Borgerinddragelse

SF ønsker et stærkt og aktivt engagement fra borgerne. Det skal være nemt at finde oplysninger om kommunen og de beslutninger, der er truffet, og det skal være nemt at gennemskue på hvilket grundlag beslutninger træffes.

Borgerne skal kunne få taget enkeltsager op i kommunalbestyrelsen, når borgerne mener, at en sag skal drøftes politisk ved at indsamle 500 underskrifter blandt andre Rudersdalborgere.

Desuden bør der nedsættes lokalgrupper, som kommunens forvaltning er forpligtet til at rådføre sig med ved større forandringer i et lokalområde.

Borgerne skal have nem adgang til kulturhuse og kunne benytte sig af disse uden forhindrende bureaukrati. De skal nemt kunne benytte stedernes faciliteter og kunne udnytte og have råderet over de muligheder, som stedet giver. Borgerne skal også kunne deltage i planlægningen af begivenheder i et omfang som passer til stedets øvrige aktiviteter. 

Univers
Mobil navigation