Om partiforeningen

På Generalforsamlingen, som holdes inden for første kvartal hvert år, vælges formand, kasserer, 3-5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsen mødes normalt en gang om måneden. Bestyrelsesmøderne er som udgangspunkt åbne for alle medlemmer.

Vi holder medlemsmøder nogle gange om året, hvor vi tager aktuelle emner op til debat - gerne med oplægsholder udefra. I peroden omkring budgetbehandling i Kommunalbestyrelsen (normalt september/oktober) indkaldes medlemsmøder ofte med kort varsel.

Der holdes før-udvalgsmøder og før-ØU møder (ØU er økonomiudvalgsmøder), hvor KB-medlemmerne mødes med baggrundsgruppen. Ca. en gang i kvartalet holder vi et politikudviklingsmøde, hvor vi drøfter SF Albertslund holdninger til et bestemt udvalg.

Alle medlemsmøder indkaldes via Nyhedsbrev og via mail. 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til:

22. maj kl. 19.30 hos Søren, Galgebakken Over 1-1B

07. juni kl. 19.00 hos Else, Toftestræde 10

 

Praktisk information

Partilokalet - bankkonto mv.

Foreningens navn: SF Albertslund

CVR: 38102451

SF's partilokale ligger Hedemarksvej 2  - kælderen.

Bankkontonummer i Arbejdernes Landsbank:

Reg. nr.: 5326 - Kontonummer: 0303729

Til dette kontonummer indbetales partiskat, som udgør 10% af bruttoindtægten ved SF hverv.

ARKIV

Her gemmes gamle referater mv. (arkivet opbygges hen ad vejen)

Referater fra Bestyrelsesmøder

 

Referater fra Medlemsmøder
Univers
Mobil navigation