Velkommen til   sf favrskov

SF Favrskov ønsker mere fleksible arbejdstider for kommunens ansatte

Nogle mennesker har brug for mere tid i hverdagen, imens andre har mere brug for lidt ekstra i lønningsposen. Fælles for dem er, at en arbejdsuge på lige netop 37 timer ikke nødvendigvis er det, der passer dem bedst.

pædagog_artikel.jpg

Derfor foreslår SF i Favrskov nu, at kommunens medarbejderne skal have bedre muligheder for at forhandle deres arbejdstid individuelt, så den passer til deres egne ønsker og behov.

Med forslaget vil SF give medarbejderne mulighed for at skrue op og ned for arbejdstiden alt efter deres aktuelle livssituation og på den måde opnå en bedre balance mellem deres arbejdsliv og privatliv.

”Mennesker er forskellige og befinder sig i forskellige faser i livet. Nogle har i perioder behov for mere tid i hverdagen, imens andre gerne vil arbejde og tjene lidt mere. Hvis vi skal imødekomme de behov, har vi brug for mere fleksibilitet i indretningen af medarbejdernes arbejdstid, Alligevel skal alle mennesker i vores samfund som udgangspunkt arbejde nøjagtigt det samme antal timer, hele deres arbejdsliv. Det, synes vi, er skørt” siger SF Favrskovs byrådsmedlem Bjarne Andersen.

I første omgang foreslår partiet derfor en forsøgsordning på udvalgte arbejdspladser i kommunen, der blandt andet kan skabe klarhed over, hvor stort et ønske der er blandt kommunens medarbejdere om at justere på deres arbejdstid, og hvordan sådan et ønske kommer til udtryk og kan implementeres i praksis. De værdifulde erfaringer fra pilotforsøget skal så bruges med henblik på at skabe mere fleksibilitet for så mange af kommunens medarbejdere som praktisk muligt.

En lignende forsøgsordning i Københavns Kommune har vist, at op imod en fjerdedel af de ansatte gerne vil justere deres arbejdstid, så de enten arbejder lidt mere eller lidt mindre. Forsøget viser også, at der blandt medarbejderne generelt er stor opbakning til en større fleksibilitet i ansættelsesforholdet. Det understreger, ifølge SF, behovet for mere smidige ordninger:
”Som kommunens største arbejdsplads er det forvaltningens ansvar, at tusindvis af gode og dygtige medarbejdere har et godt arbejdsliv med mulighed for at finde den helt rigtige balance mellem arbejde og fritid. Med en større grad af fleksibilitet tror vi på, at vi kan få medarbejdere, der er mere glade og engagerede i deres arbejde og som samtidig bliver mindre syge, nedslidte og stressede. Det er i sidste ende en gevinst for alle.”

Forslaget behandles på byrådets møde den 28. marts 2017

Venlig hilsen 
Bjarne Andersen
gruppeformand for SF
Tlf. 2566 2353

Ny spidskandidat til kommunalvalget i November 2017

Bestyrelsen i SF Favrskov er meget glade for at kunne præsentere Søren Frandsen som ny spidskandidat for SF til byrådet i Favrskov Kommune

IMG_4657.JPG

SFs nuværende byrådsmedlem Bjarne Andersen har af arbejdsmæssige årsager ikke ønsket at blive spidskandidat for partiet til kommunalvalget i november. Bjarne Andersen udtaler ”Det har været gode og lærerige år i kommunalbestyrelsen, men mit nye arbejde som vicedirektør på Det Kgl. Bibliotek, kræver både min tid og min jævnlige tilstedeværelse i København, så det er bedst at give stafetten videre til en anden, som har tiden og energien til at kæmpe for SFs politik i Favrskov”.

Efter nogen søgen er det lykkedes SF Favrskov at finde en særdeles velegnet kandidat. Valget er faldet på 39-årige Søren Frandsen fra Grundfør. Søren har fået SF-politik ind med modermælken og hjemmefra, idet Søren er søn af mangeårigt folketingsmedlem for SF, Aage Frandsen, og tidligere amtsrådsmedlem for SF, Sesse Søgaard. Søren Frandsen har tidligere været folketingskandidat for SF, aktiv i SF-Aalborg og SFU, men trappede ned, da børnene var små. Familien flyttede til Favrskov i 2007 og til Grundfør i 2008, og nu mener Søren, at tiden er inde til at blive aktiv igen.

”Jeg glæder mig til at kæmpe for en rød og grøn politik i Favrskov” siger Søren Frandsen. ”Det er ofte dem uden en stemme, der ikke bliver hørt. Miljøet og de udsatte bliver ofte sorteper i det politiske spil. Jeg ser frem til at give dem en stemme i Favrskov”.

Søren Frandsen arbejder i sit civile arbejdsliv som økonomi- og administrationschef på en mindre produktionsvirksomhed.

SF Favrskov regner med at kunne præsentere den samlede opstillingsliste til kommunalvalget inden for kort tid.

SF Favrskov har valgt ny folketingskandidat

SF Favrskov har i efteråret 2016 valgt Niels Callesøe som ny folketingskandidat for SF i Favrskovkredsen
  Læs meget mere om Niels Callesøe her

niels-callesoe.jpg

En troværdig klima- og energipolitik

Det er da bestemt rosværdigt, at klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen går ud med en solomelding om, at vi nu for alvor skal satse på omstillingen fra fossile brændsler til vedvarende energi. Det er utroværdigt, fordi han ikke har taget Socialdemokraterne i ed i denne sag. Der skal lægges pres på Socialdemokratiet; og det er der kun ét parti, som har vilje, kræfter og styrke til, nemlig SF.

regnbue og vindmøller.JPG

Vi har i langt flere år end alle andre partier haft en markant grøn profil - faktisk længe før, at det blev ‘moderne’ at tale om “grøn energi”. Hvis man ønsker en troværdig, energisk og vedholdende grøn energi- og klimapolitik, er der kun ét sted at se hen; og det er til SF.

SF har en meget velbegrundet og funderet grøn profil, som indebærer, at beslutningen om ophøret med at bruge fossile brændsler i 2050 skal fastholdes. Selvfølgelig koster det penge at sikre, at målet kan nås. Pengene skal fortsat findes ved, at vi alle sammen over vores el-regning er med til at betale for udbygningen af den grønne energi, fordi den grønne, forureningsfri energi kommer os alle til gode. Det er den rigtige og solidariske financiering af overgangen.

Der skal satses langt mere på el- og hybridbiler. Her skal ikke være tale om en ét-skridt-frem-og-to-tilbage-politik. Hvad hjælper det dog, at Folketinget meget kortsynet vælger at forlænge afgiftsfritagelsen på el-biler med et år ad gangen. Der skal også på det område være tale om en langsigtet og konsekvent politik, som opmuntrer til at skifte til el- og hybridbiler, og ikke om hovsa-løsninger.

Vi har ikke råd til at tøve, hvis jorden skal blive ved med at være et sted, hvor mennesker kan leve og trives. Handling er påkrævet, ikke mere CO2-udledning, men mindre. Reduktionen af udledningen skal ikke udsættes, men fremskyndes. Det vil SF arbejde for.

Altså: grøn, grønnere, SF!!

Rablende Radikalt!

Nu er de radikales parlamentariske leder blev næsten rablende gal. I 10.000-vis af mennesker er faldet ud af dagpengesystemet; og flere kan nemt følge efter. Der er selvfølgelig nu lidt lysere tider end for et par år siden, men der er stadig en meget lang vej, før arbejdsløshedsproblemet kan siges at være bare nogenlunde løst.

I den situation, vi stadig er i, skal der så drives klapjagt på de arbejdsløse: Morten Østergaard har i ramme alvor sagt, at rådighedsreglerne skal strammes! De arbejdsløse skal være meget mere fleksible og parate til at pendle over længere strækninger, end rigtig mange mennesker i dag gør. “Vi skal matche de ledige jobs med de arbejdssøgende. Det vil ikke være nogen straf. Det vil være en belønning”.

Man kan med rimelighed spørge Morten Østergaard om, hvilken verden han lever i. Han har ikke meget fornemmelse for det liv, vi danskere lever. Havde han i sit liv prøvet at have et ganske almindeligt arbejde og ikke kun en professionel politiker-tilværelse, ville han uden videre have kunnet forstå, at man ikke kan jage mennesker rundt i manegen som umælende dyr. Vi har alle krav på at kunne leve et anstændigt liv og ikke kun på at være arbejdsdyr.

Mennesker har også ægtefæller og børn; og det er fuldstændig utilgiveligt at hævde det grundsynspunkt, at mennesker ikke har nogen form for umistelige rettigheder.

Ingen ægtefæller, intet hensyn til børn - bare afsted ‘kammerat’. Morten Østergaard mener åbenbart, at det er uden betydning, at menneskers arbejdsdag skal forlænges med rigtig mange timers transporttid. Det er en menneskeforagtende politik, de radikale hermed gør sig til advokat for at gennemføre!

SF kunne aldrig drømme om at medvirke til at virkeliggøre Morten Østergaards vilde og menneskeforagtende planer. Vi vil genskabe et solidarisk og menneskeværdigt dagpengesystem.

 

Velkommen til SF Favrskovs hjemmeside

Her på siderne kan du blandt andet læse om

- politisk program
- partiforeningen
- byrådsmedlemmet
- politiske temaer
- folketingskandidaten
og meget mere...

sf-favrskov-profil.jpg

Lys på Cykelstien til Aarhus

Her i vintermørket er det en utryg fornemmelse, man sidder med i sadlen, når man cykler hjem fra Aarhus efter arbejdstid. Det første indtryk af Favrskov er, at nu er man kommet til det mørke Jylland: En helt mørk cykelsti og en mørk Aarhusvej mellem motorvejen og Hinnerup.

cykelsti.jpg

Der er nemlig kun gadebelysning ved de større vejkryds. Man cykler på en meget smal cykelsti, som selv med en god forlygte næsten ikke er til at se. Der er tæt biltrafik i myldretiden og derfor modlys fra de mange billygter. I det tætbefolkede område bruges cykelstien som fortov af motionister, hundeluftere, folk på vej til bussen eller til arbejde i Søften Erhvervsområde. Busstoppestederne, hvoraf nogle ligger hen i mørke, sætter passagerer af ved cykelstien, og så fortsætter folk til fods på den smalle cykelsti, som er en af de mest brugte af cykelpendlere i Favrskov.

Der er behov for, at byrådet prioriterer at sætte vejbelysning op, så cykelstien og Aarhusvej bliver mere sikker at færdes på.

Michael Tersbøl, tidligere byrådsmedlem for SF
Bjarne Andersen, byrådsmedlem for SF

Må de ældre i Favrskov kun spise dansk mad?

læserbrev af byrådsmedlem og folketingskandidat Bjarne Andersen

Social- og sundhedsudvalget i Favrskov Kommune skal på deres møde i december behandle en opdateret kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet. Der er tale om en obligatorisk årlig opdatering, som heldigvis på ingen måder har at gøre med nedskæringer og besparelser. Tværtimod har byrådet i budget 2015 lagt en del ekstra millioner på netop ældreområdet.
 
 
 

bjarne_andersen_profilbillede.jpg

De opdateringer, der er lavet til kvalitetsstandarden, er dermed mest sproglige korrektioner og faktuelle rettelser. Omkring serviceniveauet på madservice er der eksempelvis netop en rettelser, der vedrører ekstra penge på budgettet næste år, omkring øget brug af økologiske råvarer i produktionen af mad til de ældre – rigtig godt.

Stor er min overraskelse da jeg læser, at der foreslås endnu en tilføjelse omkring madservice: ”… tager udgangspunkt i dansk madkultur …” – hvad er nu det? Personligt elsker jeg wiener schnitzel, gullash, lasagne, spaghetti, paella, tortillas osv. Så hvorfor skal byrådet i Favrskov nu blande sig i menuernes konkrete og faktiske indhold? Menuerne skal i min optik være sunde og nærende og den slags principper findes netop også i standarden.

Jeg kan kun gisne om hvor angsten for ”det fremmede” er dukket op, men jeg undrer mig såre over at et enigt udvalg med repræsentanter fra både S og V er hoppet med på den vogn. Jeg håber ikke et flertal i byrådet sender den rettelse igennem og skulle de gøre det, må jeg så nøjes med at glæde mig over, at der er mange år til, jeg skal på madservice her i kommunen.

Opgradering af Favrskov Ungeråd

SF Favrskov foreslår at opgradere ungdomsskolens ungeråd til et formelt organ med demokratisk høringsret. SF ønsker denne opgradering, da en formaliseret høringsret vil gøre det mere attraktivt at være ung i Favrskov. Det sikre desuden demokratisk medinddragelse for en gruppe af Favrskovs borgere, som erfaringsmæssigt set ikke er deltagende i lokalpolitik i større omfang.

håndværker.JPG

De unge i Favrskov, som vi har været i dialog med, er selv meget interesseret i denne medinddragelse. De giver udtryk for, at de har interesse for lokalpolitiske emner, men ikke har haft viden om eller mulighed for at blive inddraget i dette.

Da ungdomsskolens ungeråd allerede er veletableret og da alle unge i Favrskov op til 25 år har mulighed for at deltage, vurderer vi, at det vil være oplagt at bruge denne platform. Forslaget er forelagt for det eksisterende ungeråd på ungdomsskolen, som udtrykte opbakning.

Ungerådet vil skulle høres i alle sager, der direkte vedrører unge under 25 år. Dvs. sager om folkeskolen, fritidstilbud, tilbud og indsatser overfor udsatte unge osv. Ungerådet kan desuden blive hørt i sager, som indirekte påvirker dem, f.eks. i sager vedr. offentlig transport eller sager, hvor man politisk ønsker at være særligt opmærksomme på de unges vinkel.

Ungerådets høring foreslås forankret via det politisk udpegede medlem af ungdomsskolens bestyrelse. Vedkommende vil have ansvar for at bære høringerne til de unge og de unges svar tilbage til byrådet.

De unge mødes i forvejen 7-8 gange om året, ca. 1 gang om måneden undtaget sommerperioden og en høring vil derfor som udgangspunkt kunne lægges sammen med disse møder. Hvis det ikke er muligt at finde et sammenfald ift. høringsfrist og møder, kan ungerådet indkaldes separat til et høringsmøde.

Det bør drøftes om ungerådets budget (som pt. håndteres under ungdomsskolens budget) på årligt 52.000 kr. stadig slår til, såfremt aktivitetsniveauet øges. Et eventuelt øget budget vil kunne bruges til medlemskab af Netværket af Ungdomsråd (www.nau.dk) samt ungerådets aktiviteter, som til eksempel kunne omfatte deltagelse i NAU’s årlige landsmøde og deltagelse for udvalgte medlemmer af ungerådet i Favrskov på det årlige politiske Folkemøde på Bornholm, hvor flere andre ungeråd er tilstede for at møde ligesindede.

Retningslinjerne for det nye ungeråd bør drøftes i ungdomsskolens bestyrelse inden endelig vedtagelse.

SF indstiller til byrådet

 • At drøfte sagen
 • At sende sagen til politisk behandling i det/de relevante fagudvalg for at få udarbejdet de præcise retningslinjer for det nye ungeråd til byrådets godkendelse senest december 2014

Baggrundsgruppen

i SF Favrskov har vi en baggrudsgruppe der mødes fast ca en gang om måneden og diskutere politiske emner med SF-briller
Vi har på hvert møde plads til diskussioner om det landspolitiske samt det lokalpolitiske i Favrskov Kommune

Se mødekalender for baggrundsgruppen til venstre
(klik på den røde pil)

debatmøde klima og energi.jpg

Baggrundsgruppen fungerer desuden som meget vigtigt input til byrådsmedlem Bjarne Andersen så har du lyst til at læse med på byråds- og udvalgs-dagsordener er du altid velkommen.

Bjarne sender mail ud til alle interesserede omkring aktuelle sager i fagudvalg og byråd forud for hver møderække

Baggrundsgruppen er åben for alle interesserede medlemmer af SF.

Der er planlagt følgende møder i 2015

 • 19. januar - baggrundsgruppemøde
 • 16. februar - baggrundsgruppemøde
 • 16. marts - generalforsamling med spisning fra kl. 18
 • 20. april - baggrundsgruppemøde
 • 18. maj - baggrundsgruppemøde
 • 19. juni - valgfest og sommermøde med spisning kl. 18 i Overdrevet
 • 17. august - baggrundsgruppemøde
 • 14. september - baggrundsgruppemøde
 • 19. oktober - baggrundsgruppemøde
 • 16. november - baggrundsgruppemøde
 • 7. december - evt. julefrokost kl. 18

Møderne foregår som udgangspunkt på Hinnerup Bibliotek og Kulturhus. Formanden sender invitation ud til alle medlemmer forud for alle møder

Følg SF Favrskov på Facebook

facebook_badges.png

SF Favrskov

 • Formand Laila Jerming Jespersen

Skolevangsvej 61
8450 Hammel

26995533

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation