

Blev vedtaget, og Norddjurs skal tage stilling til kommunegarantier 14-3-17

Solvarmeanlæg til Vivild fjernvarme: november 2016

Rigtig godt med solvarme anlægget til Vivild fjernvarme. Der kom dog en  protest fra nabo. Men Naboen har selv solgt til industri areal. Der skal placeres en 21 m høj tank og naboen får indflydelse til at vælge det mindste onde.

Forslag til velkomst til nye borgere. November 2016.

Udarbejdet af SF´s flygtningenetværk:
Vi skal markere at vi byder velkommen. To elementer – en årlig velkomst – og et velkomstbrev.

1/ Velkomsten kan være på rådhus – hvis plads – eller andet sted

2/ brev – eksempler – markedsføringsstrategien giver jo mange flere eksempler. Velkomstbrevet skal foruden de officielle ting bygge på noget fra butikker, foreninger osv.  Kolding eks – 2 billetter til

Selvstændig pointe i at vi siger velkommen til alle borgere – både de der flytter hertil fordi de vælger Norddjurs, og også de som tildeles opholdstilladelse her i ND.

Anbefalet, videre til økonomiudvalget. 

Stationsprojekter: december 2016

Når jeg ikke kan gå ind for orienteringen er det fordi SF siden før sommer har efterlyst tidsplan for stationsprojekterne – har fået lovet tidsplan – og hele tiden er der kommet et udvalgsmøde med undskyldninger, tidsplanen kommer næste gang. Der har været en pinlig mangel på styring, og vi må bakke op om de gode mennesker i forvaltningen, der knokler for at vi bliver færdig til tiden – ell minimere forsinkelser. Det fortjener de.

Der er ikke meget vi kan fremskynde nu, men jeg vil pege på tre ting:

1/ I stedet for som orienteringen siger at tidsplan kommer februar kan vi få det på næste møde – med markering hvad er usikkerhed om

2/ I stedet for at vente på at Transportstyrelsen afgør om folk må gå henover skinnerne på fortovsmanér på Grenaa station må vi lave både plan A og B og måske C, ud fra at vi får lov og vi ikke får lov.

3/ I stedet for passivitet bør ND lave et opråb til TRMIN om at færdselsreglerne på Trustrup og Grenaa station afklares nu, respektløst at styrelsen forhaler – det er afklaret for Aarhus for år siden –

 

Januar: Daginstitutioner – fordelings nøgler mellem Norddjurs daginstitutioner:

SF ligesom EL anbefaler fordelingen i høringssvar fra Nørager og Vivild bestyrelserne – fordi det rummer en balance mellem store og små institutioner og ekstra ressourcer der hvor flygtningebørnene er også på en balanceret måde.

V forslaget bliver en bombe under de små institutioner, men tager til gengæld højde for ekstra ressourcer til flygtningebørn.

Uden ekstra ressourcer er det skidt for danske børn og flygtningebørn og deres institutioner og personale. I august slog bestyrelserne alarm, i september fik vi Stjernehusets nødråb af et høringssvar til budget.

S + DF afvist totalt at afsætte ressourcer der.

Det er ikke udrykningskorps men daglige pædagoger på stedet der er brug for. Område Grenå har 10-11 inklusions pædagoger der flyver rundt. Det er fler pædagoger på stuen der efterlyses.

Alt sammen oveni at alle institutioner er pressede fordi ND kører med lave normeringer og bruger en meget stor del på centrale initiativer væk fra børnene.

SF forslag om:

at der afsættes 573.000 kr. til opnormering i daginstitutioner med mange flygtningebørn" +

at et restbeløb indgår i den generelle ramme for dagtilbudsområdet og fordeles efter den besluttede budgetfordelingsmodel på området. Forslaget blev støttet af alle partier undtagen S-DF-LA (som fik flertal med én stemme)

 

Ansøgning om tilskud til Hurtigbus på pendlertider Auning-Hornslet, Januar:
Super  idé. Under 20 min Auning-Hornslet – tilbud om letbane adgang ikke kun for Auning. Men for hele Fjordlandet.

Vi har lavet stærke ansøgninger før, og skal kæmpe for den her også.

Vedtaget.

Kommuneplan – februar 2017:

Kommuneplanen er en af periodens vigtigste sager - på mange måder vigtigere end budget - mere langsigtet - kan udvikle mer med arealer end selv den største udvikl pulje og det bedste budget.

Godt med de tre bybånd: Bæltet omkring Grenaa, Auning-Allingåbro-Ørsted-bæltet og Midtbæltet Ørum-Glesborg-Bønnerup - mere fokuseret – plus oplæg op til nabosamarbejde - i stedet for nabo-rivalisering.

SF er særlig glad for at midterbåndet KOM med -mindretals udtalelsen fra C og SF fik folkelig opbakning i for-høringen.

SF stiller ændringsforslag for at styrke udvikling i Trustrup og Ørsted:

I Trustrup-Toubro området er det på høje tid at udfordre statslige myndigheders nej. Med baggrund i de muligheder letbaneudbygningen giver. Hvorfor skal Trustrup være den eneste letbanestation, hvor kommunen IKKE kæmper for flere arealer.

Ørsted, opstået nye muligheder siden sidste plan. Tangkæret er blevet en fantastisk gevinst. Det eksisterende potentielle boligområde skal vi gøre til byzone.

Bønnerup. Tillykke til Hans Fisker med en vellykket aktion for boligudbygning her.  – også her skal vi udfordre staten.

Forslagene er i høring nu.

Dispensation til at fælde træerne på Trekanten langs Århusvej i Grenaa: Februar:
Grenaa har en flot grøn port når man kommer fra Aarhus og passerer Hessel – mange berømmer den. Træerne er markante, og ikke flere og tættere end at alle også kan se de biler og facader som er til salg inde bagved.
Hvis det står til MTU flertallet, så lukker vi den grønne port fra Aarhus og omdanner indkørslen til reklame- og butiksfacader.  Skal vi lukke ”den grønne port” få måneder før vi åbner den ny letbanestation. Hvorfor gøre indkørslen grim i stedet for grøn?

Dispensationen blev afvist.

Godt nytår! – og godt nyt-årti!    
I 2017 kommer letbanen. Med både Skejby- og Risskov-linje fra Aarhus tilpasning af busruter på Djursland. Grenaa Havn får sin omfartsvej, i forlængelse af Dolmer Kildeskov. Gl Estrup tager imod og får Jagtens og Skovens museum. Vi (også Djursland) er en del af den europæiske kulturhovedstad. Meget er gjort for at det særligt rige kulturår også styrker varige initiativer.

Norddjurs kommune har eksisteret præcis ti år. I stedet for et blik på 2016 vil jeg se på det første ti-år og starten af det næste.

Kommunesammenlægningen var en kæmpeopgave. Norddjurs er så stort og forskelligartet et område. Set i bakspejlet er der indført fælles vilkår for kommunal service, ældrepleje, dagpasning, biblioteker, kulturliv, erhvervspolitik, skole og dagpasning og så videre!

Den større kommune har givet større muligheder men også større distance.

På mange områder et professionelt løft: demensindsats, miljøindsats, sprogindlæring for bare at nævne enkelte og forskellige (mange andre kan opremses også). Vi skal ikke overse det kæmpearbejde for fællesskabet, som borgere, ansatte og frivilligverdenen har gjort –  hele tiden i en kamp med økonomien. 

 Det er jo lykkedes at skabe en sammenhængskraft. Kommunen er så ”skæv” med by og land, at den næsten er tvunget til at hænge sammen. En købstad med knap halvdelen af befolkningen placeret helt mod øst (næsten østligst – vores stormomsuste ø i Kattegat er ikke glemt!) og et kæmpe og aktivt landdistrikt. Meget er lykkedes for at binde by og land sammen. 

Men der er blevet større afstand mellem befolkning og beslutningstagere, og ”tilbageerobring af nærdemokratiet” bliver en vigtig opgave fra 2017 og frem. Den kommunale sektor er blevet stærkere og opkvalificeret. Men vi fik gradvist for meget hierarki og topstyring. Her er brug for slankekur og forenkling.

Folkeskolen er vores vigtigste institution. Norddjurs skoler, vore børnebyer og også vore daginstitutioner skal have frihed til mere udfoldelse og mindre centralstyre. Her er ressourcer hos personale og forældre, som skal bruges mere og bedre.  Mindre topstyring og større indflydelse til borgere, brugere og medarbejdere på gulvet gælder også andre af Norddjurs institutioner og administration. Det gælder også i indsatsen for at få flere med som i dag er ”på kanten” af samfundet.

 

Mads Nikolajsen. SF i Norddjurs kommunalbestyrelse.
61 28 63 27 – mn@grenaa-gym.dk

Univers
Mobil navigation