velkommen til     sf rødovre

SF's visioner for Rødovre.

SF ser frem til nogle spændende år i Rødovre med en befolkningstilvækst som er beregnet til 15 % over de kommende 6 år. Byen er i rivende udvikling, og det er vigtigt at være på forkant, så Rødovre udnytter potentialet til velfærd og bæredygtighed. Vi skal sikre at Rødovres politikker er ledetråd for det gode miljø, det bedste klima for erhvervslivet, samt en stærk kultur, der gør vores by til noget særligt. En by med de bedste arbejdspladser og stolte indbyggere. En by med de bedste institutioner, skoler og fritidstilbud.

IMG_1427.JPG

 

 

Borgerinddragelse og nærdemokrati

For SF er borgerinddragelse og nærdemokrati afgørende. Vi ser det som en forudsætning for effektiv og succesfuld udnyttelse af byens ressourcer, at borgere og medarbejdere inddrages i processerne omkring byens udvikling. Det er vores DNA at borgere inddrages i lokal udvikling. Rødovres kultur skal være sådan at borgere høres og inddrages i beslutninger. Det skal være en stærk kultur i Rødovre at medarbejderes resurser udnyttes ud fra stærke faglige kompetencer samt at vi har sikret et stærkt arbejdsmiljø via lokalaftaler.

Irma kaffe tårn

Kamp mod social dumping

I SF kæmper vi mod social dumping og for social retfærdighed. Det gøres bedst ved at der kontrolleres mod misbrug af offentlige midler og ved at der er sociale klausuler i vores udbud.

Vi skal arbejde for at der bliver en kontrolinstans, som sikre at der ikke bliver snydt på vægten. Ifølge fagbevægelsen, Dansk El-Forbund, 3F BJMF mf. Ser vi alt for tit at der er falske lønsedler og kontrakter i spil. Lige som der ikke bliver taget de elever og lærlinge som nogle kontrakter beskriver.

Vi skal sikre at Rødovre har en stærk kultur på arbejdsmarkedet, og det skal ske ved at kommunen vedtager stærke CSR-politikker*, som forankrer byen bæredygtigt og socialt. Rødovres skatteborgere skal være trygge ved at vores skattepenge ikke går til ”Fupogfidus A/S” der underbetaler og snyder svage udlændinge, og samtidig undergraver vores fællesskab. Vi skal heller ikke outsource kommunale opgaver til firmaer, som ikke er dækket af overenskomster og lokalaftaler.

*En virksomheds CSR-politik (Corporate Social Responsibility) er en formulering af hvordan den forholder sig til social ansvarlighed, dvs. hvordan virksomheden tager ansvar for samfundet (både globalt og lokalt), miljøet osv. i deres produktion og drift.

Moderne virksomheder forventes at opføre sig ordentligt og også tager et ansvar for at deres leverandører gør det samme. Det kan være spørgsmål om bæredygtighed, arbejdsmiljø, menneskerettigheder, og andet der sætter sit fingeraftryk på jorden og dens ressourcer.

Hvis man som virksomhed ikke opfører sig ansvarligt, kan det have store konsekvenser for virksomhedens omdømme og de mennesker eller miljøer det går ud over.

ok18-5.png

 

 

Kvalitet i vores institutioner

SF Rødovre vil også fremover kæmpe for at vores institutioner har tilstrækkelig med kvalificeret personale, både når det gælder vores børneinstitutioner, skoler og plejehjem. Dette sikres bedst ved nogle gode lokalaftaler, så der er klarhed omkring arbejdes vilkår. Byens børn skal have den bedste start på livet. Det kræver at vore daginstitutioner sikres med rimelige normeringer. Brug pilen for mere info.

Kenneth SF (2).JPG

Det kræver gode skoler, der sørger for at vores børn kan erhverve sig sociale og faglige færdigheder, som sikrer dem et godt afsæt til ungdoms- og voksenlivet. Det skal være Rødovres stærkeste brand at vores skoler er de bedste i landet. Vi skylder både vores børn, vores voksne og vores ældre, at vi har kvalificerede unge mennesker til at sikre vores by de næste årtiers styrke og stærke kultur. 

undefined

Vi skal huske de ældre.

Vi skylder mennesker, der gennem et langt liv har gjort en indsats for samfundet med ansvar for eget og fællesskabet, en god alderdom. Der skal være muligheder i seniorlivet for at fortsætte den gode tilværelse med deltagelse i fællesskabet. Vi skal have mulighed for transport til og fra indkøb, fritidsaktiviteter og familie eller venner. Vi skal give hjælp til at blive i eget hjem, og vi skal sikre hjælp med sundhed og styrke til personlig frihed. Når kræfterne ikke længere er til et liv i eget hjem, skal vi være sikre på at der er tryghed og duft af mad på vores plejehjem, så livskvaliteten ligger højt hele vejen igennem.

IMG_1437.JPG

Byudvikling hvor der tages et socialt og miljømæssigt ansvar

Flere steder i Rødovre bliver udbygget - og det er glædeligt. Men udviklingen skal være social ansvarlig og bæredygtig. Brug pilen for mere info.

rødovre centeret.jpg

Vi vil gøre vores for at der udbygges med grøn energi for øje. For at afbøde klimaændringer og for at styrke miljøet er vi optaget af at tage skridt til mere grøn energi og bæredygtighed. Der skal stilles krav til energieffektivitet, udnyttelse af varmepumper, solenergi. Offentlig transport, cykelstier, kulbrintefri biler er fortid om ”få år”.

SF ønsker en blanding af beboere og et centralt punkt i vores boligpolitik er bopælspligten. Vi vil sikre at boliger i Rødovre er beboet af mennesker, der lever livet og nyder mulighederne i vores by og naturligvis også betaler den skat, der er en del af deltagelsen i fællesskabet i Rødovre. Rødovre Port er på tegnebrættet, og vi vil arbejde for, at det bliver en bebyggelse med en blandet beboersammensætning. Vi ser frem til udviklingen af Rødovres bymidte, hvor udbygningen af Viften med en café og musikskole bliver et kulturelt midtpunkt. Der skal udvikles ideer til flere uddannelser i bymidten, så vi får et campusmiljø med de muligheder for udnyttelse af resurser og skabelsen af vækstkultur det vil medføre. Det kunne være et nyt gymnasium eller anden ungdomsuddannelse.

Vi vil også fremover kæmpe for at kulturlivet og fritidslivet i Rødovre blomstrer med bedre faciliteter.

Det er nødvendigt at overveje om Rødovrehallen bliver brugt rigtigt. Vi må have nedsat en gruppe med brugere og politikere/kommune for at finde løsninger på en bedre udnyttelse af hallen. Det er ikke muligt for de sportsgrene, der har den store hal som hjemmebane og træningshal, at gennemføre en effektiv og planlagt årstræning, når der er så mange afbrydelser, hvor hallen er lejet ud til udstillinger og konferencer.

Rødovre plus 15% må begynde at tænke i enten nye faciliterer til gymnastikken eller finde på noget andet til konferencer og udstillinger.

En hjælpende hånd til de dårligst stillede

Det ligger dybt i Socialistisk Folkepartis DNA, at mennesker, der snubler, får en hjælpende hånd til at komme op og videre i livet. Vi vil have et større fokus på de dårligst stillede i Rødovre, så vi kan hjælpe dem videre, hvad enten det gælder at komme i bolig, ud af et misbrug eller i arbejde. Brug pilen for mere info

Budget-icon.jpg

I forhold til integration, er det magtpåliggende at mennesker bliver taget alvorligt og bliver betragtet som mennesker med behov at tage ansvar for egen situation. Derfor er det vigtigt at hjælpe med at komme i uddannelse, lære sprog og komme i arbejde. Det er med udgangspunkt i trepartsaftalen om integrationsuddannelse vi tager imod nye medborgere, der har søgt ly og nyt liv i Rødovre.
 Vi har et fælles ansvar for hinanden som medborgere.

Misbrug af offentlige midler.

Er noget der ligger os meget stærkt på hjerte at få gjort op med. Vi har et fantastisk og unikt velfærdssamfund, som bygger på dyder som fællesskab, tryghed, anerkendelse og ærlighed. Vi samler resurser ind fra alle og deler ud til nødvendige og - for os - naturlige fælles aktiviteter som skoler, institutioner og infrastruktur. Brug pilen for mere info

IMG_1358.JPG

Det er helt afgørende for sammenholdet og sammenhængskraften, at vores skattepenge ikke bliver brugt til socialt misbrug, overbetalinger ved bygge og anlægsopgaver, eller misbrug af offentlige tilskud af enhver slags.

Vi er nødt at bruge de resurser, der skal til i planlægningsfasen ved bygge og anlægsopgaver, så udbuddet er præcist og dermed sikret mod overskridelse af budgetter. Vi skal sikre os mod at mennesker i løntilskud ikke ender som billig eller gratis arbejdskraft, der udkonkurrerer almindelige ordinære job eller uddannelsesaftaler. Socialt bedrag og misbrug har mange ansigter, og vi skal værre sikre på at der er opfølgning og kontrol på alle områder, hvor fællesskabet betaler.

SF Rødovre

  • Formand Søren Østergåaard

Minervavej 48
2610 Rødovre

Tlf. 50708561

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation