Om partiforeningen

På Generalforsamlingen, som holdes inden for første kvartal hvert år, vælges formand, kasserer, 3-5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsen mødes normalt en gang om måneden. Bestyrelsesmøderne er som udgangspunkt åbne for alle medlemmer.

Vi holder medlemsmøder nogle gange om året, hvor vi tager aktuelle emner op til debat - gerne med oplægsholder udefra. I peroden omkring budgetbehandling i Kommunalbestyrelsen (normalt september/oktober) indkaldes medlemsmøder ofte med kort varsel.

Der holdes før-udvalgsmøder og før-ØU møder (ØU er økonomiudvalgsmøder), hvor KB-medlemmerne mødes med baggrundsgruppen. Ca. en gang i kvartalet holder vi et politikudviklingsmøde, hvor vi drøfter SF Albertslund holdninger til et bestemt udvalg.

Alle medlemsmøder indkaldes via Nyhedsbrev og via mail. 

Næste bestyrelsesmøder er planlagt til:

Mandag den 10. september kl. 19.00 hos Jørgen, Enebærhaven 71

Onsdag den 10. oktober kl. 19.00 hos Tina, Krebsens kvt. 11C

Tirsdag den 30. oktober kl. 19.00 hos Else, Toftestræde 10

Mandag den 26. november kl. 19.00 (sted aftales senere)

 

 

 

 

 

Praktisk information

Partilokalet - bankkonto mv.

Foreningens navn: SF Albertslund

CVR: 38102451

SF's partilokale ligger Hedemarksvej 2  - kælderen.

Bankkontonummer i Arbejdernes Landsbank:

Reg. nr.: 5326 - Kontonummer: 0303729

Til dette kontonummer indbetales partiskat, som udgør 10% af bruttoindtægten ved SF hverv.

ARKIV

Her gemmes gamle referater mv. (arkivet opbygges hen ad vejen)

Referater fra Bestyrelsesmøder

 

Referater fra Medlemsmøder
Univers
Mobil navigation