Politikere og kandidater

 

Hvert fjerde år afholdes kommunalvalg, hvor SF Hillerød stiller med en liste af gode kandidater til byrådet. I perioden 2018 - 21 har vi to byrådsmedlemmer, Peter Langer og Rikke Macholm.

 

SF-Nordsjælland har fire folketingskandidater, fordelt på seks kredse i kommunen. Der vælges kandidater hvert andet år. Lise Müller er nomineret og opstillet i Hillerødkredsen.

 

Troels Stru Schmidt Lokal kandidat til EU

Jeg er 36 år og bor med min hustru og vores to børn i Søborg. Jeg ville egentlig helst bruge min tid på at hoppe i trampolin med mine børn og passe vores køkkenhave. Men hvis mine børn også skal have mulighed for at få en køkkenhave når de vokser op, så skal vi skifte kurs i hele Europa. Vores børn kan ikke dyrke de samme grøntsager, hvis olie-lobbyen sender os flere temperaturstigninger, og de kan ikke vande med postevand, hvis landbruget sender os flere pesticid-rester. Til gengæld kan vores børn godt lære sig at fiske hvis de bosætter sig i Hillerød, for der bliver endnu kortere til havet, hvis vi får havstigninger på to meter!

I stedet for klimaforandringer vil jeg kæmpe for at vi får vores smukke, danske natur tilbage: Vores sanglærker og vores vådområder, vores levende hegn og vores bier - ikke mindst i Nordsjælland. Det kan vi kun gennem en fælles, europæisk indsats, for regeringens grønne ambitioner er lige så døde som en regnorm på en af miljøministerens pesticid-ramte rapsmarker.

Klimaforandringer skaber flygtninge. Gennem mit arbejde for FN har jeg set hvordan vi får meget mere migration til Europa, når vi skærer ned på klima-bistanden og ikke har en ordentligt udviklingspolitik. Vi skal ikke tale om flygtninge som problemer: Vi skal løse de problemer, som skaber flygtninge! Jeg har set EU-støttede udviklingsprojekter, som gør at Bangladeshs tekstil-arbejdere har bedre vilkår og ikke behøver migrere til Europa. Det samme sker i Centralamerika, hvor banan-farmere skal have en bæredygtig indkomst, der forebygger konflikter og forebygger at flere flygter til Europa. Alle Europas lande skal bidrage til global udvikling, og vi skal have en fair fordeling af flygtninge mellem EU-landene. Vi skal huske at der om ca. 30 år vil være 250 millioner klimaflygtninge i verden!

EU-valget næste år bliver utrolig vigtigt, og det er ikke en kamp som jeg og mit kampagnehold kan vinde alene. Vi har brug for at alle SF Hillerøds medlemmer kaster sig aktivt ind i debatten, både til den interne SF-urafstemning i efteråret, og til selve EU-valget næste forår. Lad os sammen gøre op med det borgerlige flertal i Europa og mig-først-populismen: Når verden trives, så trives vi.

Troels Stru Schmidt2.jpg

BYRÅDSMEDLEM PETER LANGER

 

 

  • BEDRE BYPLANLÆGNING

Der bygges meget i Hillerød. Men ikke altid med det helt store overblik og sans for helhed og kvalitet. F.eks. de kommende højhuse på 15 etager på Møllebro-grunden. Kun SF stemte imod! Hillerød har brug for en stadsarkitekt og for en ny arkitekturpolitik. Nej til aflastningscenter, tung industri og trafik tæt på boligområderne i Vestbyen.

 

  • BÆREDYGTIGHED – GRØNT OG SOCIALT

Vi ønsker en øget indsats for grøn omstilling, genanvendelse og oprydning på Collstrop-grunden. SF vil afsætte en mia. kr. til oprydning på giftgrunde. Mere støtte til socialt udsatte, til frivilligt arbejde og til kommunens mange fællesskaber. Hillerød halter langt bagud på idræts- og kulturområdet. 

 

  • FÆRRE BILER I BYMIDTEN – FLERE CYKELSTIER

Vi ønsker en analyse af den voksende biltrafik i sammenhæng med de mange nye boliger. 40 km/t zone i Bymidten. Flere og bedre cykelstier i by og på land. Mange trænger til en grundig renovering. Hillerød Station skal have et markant løft på kort sigt.  

001Peter Langer.jpg

 

 

 

BYRÅDSMEDLEM RIKKE MACHOLM

 

  • Et godt børneliv

Dagtilbud af høj kvalitet har afgørende betydning for børns udvikling og fremtidige muligheder. Høj faglighed, gode fysiske rammer og bedre normeringer er vigtige. En faglig stærk folkeskole med fokus på trivsel. Færre elever i klasserne, bedre vilkår for lærerne og pædagogerne og kortere skoledage. Det kæmper SF for

  • Et godt ældreliv.

SF arbejder for en værdig alderdom, med plads til samvær og oplevelser. Der er behov for et varieret udbud af boliger.  Og der skal ydes den hjælp der er behov for på den enkeltes præmisser. Kvalificeret hjemmepleje og plejecentre med god normering er vigtige. Vi ønsker både at føje år til livet og liv til årene 

  • Et mangfoldigt kultur- og fritidsliv.

Kultur og fritidsaktiviteter er vigtige. Det giver identitet, fællesskab og livsglæde.  SF ønsker at opprioritere et varieret udbud af kultur og idræt for børn, unge og voksne. De etablerede tilbud skal fortsat støttes, der bør også oprettes puljer til nye ideer

002Rikke Macholm.jpg

Folketingskandidat Lise MüllerKlik på den røde pil for at læse mere.


Følg Lise på Facebook her:  http://facebook.com/lisem.sf

 

Lise Müller.jpg

Min største drivkraft i politik er helt klart, at alle skal have lige muligheder for at realisere deres drømme og for rent faktisk at have drømme. Jeg har fra barns ben set, hvad det betød, når man voksede op i en familie uden uddannelse eller job eller hvor far eller mor var psykisk syg eller drak. Jeg drømmer om at skabe en verden hvor alle børn får en god start på livet og får mulighed for at klare sig godt. Det handler ikke om at nogen ikke må blive rige eller rigtig rige. Det handler om at ingen må blive ladt tilbage.

Jeg er vokset op på Fyn, som yngste ud af en søskendeflok på i alt tre. Min far var skolelærer og min mor var sundhedsplejerske. Her gik jeg i folkeskole, med børn fra alle samfundslag. Jeg har haft en god barndom men hvis jeg skal pege på een ting, der har haft en større indflydelse end noget andet, så er det at min far led af depression og at det ikke var noget man talte åbent om. Det har givet anledning til stor usikkerhed, forvirring og fortabthed og ind imellem også angst. Børn har brug for sikkerheds og forudsigelighed og trods jeg på mange måder har heldig, så har jeg mærket den mangel på egen krop.

Jeg er selv uddannet sygeplejerske fra det gamle H:S. Derudover har jeg en master i Sundhedspædagogik. Jeg har i 13 år arbejdet i det offentlige sundhedsvæsen og et par år for en privat medico-virksomhed.

Jeg bor i Gentofte, med min mand, Henrik og vores to døtre Sarah og Olivia. Jeg sidder i Regionsrådet, hvor jeg er medlem af Forretningsudvalget og formand for IT- og afbureaukratiseringsudvalg. Jeg sidder i bestyrelsen i SF Region Hovedstaden.

Univers
Mobil navigation