Kommunalpolitik

SF ønsker at

 - sikre den enkelte borgers gode liv i alle faser. Ordentlig velfærd til børn, unge og ældre, hvor tryghed, menneskelighed og omsorg er i fokus.

 - sætte pris på kulturen. Vi vil sprede idræt, kunst og kultur ud til alle, men især til børn og unge. Alle skal have mulighed for at deltage uanset forældrenes indtægt.

 - klima og miljø indgår i alle de beslutninger som træffes. Den grønne dagsorden skal være højt prioriteret, fremsynet og visionær.

 - byerne er kendetegnet ved bæredygtighed og er kulturelle og sociale samlingspunkter.

 - borgeren har mest mulig indflydelse også mellem valgene. Den enkelte borger skal kunne samle et vist antal underskrifter og få ret til, at en sag bliver taget op i kommunalbestyrelsen.

 - kommunens ansatte har en hverdag uden stress og overformynderi. De skal have mulighed for at vælge fleksibel arbejdstid, og der skal være tilstrækkelige ressourcer til at varetage opgaverne.

 - kommunen ser ind i fremtiden. Vi skal have drømme, som vi søger at opnå – på klima og miljø, på bedre by- og boligindretning, på erhverv og på omsorgen for de, som har brug for omsorg.

Dorte Noerbo 640.jpg
Univers
Mobil navigation