Byplan

SF ønsker, at hensyn til klima, miljø og natur tænkes ind i alle aspekter af byplanlægningen og at byerne er kendetegnet ved at være kulturelle og sociale samlingspunkter.

Vores større bymiljøer skal være aktive og sammenhængende og lægge vægt på, at alle funktioner er til stede. Her skal sikres handel og adgang til et rigt kulturelt og socialt liv. De mindre byer skal understøtte de umiddelbare behov i form af indkøb, daginstitutioner, skoler og nem transport.

Der skal bygges flere almennyttige boliger og flere boliger til unge. Vi skal sikre en blandet boligmasse i alle områder, så forskellige typer af borgere kan bo side om side.

Før en opgave sendes i udbud, skal kommunen have besluttet, hvad udbuddet skal indholde og sikre, at tilbud indbefatter miljøhensyn samt øvrige hensyn, som kommunen finder relevante. For eksempel ønsker om at integrere kulturhus eller idrætsfaciliteter i sammenhæng med boliger eller lignende.

Der skal være cykelstier, så det er nemt og sikkert at bevæge sig rundt i kommunen. Især skal børnene have sikre skoleveje.

Alle byer i Rudersdal har nem adgang til natur. Den adgang skal bevares og udbygges. Flere stier til grønne områder og yderligere forbedring i en række boligområder kan give værdi ved at skabe alternativer til asfalterede veje.

 Det sociale og kulturelle velvære i byerne bør understøttes ved alternativ og innovativ tænkning. For eksempel kan forsinkelsesbassiner bruges kreativt i bymiljøet, der skal være opholdsrum og offentlige bygninger bør kunne bruges af borgerne på ubureaukratisk vis uden for almindelig åbningstid

Univers
Mobil navigation