Vor mand i kommunalbestyrelsen

Ny mand i kommunalbestyrelsen for SF Rødovre.

Kenneth Rasmussen overtager pr. 1/1 2018 pladsen i kommunalbestyrelsen og sidder også i Børne- og skoleudvalget.

Kenneth er til dagligt skolepædagog på Tinder Høj Skole

Kenneth er født i 1971 og har altid haft Rødovre som sin base.

Kenneth er gift med Naja og har 4 børn.

Andre tillidsposter:

Ambassadør for kræftens bekæmpelse

Folkeoplysningsudvalget

Vest Voldens Ungdomsklub

Fondsbestyrelse

Grundlisteudvalget

 

 

SF Rødovre siger stort tak til Svend Erik for hans mange år i kommunalbestyrelsen. Vi ved med sikkerhed at vi kan høste af hans erfaringer i mange år frem i tiden, vi glæder os til det foresatte gode samarbejde.

Svend Erik Pedersen sad periode 2013 til 2017 alene i kommunalbestyrelsen.

Han var formand for Teknik & Miljø udvalget og sad i vestejnens brandvæsens bestyrelse

Og en del andre steder.

Svend-Erik Pedersen meget lille.jpg

undefined

 

 

Univers
Mobil navigation