Varde - En kommune der hænger sammen

 undefined

Birthe Larsen og Claus Larsen - SF's 2 byrådskandidater.

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

Pænt logo.jpg

Hent SF-Vardes valgprogram som PDF ved at trykke på logoet.

2017-02-14 08.59.31.jpg

Kovad bæk - uddybet så den ligner en grøft og fyldt med okker.
Sådan skal vandløb i Varde Kommune ikke se ud!

SF vil i Varde Byråd arbejde for - en kommune der hænger sammen

SF vil en kommune med velfungerende lokalsamfund. Vores kandidater kæmper ikke kun for deres egne lokalsamfund, men for at lokalsamfundene trives overalt i kommunen. Det gælder såvel skole- og dagtilbudsområdet som i bosætnings- og erhvervspolitikken. De små og de større byer i kommunen har forskellige kvaliteter og skal have muligheder for at leve på forskellige måder.

Du får kun én barndom

Børn har ikke selv valgt deres forældre eller hvor de er født, men de er alle sammen begyndelsen på fremtiden. Vi skal gøre Varde Kommune til et sted hvor børn trives. Gode opvækstvilkår handler også om trygge rammer og ordentlige arbejdsforhold for de voksne omkring dem.

 • der skal ikke bygges ny skole. Vi skal bruge dem vi har og kunne investere i hele kommunen

 • 2-lærerordninger, eller færre børn pr. lærer, i de centrale fag i de yngste årgange

 • fælles ledelse på skole- og daginstitutionsområdet skal kun bruges hvor der er geografisk nærhed og mulighed for tæt samarbejde

 • slut med dårlig bygningsstandard, arbejdsmiljø er også for børn.

 • indgå arbejdstidsaftale på skoleområdet

 • mere tid til børn, mindre til papir. Slip ledere, lærere og pædagoger fri til at gøre det de er bedst til.

Naturen er ikke i vejen

SF vil tage ”Vi i naturen” alvorligt. Forsvaret, private fonde og Naturstyrelsen er ansvarlige for at vi har ret store naturområder i kommunen, men kommunen skal også yde sit.

 • ikke alt græs skal slås, der skal være plads til blomster og insekter

 • kommunale arealer skal dyrkes nænsomt - eller ikke

 • der skal ikke bygges i kystnærhedszonen, heller ikke på dispensation.

Det er ikke os der skal smadre klimaet

Varde skal være Klimakommune Plus+, efter DN’s normer.

 • krav om bæredygtighed ind i alle leverandørkontrakter

 • nye udstykninger til byggeri uden energiforbrug

 • kollektiv transport der virker i hele kommunen

 • kommunen skal bindes sammen med cykelstier

 • flere af kommunens køretøjer skal køre på elektricitet og der skal sikres opladningspladser på kommunens p-pladser.

Værdighed er for alle

Vi skal ikke lukke øjnene for samfundets svageste. Kommunen skal være fællesskabets forlængede arm der finder den gode løsning for de skæve eksistenser og dem der har været uheldige med deres valg i livet.

 • sagsbehandlere skal have tid til at sætte sig grundigt ind i den enkeltes forhold

 • vi skal turde investere i mennesker med problemer, inden problemerne er vokset dem over hovedet

 • gratis psykologhjælp til unge under 25 år.

Et godt liv, helt til det sidste

Antallet af ældre stiger og livskvaliteten i alderdommen stiger heldigvis for mange. Der skal også være kvalitet i hjælpen til dem der får behov for det.

 • mere tid til de ældre og syge, mindre til papir og kontrol

 • genopret normeringerne på nattevagter

 • tid til oplæring, omskoling, efter- og videreuddannelse.

Kommunen skal være en god arbejdsplads

Slip personalet fri. Giv plads til selvstændig tænkning.

 • hellere 2 pædagoger end én konsulent

 • flere selvstændige teams og færre ledere

 • sparekrav fører til dårlig ledelse - dårlig ledelse fører til stress, udbrændthed og sygefravær

 • alle skal tilbydes mulighed for at arbejde på fuld tid - gerne gennem fleksible lokale løsninger.

 

Stem på SF, Claus Larsen eller Birthe Larsen 21. november!

 

 

Claus og co.jpg

 

 

 

Villy Søvndal og Pia Olsen Dyhr til møde med SF's spidskandidat til kommunalvalget Claus Larsen. I SF arbejder vi sammen!

 

 

Univers
Mobil navigation