velkommen til            Sf egedal

SIDSTE NYT - CYKELTUR 25/6

SF Egedal indbyder alle til at deltage i vor årlige cykeltur i kommunen. I år bliver det søndag d. 25. juni 2017 - Vi mødes ud for Stenløse stationsbygning kl. 9.50. Både vores folketingsmedlem TRINE TORP og vort byrådsmedlem PETER HANSEN er med. Se også siden "Aktiviteter" (klik på rød bjælke).

SF DELTOG I SMØRUM MESSE D. 18/9 2016.

SF EGEDAL deltog kl. 10-16 i Erhvervs-, Kultur- og Livsstils-messen "Egedal for Alle" i Smørumhallerne, Flodvej 62 i Smørum-nedre. På vor stand i hal 2 kunne du møde folketings medlem Trine Torp (kl. 12-14) og byrådsmedlem Peter Hansen (kl. 10-12). Man kunne også udfylde en tipskupon om SF's politik og vinde chokolade fra Peter Beier. Og så præsenterede partiforeningen en spritny "halvvejsfolder" om vor kommunalpolitik.

Trine Torp genopstillet i Nordsjælland

Nordsjællands SF folketingsmedlem Trine Torp er ved en urafstemning i august 2016 blevet genopstillet som spidskandidat. Hun er nomineret i 3 opstillingskredse, og vil disse steder stå øverst på stemmesedlen ved et kommende valg. Heriblandt i Egedalkredsen.

trine640_360_ny2.PNG

Med et personligt stemmetal på omkring 2500 - mere end halvdelen af samtlige personlige SF-stemmer i Nordsjællands storkreds - satte Trine Torp sig på et af de kun 7 mandater, som SF fik ved valget d. 18. juni 2015.

Hermed har SF i Nordsjælland for første gang i flere årtier fået et folketingsmedlem, som bor i storkredsen.

Trine har for øjeblikket hele 9 ordførerskaber. Samtlige kan ses under "politikere og kandidater" i den røde bjælke øverst.

 

OM EGEDAL PARTIFORENING

SF EGEDAL HAR PRIMO JUNI 2017 62 MEDLEMMER OG 1 REPRÆSENTANT I EGEDAL BYRÅD. PARTIFORENINGEN BLEV DANNET I 2006 EFTER EN SAMMENLÆGNING AF 3 PARTIFORENIGER: SF STENLØSE, SF ØLSTYKKE OG SF SMØRUM. Geografisk dækker vi Egedal kommune i den sydvestlige del af Nordsjælland.

høstnat 14.jpeg (4)

På billedet ses aktivister fra SF Egedal i vor bod under Ølstykke Høstfest i 2014 sammen med vort byrådsmedlem Peter Hansen og vor folketingskandidat Trine Torp.

 

Fra General- forsamlingen

Partiforeningen har senest afholdt generalforsamling d. 20. marts 2017. Den nyvalgte bestyrelse fremgår af siden "BESTYRELSEN". Beretninger og regnskab vil snarest blive lagt her på hjemmesiden. Et sammendrag af en vedtaget UDTALELSE ses her:

REGERINGEN HAR LAGT SKIDT UD.

Først strammer regeringen skruen med et såkaldt omprioriteringsbidrag, som går ud over skoler, daginstitutioner og de ældre - kommunerne er reelt sat under administration. Dernæst foretager man stramninger overfor flygtninge og indvandrere - det er beskæmmende. Vi har alle et ansvar for at hjælpe mennesker i nød. Og det gør man ikke ved at skære i Ulands-bistanden, hvis man vil hjælpe i nærområderne. Sidst, men ikke mindst, har regeringen valgt at svække den danske klima- og miljøpolitik.

 

aktiviteterne i byrådet

SF i Egedal har forsøgt at bruge vores kræfter til at begrænse skaderne og nedskæringerne lokalt. Det er ikke let. Målet er, at vi kan få en kommune med gode skoler og daginstitutioner, bedre forhold for de ældre og et godt miljø, der sikrer vores børn en god fremtid.

SE HELE VOR HJEMMESIDE?

Vi er i gang med at lægge vor hjemmeside ind på SF's nye platform. Derfor er partiforeningssiden endnu ikke tilgængelig her. Er du interesseret i at vide mere om partiforeningens love, beretninger, regnskaber og generalforsamlingsreferater, så kontakt venligst et af vore bestyrelsesmedlemmer.

SF Egedal

  • Formand Henrik Severin Hansen

Astershaven 233
2765 Smørum

Tlf. 4465 1028, mobil 2242 5332

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation