Politikere og kandidater

Hvert fjerde år afholdes kommunalvalg, hvor SF Hillerød stiller med en liste af gode kandidater til byrådet. Læs mere om vores nuværende byrådsmedlem her på siderne.

SF-Nordsjælland har fem folketingskandidater, fordelt på seks kredse i kommunen. Der vælges kandidater hvert andet år. Teis Volstrup er nomineret i Hillrødkredsen.

Byrådsmedlem Rikke Macholm

SF i Hillerød Byråd SF har fra 1.1.2014 kun eet medlem af Hillerød Byråd. I menuen til venstre kan du læse mere om Rikke Macholm, formand for Børne - og Familieudvalget. Rikke sidder også i Økonomiudvalget. Har du forslag eller kommentarer til Rikkes arbejde i Byrådet, kan hun kontaktes på rim@hillerod.dk. Klik på den røde pil for at læse mere

rikke.JPG

Rikke Macholm, cand. scient. i biologi.

Arbejder som lektor på Gentofte HF. Jeg har været medlem af Hillerød byråd i mere end 20 år, i denne periode er jeg formand for Børne- og familieudvalget.

Jeg vil gerne vil være med til at gøre en forskel og præge udviklingen i en mere menneskeværdig retning. Hvor det enkelte menneske er en vigtig del i fællesskabet og hvor velfærd vægtes højere end velstand.

Jeg ønsker et Hillerød, hvor trivsel og udvikling går hånd i hånd. Hvor borgerne inddrages i de beslutninger, byrådet træffer, og hvor beslutningerne er gennemskuelige og fagligt funderede. Vi har ikke råd til at opfylde alles ønsker, vi er nødt til at prioritere og jeg prioriterer børn, ældre, miljø og kultur højest.

Jeg vil arbejde for dagtilbud af høj kvalitet med høj faglighed, gode fysiske rammer , en ordentlig normering, en fornuftig åbningstid og en forældrebetaling, der er til at have med at gøre.Jeg vil også arbejde for en faglig stærk folkeskole med fokus på børnenes trivsel.

Den nye folkeskolereform stiller store krav til lærere, pædagoger og ledere. I budgettet for 2014 blev der efter SF’s mening ikke afsat penge nok til at opfylde det ambitionsniveau, vi har for vores skoler. Der skal flere penge til for at sikre lærere, pædagoger og ledere ordentlige arbejdsvilkår, så de kan løfte den nye store og vigtige opgave.De fysiske rammer skal også være i orden og her skal sættes massivt ind for at ombygge og modernisere de ældre folkeskoler.

Hillerød vokser – og det er vi rigtig glade for. Det er vigtigt, at vi får nye virksomheder, der kan skabe arbejdspladser til byens borgere. Men det er ikke ligegyldigt hvor de ligger. SF er imod et traditionelt butikscenter eller torvehaller på Møllebrogrunden. Det vil skabe trafikkaos og ødelægge handelen i midtbyen.Vi skal have nye boligområder – men det er vigtigt med en byudvikling, der tager hensyn til byens særpræg. Bag Slotskroen er en plan om byggeri på op til 5 etagers højde i 2,5 m’s afstand til nyttehaverne – det vil være helt ødelæggende for miljøet her.

Et mangfoldigt og kreativt kulturliv og fritidsliv er vigtigt. Det er med til at give os identitet og fællesskab. Der skal være plads til både den organiserede og den uorganiserede idræt . En løbehjuls- og skaterbane står højt på vores ønskeseddel. Det samme gør en fodboldbane ved Ålholmskolen.

Vi er rige på frivillige ildsjæle, vi som kommune skal sørge for får ordentlige vilkår .
Både inde i byen som f.eks i Klaverfabrikken, Frivilligcenteret, Annaborg og Grønnegadecenteret og i de mindre bysamfund, hvor de lokale forsamlingshuse er vigtige samlingssteder for den lokale kultur.

Jeg vil arbejde for en større satsning på kultur, fritid og frivillighed.

Kontakt mig gerne på rim@hillerod.dk

Folketingskandidat Teis Volstrup

Teis er 26 år og arbejder til daglig som studievejleder på Københavns Universitet, hvor han er også færdiggør sine studier. Tidligere har han været kandidat for SF til Europa-Parlamentsvalget. Han var nr. 5 på SFs liste og samtidig SFUs spidskandidat.

Klik på den røde pil for at læse mere.

Læs om de øvrige kandidater i Nordsjællands Storkreds i teksten til højre.

teis_sektion.PNG

Vi må ikke efterlade en ødelagt klode til vores børn og børnebørn. I Frederikshavn, hvor jeg oprindeligt er fra, er der netop blevet givet tilladelse til prøveboring efter skifergas. Finder de noget, er Nordsjælland næste sted der skal bores.

Derfor er kampen mod skifergas en udfordring vi i høj grad skal tage alvorligt lokalt. Erfaringerne fra USA viser at grundvandet omkring skifergasboringerne er blevet udrikkeligt som følge af menneskelige fejl i udvindingen.

Vi skal satse på de grønne energikilder og lade skifergassen blive i jorden. Vores iver efter billig strøm må ikke få fatale konsekvenser for vores miljø.

Lige muligheder for alle

Nordsjælland er et område, der med tydelighed viser, at der kan være stor forskel på rig og fattig. For mig er lighed ikke, at alle skal tjene det samme. Men for mig er det vigtige, at alle skal have samme muligheder i livet for at få ordentlig behandling i sundhedsvæsnet, optagelse på gymnasium, erhvervsuddannelse eller universitet – hvad enten ens forældre er kassemedarbejdere eller advokater.

Lighed handler også om at sikre en folkeskole, der giver alle børn en god grundsten for resten af livet. Vi kan ikke nøjes med at tale flot om inklusion. Derfor er det SF der skal sikre, at der følger penge med. Kampen for lighed er en evig kamp mod højrefløjen, og den kan kun vindes med et stærkt SF så tæt på magten som muligt.

Holdbar løsning på dagpengeområdet

Arbejdsløsheden er stadig høj i Danmark. Selvom mange gerne vil, så er det svært at finde et arbejde. Økonomien er endnu ikke i bedring og derfor skal vi finde en løsning for de alt for mange danskere, der er røget ud af dagpengesystemet og for de mange der står til at ryge ud snart.

Det er enormt problem, som regeringen ikke tager alvorligt nok. De har syltet problemstillingen og nedsat en kommission der skal se på dagpengeindsatsen. Jeg mener, at der er brug for handling og en løsning her og nu.

Det vigtigste er, at genoptjeningsperioden halveres og at opkvalificeringsindsatsen styrkes. Den bedste løsning for arbejdsløse er at skaffe dem et job. Vi skal fortsat investere i nye grønne arbejdspladser, lave isbryderordninger og sikre bedre rammevilkår for iværksættere.

Kandidater i Nordsjællands Storkreds kan ses her

Univers
Mobil navigation