Byrådsmedlem

Byrådsmedlem

undefined

Anja Rosengreen

anjarosengreen@live.dk

mobil: 28306640

Viceborgmester
Formand for miljø- og plan udvalget.
Bestyrelsesmedlem i Halsnæs forsyning.
Medlem af erhverv- & beskæftigelses udvalget.
Medlem af  økonomiudvalget.
Gruppeformad for SF's, byrådsgruppe.

 

Byrådsmedlem

undefined

Olaf Prien

sfolaf@posteo.dk

mobil: 42308941

Medlem af skole-, uddannelse og dagtilbud udvalget.
Medlem af kultur-, idræt & demokrati udvalget. 
Formand i børn-og ungeudvalget.
Sidder i bestyrelsen for produktionsskolen.

 

 

Univers
Mobil navigation