Politikere og kandidater

Hvert fjerde år afholdes kommunalvalg, hvor SF Hillerød stiller med en liste af gode kandidater til byrådet. Læs mere om vores nuværende byrådsmedlem her på siderne.

SF-Nordsjælland har fire folketingskandidater, fordelt på seks kredse i kommunen. Der vælges kandidater hvert andet år. Lise Müller er nomineret og opstillet i Hillerødkredsen.

Byrådsmedlem Rikke Macholm

SF i Hillerød Byråd SF har fra 1.1.2014 kun eet medlem af Hillerød Byråd. I menuen til venstre kan du læse mere om Rikke Macholm, formand for Børne - og Familieudvalget. Rikke sidder også i Økonomiudvalget. Har du forslag eller kommentarer til Rikkes arbejde i Byrådet, kan hun kontaktes på rim@hillerod.dk. Klik på den røde pil for at læse mere

rikke.JPG

Rikke Macholm, cand. scient. i biologi.

Arbejder som lektor på Gentofte HF. Jeg har været medlem af Hillerød byråd i mere end 20 år, i denne periode er jeg formand for Børne- og familieudvalget.

Jeg vil gerne vil være med til at gøre en forskel og præge udviklingen i en mere menneskeværdig retning. Hvor det enkelte menneske er en vigtig del i fællesskabet og hvor velfærd vægtes højere end velstand.

Jeg ønsker et Hillerød, hvor trivsel og udvikling går hånd i hånd. Hvor borgerne inddrages i de beslutninger, byrådet træffer, og hvor beslutningerne er gennemskuelige og fagligt funderede. Vi har ikke råd til at opfylde alles ønsker, vi er nødt til at prioritere og jeg prioriterer børn, ældre, miljø og kultur højest.

Jeg vil arbejde for dagtilbud af høj kvalitet med høj faglighed, gode fysiske rammer , en ordentlig normering, en fornuftig åbningstid og en forældrebetaling, der er til at have med at gøre.Jeg vil også arbejde for en faglig stærk folkeskole med fokus på børnenes trivsel.

Den nye folkeskolereform stiller store krav til lærere, pædagoger og ledere. I budgettet for 2014 blev der efter SF’s mening ikke afsat penge nok til at opfylde det ambitionsniveau, vi har for vores skoler. Der skal flere penge til for at sikre lærere, pædagoger og ledere ordentlige arbejdsvilkår, så de kan løfte den nye store og vigtige opgave.De fysiske rammer skal også være i orden og her skal sættes massivt ind for at ombygge og modernisere de ældre folkeskoler.

Hillerød vokser – og det er vi rigtig glade for. Det er vigtigt, at vi får nye virksomheder, der kan skabe arbejdspladser til byens borgere. Men det er ikke ligegyldigt hvor de ligger. SF er imod et traditionelt butikscenter eller torvehaller på Møllebrogrunden. Det vil skabe trafikkaos og ødelægge handelen i midtbyen.Vi skal have nye boligområder – men det er vigtigt med en byudvikling, der tager hensyn til byens særpræg. Bag Slotskroen er en plan om byggeri på op til 5 etagers højde i 2,5 m’s afstand til nyttehaverne – det vil være helt ødelæggende for miljøet her.

Et mangfoldigt og kreativt kulturliv og fritidsliv er vigtigt. Det er med til at give os identitet og fællesskab. Der skal være plads til både den organiserede og den uorganiserede idræt . En løbehjuls- og skaterbane står højt på vores ønskeseddel. Det samme gør en fodboldbane ved Ålholmskolen.

Vi er rige på frivillige ildsjæle, vi som kommune skal sørge for får ordentlige vilkår .
Både inde i byen som f.eks i Klaverfabrikken, Frivilligcenteret, Annaborg og Grønnegadecenteret og i de mindre bysamfund, hvor de lokale forsamlingshuse er vigtige samlingssteder for den lokale kultur.

Jeg vil arbejde for en større satsning på kultur, fritid og frivillighed.

Kontakt mig gerne på rim@hillerod.dk

Folketingskandidat Lise MüllerKlik på den røde pil for at læse mere.


Lise M.jpg

Min største drivkraft i politik er helt klart, at alle skal have lige muligheder for at realisere deres drømme og for rent faktisk at have drømme. Jeg har fra barns ben set, hvad det betød, når man voksede op i en familie uden uddannelse eller job eller hvor far eller mor var psykisk syg eller drak. Jeg drømmer om at skabe en verden hvor alle børn får en god start på livet og får mulighed for at klare sig godt. Det handler ikke om at nogen ikke må blive rige eller rigtig rige. Det handler om at ingen må blive ladt tilbage.

Jeg er vokset op på Fyn, som yngste ud af en søskendeflok på i alt tre. Min far var skolelærer og min mor var sundhedsplejerske. Her gik jeg i folkeskole, med børn fra alle samfundslag. Jeg har haft en god barndom men hvis jeg skal pege på een ting, der har haft en større indflydelse end noget andet, så er det at min far led af depression og at det ikke var noget man talte åbent om. Det har givet anledning til stor usikkerhed, forvirring og fortabthed og ind imellem også angst. Børn har brug for sikkerheds og forudsigelighed og trods jeg på mange måder har heldig, så har jeg mærket den mangel på egen krop.

Jeg er selv uddannet sygeplejerske fra det gamle H:S. Derudover har jeg en master i Sundhedspædagogik. Jeg har i 13 år arbejdet i det offentlige sundhedsvæsen og et par år for en privat medico-virksomhed.

Jeg bor i Gentofte, med min mand, Henrik og vores to døtre Sarah og Olivia. Jeg sidder i Regionsrådet, hvor jeg er medlem af Forretningsudvalget og formand for IT- og afbureaukratiseringsudvalg. Jeg sidder i bestyrelsen i SF Region Hovedstaden.

Univers
Mobil navigation