Arkiv

Her finder du tidligere artikler/pressemeddelelser/læserbreve der har være på vores hjemmeside.

Gode mærkesager for SF med i budgettet

SF´s Conny Trøjborg Krogh er glad for penge til Fristedet, en tidligere sundhedsindsats, to-voksen ordning i folkeskolen og et løft til Hedehusene Bibliotek i kommunens nye budgetforlig

regnskab-1.540.170.s.jpg

SF er i år med i Høje Taastrup kommunes budgetforlig.

”Og vi er godt tilfredse. Det har i år været forhandlinger om at løse praktiske udfordringer, og den opgave er SF naturligvis parat til,” siger SF´s Conny Trøjborg Krogh.

Hun peger på flere mærkesager, som SF har fået med i forliget, og som partiet med stor glæde stemmer for i byrådssalen.

”Vi skaffer nu økonomien til at udvide ”Fristedet”, så eftermiddags- og aftentilbuddene kommer tilbage. Det er et rigtigt godt skridt. Det har været afgørende for SF, at et nyt forlig også tilgodeser de mest sårbare, de udviklingshæmmede og de svageste,” siger Conny Trøjborg Krogh.

”Det gør vi også med midlerne til den øgede sundhedsindsats. Det er forhåbentligt et begyndende opgør med den stigende ulighed i sundheden. Med forslaget om tidlig opsporing kan vi fremover opspore borgere i risikogrupperne. Sukkersyge, KOL og hjerteproblemer hænger desværre også sammen med borgernes sociale status. Der ansættes sygeplejersker til opgaven, og der bliver oprettet flere døgn- rehabiliteringspladser, så syge borgere kan undgå genindlæggelser,” siger Conny Trøjborg Krogh.

Hun peger også på, at der med budgetforliget afsættes midler til ekstra hjælp til kontanthjælpsmodtagere, så mulighederne for at komme i job eller uddannelse styrkes.

”Så er det også en SF-mærkesag med indførelsen af en to-voksenordning i folkeskolen. Det er et afgørende skridt for at få løftet børnenes faglige og personlige udvikling. Med årets budgetforlig får vi penge til at få pædagoger med på tre klassetrin i skolen, men SF har til hensigt at arbejde for, at der er to-voksenordning på alle trin i folkeskolen,” siger Conny Trøjborg Krogh.

Hun peger også på en tiltrængt fornyelse i Hedehusene. Byens bibliotek flyttes fra 1. sal til nye og moderne lokaler i stueetagen, så gangbesværede får adgang, og der kommer bedre faciliteter.

 

SF vil have Fristedet tilbage

I 2012 besluttede byrådet at fjerne aktivitets- og samværstilbuddet ”Fristedet” for borgere i botilbud. Besparelsen betød, at de svageste og mest sårbare borgere i vores kommune mistede muligheden for at mødes med venner fra andre botilbud eftermiddag og aften. Det drejer sig om voksne borgere med udviklingshæmninger, som ikke selv kan transportere sig til stedet. I dag må de tilbringe hver eftermiddag og aften i botilbuddet, hvis ikke familien hjælper til.

Det har vores borgere i botilbud været rigtig kede af.

De har klaget til Ankestyrelsen, og nogle har fået medhold i, at det skal vurderes igen, om kommunen blot kan fjerne tilbuddet. De har også fortalt i ”Taastrup Lokalavis,” hvor trist det er ikke længere at få mulighed for at mødes med venner.

Og det er ganske rigtigt.
Botilbuddene, hvor de bor, kan ikke stille resurser til rådighed, så beboerne kan komme ud om aftenen for at mødes med andre. Botilbuddene har ikke resurser til at stille med personale og tilbyde kørsel, og beboerne kan ikke komme af sted på egen hånd.

SF var imod at lukke ”Fristedet” for denne gruppe af borgere, og vi har igen og igen insisteret på, at byrådet skal finde en løsning, så vores mest sårbare borgere har mulighed for at mødes med andre eftermiddag og aften.

Heldigvis har alle partier været kede af besparelsen og har vist vilje til at se på sagen igen.

Det viser sig, at prisen for at tilbyde Samværs- og aktivitetssteddet ”Fristedet” igen for denne målgruppe er 580.000 kroner.

Socialudvalget har vurderet sagen og indstiller, at byrådet drøfter om pengene kan findes til næste års budget. Det er positive udsagn fra udvalget.

SF vil lægge afgørende vægt på, at et budgetforlig sikrer de mest sårbare i vores kommune, og at vi skaffer økonomien til at udvide ”Fristedet,” så eftermiddags- og aftentilbuddet kommer tilbage.

Venlig hilsen
Conny Trøjborg Krogh
Byrådsmedlem SF
Høje-Taastrup

Univers
Mobil navigation