velkommen til            Sf egedal

SF EGEDALS LISTE TIL BYRÅDET ER KLAR !

På et opstillingsmøde på Egedal Rådhus d. 22. juni 2017 har SF's medlemmer opstillet en partiliste på 10 personer til byrådsvalget d. 21. november. De første fire er:

1.  Jens  Skov      2.  Jacob Andrup
3.  Pernille Kristensen      4.  Peter Rudolf Hansen

Resten af listen ses ved klik på pilen nedenfor.

 

5.  Karen Juul

6.  Henrik Severin Hansen

7.  Maja Pedersen

8.  Randi Jørgensen

9.  Per Gudmundsen

10.  Kamilla Marie Rudolf Lindgren

Se udtalelse fra opstillingsmødet på fanen "Politik".

 

CYKELTUR 25/6

SF Egedal afholdt vor årlige cykeltur i kommunen søndag d. 25. juni 2017 - Vi mødtes ud for Stenløse stationsbygning kl. 9.50. Både vores folketingsmedlem TRINE TORP og vort byrådsmedlem PETER HANSEN var med. Se også siden "Aktiviteter" (klik på rød bjælke).

Trine Torp genopstillet i Nordsjælland

Nordsjællands SF folketingsmedlem Trine Torp er ved en urafstemning i juni 2017 blevet genopstillet som spidskandidat. Hun er nomineret i 3 opstillingskredse, og vil disse steder stå øverst på stemmesedlen ved et kommende valg. Der er tale om kredsene Frederikssund, Fredensborg og Helsingør.

trine640_360_ny2.PNG

Med et personligt stemmetal på omkring 2500 - mere end halvdelen af samtlige personlige SF-stemmer i Nordsjællands storkreds - satte Trine Torp sig på et af de kun 7 mandater, som SF fik ved valget d. 18. juni 2015.

Hermed har SF i Nordsjælland for første gang i flere årtier fået et folketingsmedlem, som bor i storkredsen.

Trine har for øjeblikket hele 9 ordførerskaber. Samtlige kan ses under "politikere og kandidater" i den røde bjælke øverst.

 

Fra General- forsamlingen

Partiforeningen har senest afholdt generalforsamling d. 20. marts 2017. Den nyvalgte bestyrelse fremgår af siden "BESTYRELSEN". Beretninger og regnskab vil snarest blive lagt her på hjemmesiden. Et sammendrag af en vedtaget UDTALELSE ses her:

Store udfordringer for Egedal         De statslige rammer sætter begrænsninger på kommunens handlemuligheder. SF vil fortsat presse på for at skabe gode rammer for folkeskolen, daginstitutioner, de ældre og handicappede. Og det er ikke tiden at nedlægge skoler. Efter flere år med nedskæringer skal der tilføjes flere penge til skoler og daginstitutioner.  Vi vil investere i børnene. Derfor er det også nødvendigt at hæve indtægtsrundlager - ingen ting kommer gratis.

Teknik- og Miljø udvalget           På generalforsamlingen var der stor tilfredshed med de resultater, SF har opnået gennem vores formandspost i udvalget. Det har blandt andet medført, at Egedal er den første kommune i landet, der har indført forbud mod brug af sprøjtegift i sårbare vandindvindingsområder. Desværre lykkedes det ikke at forhindre en ny minkfarm med naboer meget tæt på. SF stemte som det eneste parti i byrådet imod at give tilladelsen.

Kommunalvalget         SF håber at blive styrket ved valget. Dette er nødvændigt for at hæve servicenieauet på velfærden samt at sikre et godt miljø i Egedal kommune.

SF DELTOG I SMØRUM MESSE D. 18/9 2016.

SF EGEDAL deltog kl. 10-16 i Erhvervs-, Kultur- og Livsstils-messen "Egedal for Alle" i Smørumhallerne, Flodvej 62 i Smørum-nedre. På vor stand i hal 2 kunne du møde folketings medlem Trine Torp (kl. 12-14) og byrådsmedlem Peter Hansen (kl. 10-12). Man kunne også udfylde en tipskupon om SF's politik og vinde chokolade fra Peter Beier. Og så præsenterede partiforeningen en spritny "halvvejsfolder" om vor kommunalpolitik.

OM EGEDAL PARTIFORENING

SF EGEDAL HAR PRIMO JUNI 2017 62 MEDLEMMER OG 1 REPRÆSENTANT I EGEDAL BYRÅD. PARTIFORENINGEN BLEV DANNET I 2006 EFTER EN SAMMENLÆGNING AF 3 PARTIFORENIGER: SF STENLØSE, SF ØLSTYKKE OG SF SMØRUM. Geografisk dækker vi Egedal kommune i den sydvestlige del af Nordsjælland.

høstnat 14.jpeg (4)

På billedet ses aktivister fra SF Egedal i vor bod under Ølstykke Høstfest i 2014 sammen med vort byrådsmedlem Peter Hansen og vor folketingskandidat Trine Torp.

 

SE HELE VOR HJEMMESIDE?

Vi er i gang med at lægge vor hjemmeside ind på SF's nye platform. Derfor er partiforeningssiden endnu ikke tilgængelig her. Er du interesseret i at vide mere om partiforeningens love, beretninger, regnskaber og generalforsamlingsreferater, så kontakt venligst et af vore bestyrelsesmedlemmer.

SF Egedal

  • Formand Henrik Severin Hansen

Astershaven 233
2765 Smørum

Tlf. 4465 1028, mobil 2242 5332

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation