Politikere og kandidater

 

 

 

Folketingskandidater

 

Karina

Karina Lorentzen Dehnhardt

Kontakt: mail - facebook

SF er mit parti, fordi SF kæmper for den ”almindelige” danskers hverdag – uanset om det er den hjemløse på bænken, den lavtlønnede rengøringsassistent eller børnefamilien. SF er det parti, der gør en forskel og står vagt om et trygt liv for alle. Arbejdet med at drage omsorg for mennesker har altid vækket noget særligt i mig. Jeg er drevet af en stærk social indignation og let at røre.

Jeg er født i Kolding, hvor jeg stadig bor med mand og barn. Jeg kommer fra en familie med en stærk arbejdskultur.

Ordførerskaber i folketinget:

 • Gruppesekretær

 • Indfødsretsordfører

 • Retsordfører

 • Lokalsamfundsordfører

 • Integrationsordfører
Ronny Roy Nielsen 2013

Ronny Roy Nielsen

Kontakt: mail - 40 73 57 89 - facebook


Mit navn er Ronny Roy Nielsen og jeg opstiller til folketinget for SF. Til dagligt bor jeg i Vejle med min kæreste Mathilde.

Jeg arbejder til hverdag som pædagog, et arbejde jeg holder meget af. Derudover er jeg formand for SF Vejle, og får her masser af gode erfaringer med politik, som jeg kan føre med videre.

Jeg opstiller til folketinget, fordi jeg ønsker at arbejde for et mere lige og frit samfund. Et samfund hvor der er plads til alle, og hvor alle mennesker har frihed til mangfoldighed.

Jeg kommer selv fra en arbejderfamilie, og igennem mit liv har jeg oplevet hvordan vores velfærdssamfund har beriget og hjulpet mennesker i alle samfundets lag.
Men denne samfundsmodel er truet fra flere sider, da vi har en faldende forståelse for hvor vigtigt det er at stå sammen og hjælpe hinanden i et forpligtende fællesskab.

Jeg mener vi skal blive bedre til at stå sammen, og sige fra overfor multinationale selskaber der vil presse dansk løn, eller slippe for at betale dansk skat.

Vi skal værne om den danske model. God løn og arbejdsvilkår kommer ikke af sig selv, og det er altafgørende for vores fælles fremtid at vi ikke får opbygget en underklasse af arbejdende fattige. Det KAN betale sig at arbejde i dag, og det skal det blive ved med.

Det vigtigste er at huske at ingen kamp er vigtigere end klimakampen. Skulle jorden vise sig at blive næsten ubeboelig om 100 år, er det ikke en fremtid jeg føler vi kan være bekendt at give videre i arv til vores børn.  

Børne og unge
Jeg vil arbejde for bedre vilkår både for børn og unge. Det gælder både ude i familierne men også i daginstitutioner, skoler og klubber. Især for de mest udsatte børn og unge skal der lægges en større indsats.

Kampen imod ulighed
Den stadig voksende ulighed skader væksten, skaber kriminalitet og ødelægger fælleskabet. Det er der gode beviser for, så vi skal sikre at lovgivningen og staten arbejder på at sikre at alle får del i væksten.

Drop planerne om en togbro over Vejle fjord
Den planlagte togbro over Vejle fjord er en miljømæssig katastrofe. Jeg vil arbejde for at de planer bliver skrottet, og alternativerne bliver taget op af skuffen igen.

 Brian Bruhn 2013

Brian Bruhn

Kontakt: mail - 26 46 48 55 - facebook

Politisk set har jeg fulgt med på sidelinjen i mange år, men har nu valgt at gå aktivt ind i politik, da jeg ønsker at gøre en forskel. Gennem et farverigt liv, og dertilhørende erfaringer, har jeg lært en del om mennesker, deres forskelligheder og behov. Det har medført, at jeg har et stort socialt engagement, og tænker meget på socialt udsatte, og andre grupper, der efter min mening bliver overset i dagens Danmark.

Jeg er årgang 1974 og far til en dejlig dreng på 9, der bor i København med sin mor. Jeg er udlært af livets skole har prøvet lidt af hvert. Jeg arbejder med udlevering af hjælpemidler til kommunens ældre borgere, og de der ellers er visiteret til dem.

Politiske mærkesager:

 • Øget borgerinddragelse

 • Bedre vilkår for socialt udsatte

 • Bedre integration

 • Bedre service for vores ældre

 • Forbedring af vores sundhedssystem
Øvrige folketingskandidater i Sydjylland

Ida Damborg (nomineret i Esbjerg By) - mail
Hans Winther (nomineret i Aabenraa) - mail
Dennis Ørsted Petersen (nomineret i Sønderborg) - mail
Rune Bai Nielsen (nomineret i Esbjerg omegn) - mail
Claus Larsen (nomineret i Varde) - mail
Susanne Mathiesen (nomineret i Vejen) - mail
Lars Olesen (nomineret i Fredericia) - mail
Hans Holmer (nomineret i Kolding Nord) - mail
Henrik Møller (nomineret i Tønder) - mail
Einar Olsen (nomineret i Haderslev) - mail

 

Læs mere om folketingskandidaterne

 

Byrådspolitikere

 

Lone Myrhøj 2013

Lone Myrhøj

Kontakt: mail - 23 30 81 80 - facebook

Årgang 1981 og mor til to dejlige børn. Af uddannelse er jeg international socialrådgiver og arbejder som opsøgende gademedarbejder med udsatte børn og unge. Jeg har været aktiv i SF i cirka ti år, hvor jeg har haft diverse tillidsposter først i ungdomsafdelingen og siden i SF.

Jeg har en faglig såvel som personlig interesse i det sociale område og de medborgere, der har det svært, men brænder i det hele taget for at påvirke samfundet i en bedre retning.

Politiske mærkesager:

 • Borgerne skal i langt højere grad høres og inddrages i beslutninger, der vedrører deres liv og påvirker deres hverdag. Dem der ikke selv råber op skal også spørges

 • Den kommunale organisation bør være et forbillede for borgere og virksomheder. Det skal ske ved at tage socialt ansvar og gå forrest i mere miljørigtig og bæredygtig virksomhedsførelse bl.a. med indførelse af økologi på kommunale institutioner

 • Det sociale område bør tilføres flere ressourcer og forebyggelse især blandt børn og unge bør opprioriteres 
Morten Kristensen 2013

Morten Kristensen

Kontakt: mail - 51 50 81 49 - facebook

Medlem Vejle Byråd siden 2008. Desuden Børkop Byråd 12 år og Vejle Amtsråd 9 år. Jeg har gennem årene været arbejdet med alle de politiske områder. Jeg har i en periode været medlem af Amtsrådsforeningens bestyrelse for Miljø og Trafik. De sidste 7 år har jeg været medlem af Sydtrafiks bestyrelse. Er bosiddende i Brejning og har tre voksne børn, samt to børnebørn.

Politiske mærkesager:

 • At sikre borgerne kvalificeret hjælp, når de henvender sig til det offentlige

 • God og fornuftig planlægning under stor hensyntagende til miljøet og de nære omgivelser

 • Kommunen skal ikke opkræve mere i skat end nødvendigt for at sikre en god service

 • Åbenhed-dialog-formidling med borgerne. Borgerne skal høres

 • Vi skal og sikre socialt velfærd for udsatte grupper, hvad enten det er børn - unge eller voksne

 • Optimale uddannelsesforløb for alle

 • Bevarelse af de store naturværdier og færre nye veje

 • Bedre kollektiv trafik
1. suppleant

Pernille Moesby Laursen 2013

Pernille Moesby Laursen

Kontakt: mail - 22 88 14 37 - facebook


Byrådsmedlem 2006-2013 og er til dagligt lærer på Vejle Midtbyskole. Fritiden bruges – ud over politik – som træner i Brejning Bådklubs Ungdomsafdeling. Derudover danser jeg salsa, dyrker naturfitness og løbeture. Jeg er opvokset i Brejning og bor i dag i Vejle.

Politiske mærkesager:

 • Fantastisk Forrygende Folkeskole

 • Ambitiøs Arbejdsgiveransvar

 • Mere borgerinddagelse og –indflydelse

Ærlighed, tillid og respekt er mine politiske mærkesager. En stemme på mig til kommunalvalget er en stemme på en fortsat engageret politiker, som tør stå ved sine holdninger – også selv om beslutningerne bliver svære. Læs mere om mig og mine politiske holdninger og mærkesager på min
facebook-side.

 

tilbage til forsiden 

 

Univers
Mobil navigation