LÆSERBREVE

Fremgangskommune med mangfoldig natur

Debatindlæg af Villy Juknelis, byrådskandidat for SF

Natur Villy.jpg

I denne uge har Danmarks Naturfredningsforening udsendt en rapport, hvor kan man se hvordan naturen har det i forskellige kommuner. Kolding er en fremgangskommune på mange måder, men når det kommer til naturen scorer vi kun 17 ud af 100 point. Jeg synes det er intet mindre end sørgeligt og som byrådskandidat har jeg nogle forslag, hvordan kan vi hjælpe naturen i stedet for at se den som mellemrum i byens puls.

I SF Kolding synes vi at det er en god idé at forbedre den allerede eksisterende natur og skabe ny natur. Som eksempel på dette kunne være etablering af enge med vilde blomster i vejkanterne. Vilde blomster ændrer sit udseende for hver sommermåned, der går, når ”nye” blomsterarter tager over for andre og sikrer, at insekternes spisested hele tiden ”holder åbent”. Flere insekter betyder at der er mad til fugle og andre dyr. I den sidste ende opnår vi flere mål på én gang – naturen bliver mere mangfoldig, vi får flot syn og Kolding kommune bliver mere attraktiv for turister. 

Det er et eksempel på, hvordan kan vi gøre vores kommune smukkere med få midler og samtidig skabe rum for både mennesker, planter og dyr. I SF ønsker vi meget mere mangfoldig natur i Kolding kommune.

Stop usikkerheden om skolerne

Læserbrev af Hans Holmer (SF), Spidskandidat til byrådsvalget

Skole.jpg

Kolding Kommune har nogle af landets bedste folkeskoler. Det er jeg rigtig stolt over, og derfor er jeg også rigtig ærgerlig over, at flere og flere tilsyneladende vælger de private skole. Det suger nemlig penge ud af folkeskolerne.

Der har igen været en kraftig søgning til de private skoler – og også mere end forventet. Det betyder, at Børne- og uddannelsesudvalget nu skal spare 8 millioner kroner på folkeskolen i 2017. Det er træls, især når det nu lykkedes at give flere penge til skolerne ved budgetforliget.

Men hvad værre er, er at skolerne ikke kan få et klart svar om, hvad det betyder for deres økonomi før til marts 2017. Det er ikke rimeligt! Det vil ikke være unaturligt at reagere på uvisheden med at være tilbageholdende med at ansætte og vikardække på skolerne for at forberede sig på det værste.

Konsekvensen kan sætte gang i endnu en skævvridning i forhold til de private skoler, og det er ikke holdbart.

Det skorter ellers ikke på politiske løfter fra alle sider om, at man vil styrke folkeskolen på den ene og den anden måde – mens den i virkeligheden bliver svækket.

Jeg håber derfor, at politikerne har mere end gode intentioner og finder en ordentlig løsning, så folkeskolen ikke skal ud at spare på et område, hvor de allerede har lagt deres budget.

 

Derudover håber jeg også at vi som forældre vil bakke op om vores folkeskole, for den kan noget som den private skole ikke kan. Det er nemlig her, at vores børn møder andre børn fra alle sociale lag og skaber læring, dannelse og venskaber for livet.

Miljøudvalget svigter miljøet

Læserbrev af Hans Holmer, Byrådsmedlem, SF Kolding

Skærbæk Værket.JPG

Skærbækværket vil udlede spildevand ved Skærbæk, Gudsø Vig og Kolding Fjord, som indeholder tungmetaller.  Det siger vi klart NEJ til i SF.

Desværre var der ikke opbakning i Miljøudvalget til SF´s forslag om at Kolding Byråd afgiver et høringssvar til Miljøstyrelsen, hvoraf det fremgår, at vi ikke ønskes, at DONG får tilladelse til at udlede spildevand ved Skærbæk.

Værket vil nemlig selv rense og udlede spildevandet ved Skærbæk, i Kolding Fjord og ved Gudsø Vig – og tilladelsen til det er Miljøstyrelsen netop ved at behandle.

Spildevandet indeholder tungmetaller som kviksølv, cadmium og arsen, og planen er, at det skal udledes i et område, hvor gennemstrømningen af vand er lav. Derfor er der stor risiko for, at der sker en bundfældning og hurtig ophobning af.

I SF har vi foreslået at Dong i stedet skal bruge Fredericia Spildevand, der udleder, hvor tungmetallerne ikke hobes op. Vi ønsker i SF ikke, at Skærbæk, Kolding Fjord og Gudsø Vig skal være en losseplads for tungmetaller. Men det ser desværre ud til at blive en realitet, efter SF blev nedstemt i Miljøudvalget. Det er rigtig trist for vores natur og vores fremtidige genrationer.

  

Debatten mellem Ehl. og SF om EU

Debatindlæg af Bo Vesterlund, medlem af SF´s Europapolitiske udvalg, SF Kolding

16539.jpg

Debatten på nettet ud fra Holger K´s Informationskronik indeholder mange sofistikerede, studentikose kommentarer, hvor man slynger om sig med fraser for nedgøre alt hvad der har med EU at gøre. Jeg synes nogen efter Brexit skummer over af lede ved EU, hvor de ganske rigtigt påpeger at vi har mange uløste problemer med arbejdsløshed, sociale tabere, miljø, flygtninge etc.. Men de anviser ikke nogen strategi/løsninger på Europas problemer. På den danske og nordiske venstrefløj adskilte vi os i mange år fra venstrefløjen i det centrale Europa, det sydlige og, i nogen grad det østlige ved at være imod fællesmarkedet og senere EU. Nu er hverken Alternativet ell. SF modstandere, men Ehl. er gået fra EU-skepsis til at foreslå en dansk udtræden af EU. Søren Søndergård udtrykker en kritik mange på centrum-venstrefløjen kan være enige i. Men Ehl. og en mindre del af venstrefløjen i andre europæiske har ikke noget bæredygtigt alternativ til EU. Siden 70´erne har venstrefløjen diskuteret alternativer til den rå markedsøkonomi/kapitalisme, men jeg ser ikke i overskuelig fremtid et bæredygtigt alternativ der bygger på venstrefløjens visioner. Vi har haft ATTAC, Social Forum, East West Network - og nu PLAN B. Her mødtes/mødes gode kræfter for at diskutere en bedre fremtid for europæerne. Men der er endnu ikke opstået et klart og bæredygtigt alternativ som England, Danmark eller andre lande kan "melde sig ind i". Vi har i al overskuelig fremtid ikke andre muligheder end at styrke venstrefløjen i Europaparlamentet. En stor del af venstrefløjen i Europa har arbejdet på dette i mange år, men den nordiske venstrefløj har tøvet.

Ekstra cykelparkering

Læserbrev af Hans Holmer, Byrådsmedlem, SF Kolding

Cykelparkering.jpg

At tage cyklen skal være det lette valg. Derfor er vi i SF rigtig glade for, at et af vores forslag om ekstra cykelparkering på Banegårdspladsen er blevet til virkelig. Cykelparkering på Banegårdspladsen er nemlig blevet øget fra 80 til 105 pladser. 

Samtidig er den nye cykelparkering overdækket og i to etager. Ud over flere p-pladser bliver SF´s forslag om en servicestation med cykelpumpe og værktøj til småreparationer også til en realitet. Og der kommer tre p-pladser til ladcykler, som bliver brugt af flere og flere børnefamilier.

Det er alt sammen noget som kan gøre dagligdagen lidt lettere for cykelfolket. Dermed får vi en lidt sundere og lidt grønnere kommune- Det er da god SF-politik, som vil gøre mange glade.

 

Kolding kan få gavn af slusen i Kolding Å

Debatindlæg af Villy Juknelis, Byrådskandidat for SF Kolding

Kolding å 2.jpg

Kolding var godt forberedt til stormflod i sidste uge og heldigvis kunne byen fungere uden store ændringer selvom vandniveauet var højere end normalt. Hermed kom Blue Kolding med en melding om at planlagt sluse kunne have forhindret oversvømmelserne i Kolding Å. Vi har også hørt om gode erfaringer fra Vejle, hvor nyetableret sluse lever op til forventningerne og sikrer tørre kældre.

Grundet at slusen i Kolding Å har ikke nået længere i processen er at området omkring Marina Syd skal bygges om til Marina City. Tiden vil vise om Marina City bliver til noget. Jeg synes det er urimeligt at beboere og forretninger i Kolding City skal frygte oversvømmelser hver gang der varsles stormflod. Selvfølgelig skal vi tænke langsigtet og inddrage overvejelser omkring Marina City i planlægnings stadie, men vi kan ikke vente til alle brikkerne vil falde på plads, fordi klimaforandringer sker her og nu.

Det er mange penge at spare ved etablering af en sluse i Kolding Å, hvis vi tager i betragtning beredskabets omkostninger til bekæmpelse af vandmasserne og oprydning bagefter. Ikke mindst det vil give ro til alle som bor eller har en forretning i nærheden af åen. Derfor synes jeg at Kolding har brug for slusen som kan sikre byen mod stormflod.

 

Kommunen med plads til alle ?

Læserbrev af byrådsmedlem Hans Holmer og Lis Ravn Ebbesen, SF Kolding

Godset.jpg

Naturen ,idrætten og kulturen skaber glæde overskud og mentalt og fysisk sundhed. SF optaget af, at der er lige adgang for alle i Kolding Kommune. Det kan knibe for medborgere med små eller større handicaps.

Derfor fik SF afsat penge til at øge tilgængeligheden på Godset i budgettet for 17.  Det arbejde går nu i gang.

Det betyder, at tilgængeligheden til spillestedet på Godset optimeres og skaber væsentlig lettere adgang for dårligt gående og kørestolsbrugere. Herudover vil rampen, der monteres, skabe forbedrede vilkår for de frivillige i forbindelse med load-in og load-out ift. musikernes grej. For vi skal også passe godt på vore frivillige.

Individuelle flexture er netop udvidet til at også blinde borgere er omfattede, et SF budgetønske fra i år.

Vi glæder os i SF over, vi  i byrådet står sammen om at øge tilgængeligheden. Derfor er vi skuffede over den ”mobilitetsplan”, der er på vej i byrådet. Vi har påpeget, at der også bør tages hensyn til mennesker, der har brug for rollator eller crossere i naturen , ligesom vi syntes denne store befolkningsgruppe kunne indgå i de mange fine illustrationer. Det er ikke sket. Vi oplever, vi  i byrådet er optaget af at ” designe” det bedste liv for borgerne i kommunen. Hvorfor glemmes denne gruppe så gang på gang? Det burde være en ommer.  

 

Længe leve religionsfriheden

Læserbrev af Lis Ravn Ebbesen, byrådsmedlem for SF Kolding

religions-all.jpg

Jeg har grundloven stående på mit kontor. Den blev uddelt gratis af Dansk Folkeparti for snart mange år siden og har været et godt opslagsværk til mine grundlovstaler.

Heri kan man ifølge §67 læseat har borgerne ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud som de ønsker, så længe intet læres eller foretages, som forbryder sig imod sædeligheden eller den offentlige orden, mens §70   forbyder forskelsbehandling på grund af ens religiøse tilhørsforhold eller afstamning.

Det kan undre at Dansk Folkeparti dengang var så optaget af at sikre alle borgere, især dem med anden etnisk baggrund kendskab til grundloven, når man lokalt selv er så optaget af at bryde den.

Kønsopdelt svømning er vel netop det modsatte af at ” forbryde sig mod sædeligheden” ?

Og forbyde den kønsopdelte svømmeundervisning, fordi det handler om noget religiøst er vel netop at forskelsbehandle på grund af en gruppe borgeres religiøse forhold?

Jeg har i al fald svært ved at forestille mig det næste bliver et generelt forbud mod kønsopdelt fodboldhold, svømmehold og hospitals afdelinger.

Så jeg kan kun opfatte det som Dansk Folkeparti opfinder særregler for at genere en gruppe borgere mest mulig, og det er da langt ude. Og også i strid med grundlovens ord.

Logikken er hjælpemiddel mod stress

Læserbrev af Villy Juknelis, byrådskandidat for SF Kolding

Stress.jpg

Stress er ved at være en folkesygdom, men spørgsmål er om vi tør gøre noget ved det? Vi har hørt mange gange før om hvordan innovation på mange arbejdspladser bliver misfortolket. Det hele ender med at flere og flere begynder at tro at de er ikke gode nok og at de skal bare løbe stærkere for imødekomme høje krav. Men det er grænsen for hvor stærkt man kan løbe og til sidst bliver man nødt til at melde sig syg med stress. 

I sidste uge har SF Kolding afholdt en stresskonference, hvor Kolding kommunes HR chef kunne oplyse at i kommunen som arbejdsplads bliver 100 mennesker fyret om året pga. sygefravær og 40 ud af dem pga. psykologiske sygdomme. Tallene taler for sig selv og beviser at problemet eksisterer.

Jeg synes det er ikke rimeligt at komme med pisk efter kommunale ansætte og sige at alt skal effektiviseres og at der skal skæres ned i budgetterne. Nedskæringer lovliggøres med et argument at der er ingen penge i kommunes pengekasse. Men hvorfor skal vi sænke kommuneskat eller dækningsafgiften, hvis vi ikke har råd til det? Jeg tror, at et par hundrede ekstra kroner bliver hurtig ædt op af dårlig følelsen, når man finder ud at pædagoger har ingen tid til ens børn eller at sosu´en som ens gamle mor var glad for er meld syg med stress. Derfor foreslår jeg, at vi begynder at tænke logisk og at vi indser at skattelettelser og misfortolket innovation er ikke vejen frem, hvis vi gerne vil træde ud af hamsterhjulet og bekæmpe stress. 

 

Terapihaven skrider godt frem

Læserbrev af Lis Ravn Ebbesen, Social og sundhedsudvalgsformand, SF Kolding

Roser2-1152x759.jpg

I SF er vi rigtig glade for byrådet har frigjort midler til at sikre Terapihavens udbygning og faglighed. Midlerne skal bl.a. bruges til at uddanne medarbejderne til terapeuter, der kan hjælpe borgerne videre. Så medarbejderne på Sundhedscenteret ikke kun bruger naturen og det den kan : give liv og energi, blæse hjernen igennem, vise himlens uendelighed, eller give ro. For er man stresset, udbrændt, traumatiseret eller depressiv kommer den følelse ikke af sig selv. Det kræver fagligt dygtigt personale.

Der har indtil nu været et fantastisk samarbejde med Jobcenteret, hvor aktiverede har tyndet ud og sat bænke op, hvor de synes roen eller udsigten er bedst. Men udover det er der behov for, at haven er afskærmet og at kørestolsbrugere og gangbesværede kan komme rundt. Ligesom skuespiller huset, der skal være base bliver isoleret og termotøj med videre indkøbt.

I SF tror vi på at faglig hjælp betaler sig økonomisk, ved kortere sygemeldinger og hurtigere afklaring, men det gælder bestemt også menneskeligt.
Vi glæder os til at vise haven frem for byens borgere.

 

Et ord er et ord - også for et Outlet

Læserbrev af Hans Holmer, Spidskandidat, SF og Lis Ravn Ebbesen, Byrådsmedlem, SF

outlet.jpg

Meget er sket siden Kolding midtbys svar på mere aktivitet i midtbyen var : Et outletcenter. Ønsket går helt tilbage til socialdemokratiets regeringstid. Dengang bakkede SF op om ønsket. Skiftende byråd givet forlængelser på forlængelser.

I dag er midtbyens bud et andet. Og også SF`vision ville være anderledes. En fritlagt å med en sti og åndehuller, grønne planter af mange slags til gavn for både bier og mennesker, udfoldelsesmuligheder som pentanquebaner, basketkurve, og grønne legepladser. P pladser til afløsning for Borchs gård, som kunne omdannes til grøn koncertplads. Og boliger for unge og gamle. Rige og fattige. Og et endnu større campus område. Hvor flere udefrakommende uddannelser og flere af Koldings nuværende kunne samles.

Men det kan på nuværende tidspunkt ikke bruges til noget. Den økonomiske garanti Kolding kommune havde ønsket er rejst. Og byggeriet skal påbegyndes efter årsskiftet 2018 og dermed efter kommunalvalget.

Vi har ofte i SF været kritiske overfor projektmagere. Men når et byråd igen og igen både beder om ændringer og forlænger en aftale, må byrådets ord være til at stole på. Det gælder moralsk, men i denne sag gælder det sandelig også juridisk.

SF´s økologiske bondegård

Læserbrev af Hans Holmer, Spidskandidat til byrådsvalget, SF Kolding

Økologisk ko.jpg

Køerne skal malkes, så vi kan få smør og mælk. Hønsene skal passes, så vi kan få mange æg. Grisene skal fodres, så vi kan få dejligt kød. Kornet det skal høstes, så vi kan få mel og brød. Fårene skal klippes, så vi kan få trøje på. Traktoren skal smøres, så den ikke går i stå. Måske kan I genkende teksten fra Povl Kjøllers Bondemanden.

SF har til budgetforhandlingerne fået medtaget en budgetnote hvor der undersøges om kommunen via en fond- fx i samarbejde med GLAD-fonden kan få sin egen social økonomisk økologiske bondegård.

Tanken er at det skal være i rent Morten Korch stil, så man kan se hvordan vores produkter kommer ”fra have til mave”. Bondegården skal nemlig være åben, så børnehaver, dagplejer, ja alle interesserede kan se hvordan en hverdag på en bondegård hænger sammen. Og de selvproducerede produkter skal selvfølgelig sælges i gårdbutikken. 

En mulig samarbejdspartner kan være Landbomuseet i Kolding.

Der er selvfølgelig også noget alvor i alt denne romantiske forestilling om en Social økonomisk bondegård. For trods gode intentioner og et voksende økonomisk pres på kommunerne, er de redskaber, som jobcentrene har til rådighed til at hjælpe unge med handicap i arbejde, utilstrækkelige.

Det skyldes dels, at der reelt ikke eksisterer et arbejdsmarked for denne gruppe. Dels er det en gruppe, der hidtil ikke har været forventninger til om deltagelse på arbejdsmarkedet, og som ikke har adgang til kompetenceudvikling i det ordinære uddannelsessystem. Indgangen til arbejdsmarkedet kræver en særlig indsats.

Derfor er vi også i SF rigtig glade for den politiske opbakning til vores forslag så vi kan vise omverden at ”Hver gang bondemanden vil ta ' et lille hvil er der tusind ting at gøre.”

 

SF og Genbrug

Læserbrev af Hans Holmer spidskandidat, SF og Lis Ravn Ebbesen, byrådsmedlem, SF

SF og genbrug.jpg

Nu bliver sidste del af SFs genbrugsforslag en realitet. Indsamlingen af storskrald genanvendes i stedet for at blive brændt eller kørt til deponi. SF´s forslag vil blive kendt under navnet ”Reuse”. Reuse Projektet vil indrette den gamle materialegård i Lunderskov til et værksted, der skal danne ramme om projekt ”REUSE Kolding”, hvor ledige borgere skal indsamle og renovere genbrugseffekter, der er indsamlet på alle kommunens genbrugspladser eller kommer fra storskraldsordningen, der netop er indført i Kolding kommune.  Aftagerne er fx foreninger, der har et socialt eller humanitært engagement.

Tilbage 2012 foreslog SF at genbruge  de ting, der blev afleveret på containerpladserne. Det førte til de populære Loppestationer, hvor smågenstande bliver opsamlet i en container, som så bliver hentet af humanitære organisationer.

Det gjorde SF af 3 grunde.:

  •          Ordningen skulle skaber værdi og beskæftigelse for personer, der havde brug for et flexjob eller et nyttejob.
  •          Genbrugstingene som borgerne afleverede til genbrug skaber værdi og glæde hos andre.
  •          – Og sidst, men ikke mindst er det for miljøets bedste, at ting bliver genbrugt i stedet for, at de bliver bortskaffet som affald.

For SF har den politiske vision at skabe arbejdspladser til udsatte borgere og samtidig genetablere Kolding Kommunes ry som en grønkommune, hvor vi f.eks.genanvender mere. Derfor er vi  i SF også rigtig glade for, at der er opbakning fra byrådets øvrige partier til at vores gamle ide i sin helhed snart bliver ført ud i livet. 

Råd til fællesskabet i Brændkjær

Læserbrev af Villy Juknelis, byrådskandidat for SF Kolding

Brændkær.jpg

Man kan sige at borgerinddragelse fungerer, når håndfuld borgere mødes på Brændkjær skolen den 5. november som var en regnfuld lørdag. Mange har fået glade af bestemme hvilke fem projekter skulle få finansiering fra kommunen. Beretning fra sidste års projekter tyder på at selvbestemmelse er en succes. Det var pragtfuldt at høre om at ældre borgere kan mødes til stolegymnastik, fædre kan spille bold med sine børn og at der kan arrangeres hyggeaktiviteter, hvor alle fra boligområdet kan være med. 

Brændkjær bestemmer kan lade sig gøre, fordi vi lever i et velfærdssamfund. Pengene skal jo komme et eller andet sted fra og vi har råd til at støtte lokale initiativer, fordi vi betaler vores skat.  På denne måde kan vi skabe en ramme, hvor vi har mulighed for at komme hinanden ved. Uden grådighed har vi råd til stærkere fællesskabet i Brændkjær.

Børns udvikling - en SF mærkesag

Læserbrev af Lis Ravn Ebbesen, gruppeformand SF

undervisning-jpg.jpg

SF er optaget af, at vore dagtilbud sikrer de børn, der er vores fælles fremtid, en god og udviklende barndom. Det ses i SFs netop vedtagne budgetnoter. 
Vi er optaget af at have den optimale personalesammensætning i vore institutioner.

Er det de mange hænder og fri leg, fordi børn kan vi da alle passe, eller er det strukturerede forløb med fagligt højt uddannede pædagoger? Eller midt imellem?

Det er et politisk ansvar at sætte den ramme. 

”Vi designer livet”  i Kolding, siger vi- underforstået at vi lytter til borgernes ønsker til deres dagligdag. 

Derfor skal muligheden for flere vuggestuepladser undersøges og forhåbentlig iværksættes hurtigst muligt. Det er et forældreønske.

Kolding Kommunes folkeskoler ligger rigtig godt fagligt og eleverne er glade for at gå i skole. Det ønsker SF synliggjort. Ser man på skoledistrikterne, kan man se mange elever vælger andre skoler end den i distriktet. Og mange vælger friskoler. Hvorfor ? I SF tror vi på distriktsskolen som et lokalt fællesskab. Samtidig mener SF det alvorligt, når vi siger ”Vi designer livet” -derfor bør vi se på forældrenes fra- og tilvalg af skoler til deres børn. Sådan politisk planlægning og forældreønsker hænger bedst mulig sammen.

Både ift skolevalg, men også i forhold til en kortere skoledag. Derfor ønsker SF at forsøge med kortere skoledage på 3 skoler.

Skal alt privatiseres?

Læserbrev af Villy Juknelis, byrådskandidat for SF

efterår.jpg

Jeg deltog i et arrangement med Gå Mig Glad og Blue Kolding i onsdags. Mange friske koldingenser kunne gå en tur og samtidig høre om spildevandet. Det var spændende at høre om at spildevand er ikke noget vi skal bare bøvle med for naturens skyld, men at det er en vigtig energiressource. Det, som jeg er personlig glad at høre om, er at Blue Kolding er en kommunal virksomhed. Selvfølgelig de er klare over at monopol forpligter og man kan ikke sidde trygt på sin kontorstol og gøre kun det man skal. Kommunal virksomhed kan og skal være udviklingsskabende.

Ret ofte offentlig sektor bliver angrebet og beskyldt for inaktivitet. Nogle politikker er ret hurtige på aftrækkeren og foreslår udlicitering som løsning på alle problemer. Men jeg synes at vi bør se på de positive eksempler og lære fra virksomheder som Blue Kolding, fordi de gode erfaringer kan bruges andre steder. Privatisering løser ikke udfordringer i sig selv, men tillad til offentlig sektor kan gøre det. 

SF´s Grønne trafikbølge

Læserbrev af Hans Holmer, spidskandidat til byrådsvalget, SF

Grøn lys.jpg

Vi kender det alle. Du kører igennem Kolding by, og kommer til at holde for rødt ved hver eneste lyskryds du møder på din vej, også selvom der ikke er en eneste bil at spotte fra sidevejene- Eller om morgen/eftermiddagen hvor trafikken sander til, eller kører ujævnt. Nogle er de gener skulle nu gerne være en saga blot, for SF-Koldings forslag fra budgettet 2016 bliver nu til virkelighed. Her foreslog vi nemlig en Grøn Bølge på indfaldsvejene. Det sker i første omgang på Vejlevej og senere kommer andre veje i Kolding med på den Grønne Bølge.  Når vores forslag bliver gennemført er det ikke kun til gavn for trafikanterne, men også for miljøet da vi med Grøn Bølge også nedsætter Co2-udslippet og dermed får et lidt grønnere Danmark- Det er da god SF-Politi

Flere boliger til udsatte borgere

Læserbrev af Lis Ravn Ebbesen, social og sundhedsudvalgsformand, SF Kolding

Udsatte.jpg

På Levisonsvej ligger Kulturhuset. Et meget brugt og værdsat samlingssted med både mad, brugskunstfremstilling, band, snak og fest for unge og gamle borgere, der er udviklingshæmmede. Der er boliger i nærheden. Hvert år opgøres befolkningstilvæksten. Den er stigende. Det peger på Kolding Kommune får brug for flere boliger for borgere med udviklingshæmning også i fremtiden. Derudover ved vi allerede, at der er et behov, når vi ser på de borgere der er tilknyttet handicapafdelingen. Det er godt for alle at være en del af et fællesskab. Det kommer ikke for sig selv for denne gruppe unge. Og derfor er det nødvendigt at sikre et sted til fælles aktiviteter. Vi har et populært samlingssted i Kulturhuset, med plads til flere. Derfor ønsker SF der bygges flere boliger i det lokalområde.

Det er mit håb både som SFer og social og sundhedsudvalgsformand, at et boligselskab vil gøre sig de tanker i høringsperioden for kommuneplanstillægget for Dyrehavegårdsvej. Jeg synes det areal, der udlægges parallelt med Levisonsvej, kunne være en god placering for flere boliger. Og det er baggrunden for den budgetnote SF har fået med i budgetforliget.

Hjælpe til skilsmissefamilier

Læserbrev af Hans Holmer, spidskandidat til byrådsvalget, SF Kolding

skilsmisse.jpg

Antallet af skilsmisser er skræmmende. Derfor har vi i SF også tidligere sat fokus hvordan vi kan hjælpe skilsmissefamilier i krise.

I 2015 fik SF i budgettet for 2016 gennemført at der ansættes en parterapeut/koordinator i Kolding kommune, som kan hjælpe familier, som har børn i folkeskolealderen.

Alle undersøgelser viser, at en skilsmisse går ud over børnene- Og det er dyrt både menneskeligt og samfundsøkonomisk, når børn mistrives. Derfor har vi gjort det let af søge hjælp enten til at undgå en skilsmisse eller understøtte hele familien i den udsatte situationen en skilsmisse er.  

Det er vi selvfølgelig glade for. Men vi kan altid gøre tingene lidt bedre.

Derfor fik vi ved dette års budget vedtaget at familier, der har børn i daginstitutionsalderen nu også kan få den samme hjælp, som familier med børn i folkeskolealderen. Det gør selvsagt vores glæde endnu større at vi nu har et endnu bedre tilbud til vores børn og familier i kommunen.

 

Inklusion eller eksklusion?

Læserbrev af Lis Ravn Ebbesen, SF Kolding

grand-elysee-kindergarten-01.jpg

Hvorfor specialgruppen på Kildemosen skal flyttes synes vi i SF det har været svært at få et konkret svar på.

Da tvillingeinstitutionen i Seest blev bygget var vi i stolte af den pædagogiske landvinding vi synes det var. Børn med handicap og børn uden kunne lære hinanden kende ved at kunne besøge hinanden. Og søskende kunne være i samme institution både de med handicap og uden.

Og vi mener fortsat at den form for integration er vigtig.

Samtidig bør det naturligvis overvejes hvordan der bedst skabes et fagligt bæredygtigt miljø.

Er det, det der er begrundelsen?

Eller er begrundelsen at der mangler pladser på normalområdet?
Det fremgår ikke tydeligt. Og umiddelbart synes det at være dyrt at trække 1,4mill ud af budgettet til den nye institution Kildemosen for at flytte 8 pladser.
Et lavere budget giver vel ikke flere pladser på normalområdet? Ej heller ses det, at de mange vuggestuepladser, som vi i SF synes vi desperat mangler indgår. 

I SF synes vi der er brug for langt flere vuggestuepladser. SF synes det er et helt rimeligt krav at forældre har deres frie valg mellem en vuggestueplads, en dagplejeplads eller en privat ordning. Det vil vi fortsat arbejde for.

 

Blomster i City

Læserbrev af Villy Juknelis, SF Kolding

Sommerblomster.jpg

SF har længe ønsket, at vi hev naturen ind i byen – og skabte nogle grønne åndehuller for vores trængte bier.

Borgmesteren fik afsat 155.000 kr. til blomster i Kolding City ved budgetforhandlingerne. Det er selvfølgelig fint. Et budget forlig bygger på kompromisser. Derfor har SF også bakket op, men jeg ærgrer mig over, at pengene går til sommerblomster, som kræver meget pasning, hvis ikke de skal blive til en øjebæ i stedet for pynt. De skal de ofte skiftes ud – og det koster.

Til gengæld er jeg rigtig glad for at SF fik afsat 800.000 til at omdanne Søndergade til et permanent, grønt oplevelsesrum. Og 425.000 kr. til en grøn udviklingsplan. Det var SF´s forslag, at fliser og sten blev erstattet med bræmmer af vilde blomster. De kan langt bedre passe sig selv, ligesom det klimamæssigt kan opsamle regnvand, når skybrud rammer byen.

Jeg er overbevist om, at fagfolk vil synes godt om SF forslag. Biologer vil være glade for beplantning, som øger biodiversiteten, mens økonomer vil være fornøjet over, at projektet er billigere.  For mig er det en fremtidssikret måde at få en blomstrende midtby. Og selvom pengene er bevilget, men det er aldrig for sent at bruge dem på mere fornuftig måde og opnå målet – flere blomster i midtbyen.

 

Genbrug er sagen

Læserbrev af Lis Ravn Ebbesen, Gruppeformand, SF Kolding

Affald skur.jpg

I SFs glæder vi os over den nye affaldsplan.

De ideer SF har haft og måtte kæmpe hårdt for i sidste byrådsperiode er nu fælles politik.

Loppestations tanken udvides til det SF foreslog fra starten, at også møbler indgår.

Indsamling af dåser er kommet godt i gang og problemkassernes indhold bliver sorteret langt bedre og under arbejdsmiljørigtige forhold for de ansatte. 

Ved sidste årsbudgetforhandling foreslog SF en genbrugs-byggemarkeds-station.
Hvor f
.eks. gammelt, træ, vinduesrammer og mursten kunne genanvendes i nye projekter. Allerhelst som en social økonomisk virksomhed.

Det håber vi stadig på.

At omlægge så konsekvens og miljørigtigt som planen er udtryk for kræver pædagogisk formidling. Alle borgere har ikke bil. Derfor er det vigtigt at den ældre gangbesværede eller ”enlige mor” med cykel fortælles mere kontant om, hvad en storskraldsordningen kan hjælpe med. God tænkt at stille møbler i busskure og af den vej formidle budskabet.

I SF synes vi, det er så dejligt at opleve, Kolding Kommune er tilbage på det grønne miljørigtige spor. Det er bedst for vores fælles natur i fremtiden.

Venstre ved du hvor du har -eller?

Læserbrev af Hans Holmer, spidskandidat til byrådsvalget, SF Kolding

PENGE.JPG

Venstreregeringen har genindført kontanthjælpsloftet. Alle kontanthjælpsmodtagere rammes på pengepungen. Især børnefamilierne. Jo større familie jo større husleje og dermed boligsikring. Derfor rammer de loftet og mister penge.

På landsplan er venstre strammerne og indfører et kontanthjælpsloft der rammer mange familie skævt, mens de lokalt spiller helte. Trille Nicolajsen fra venstre skriver: "Når en familie eller enlig forsørger nedsættes i ydelse betyder det nødvendigvis ikke, at børnenes mistrives, men der vil blive færre muligheder for at disse børn kan forblive eks. foreningsaktive, simpelthen fordi der ikke længere er råd til kontingent og lign." "Denne sociale skævvridning ønsker jeg at gøre noget ved"

- Jamen Trille, hvorfor er det du synes Kolding Kommune skal gøre noget ved det? Hvorfor tager du ikke diskussionen i dit eget parti på landsplan? Eller rejser debatten i offentligheden i stedet for at opfordre Kolding Kommune til forsøge at foretage lappeløsninger. I SF er vi enige med dig. Venstre på landsplan fører en asocial socialpolitik. Lad os sammen gøre noget ved det.

Verdens tilstand – set med Villy Søvndals øjne

Arrangement med Villy Søvndal og Herreværelset på Gram Slot

Villy Søvndal.jpg

”Med håbet som indsats” – er titlen på det spændende foredrag som tidligere udenrigsminister Villy Søvndal, holder på Gram Slot tirsdag den 11. oktober kl. 18.00.

Foredraget og bogen er et opgør, med mediernes mange udmeldinger om, at det står skidt til i verden. Søvndal, mener dog det stik modsatte; “Vi lever formentlig i den længste fremgangsperiode i menneskehedens historie.” Bogen er en blanding af personlige oplevelser og fortællinger fra en opvækst i Vestjylland, over byrådet i Kolding og videre til Folketinget og embedet som udenrigsminister.


Du oplever også Villy Søvndals musikalske talent samme aften, da foredraget er krydret med musik fra trioen Herreværelset
hvor Søvndal spiller sammen med sine to ungdomskammerater, Jens- og Niels Hjort Petersen.

 Program:

18.00 Slotstapas 
18.30 Koncert med Herreværelset
19.00 Foredrag med Villy Søvndal

Pris for foredrag/koncert inkl. en lækker tapastallerken kr. 169,- (+ gebyr)

Book din billet her

Flere socialøkonomiske virksomheder- tak

Læserbrev af Lis Ravn Ebbesen, SF, formand for social og sundhedsudvalget

Staldgaarden_Denmark_Kolding_111.jpg

En lokalplan for Staldgården er i høring. Lokalplanen skal sikre mulighed for socialøkonomiske virksomheder. 
I 2013 sammenskrev jeg 
SFs vision på denne måde.
Mange nye små sjove butikker er skudt op. Æblehonning er et af hittene i en af de socialøkonomiske virksomheder, der drives i samarbejde med biavlerforeningen i Vonsild. Paradisgeleen til jul er et ligeså stort hit, ligesom den overrislede rådhusplads, hvor en anden socialøkonomisk virksomhed udlejer skøjter og sælger gløgg og æbleskiver. Badeanstalten i Strandhuse nyder godt af bycyklerne, en anden socialøkonomisk virksomhed som også turister er vilde med.
Jeg ved ikke, hvad Staldgården kommer til at indeholde. Men med kommuneplanstillægget åbner et samlet byråd op for initiativer som de beskrevne. Vi er godt i gang i Kolding. 10 socialøkonomiske virksomheder har set dagens lys
, hvis vi medtager den første: Slotsøbadet, samt samarbejdsprojektet med Gladfonden.Virksomhederne tæller både bier, kunst, it ekspertise og opsætning af bøger.
Visioner tager tid at omsætte. Derfor skal man tillade sig selv at glæde sig når noget lykkes. Og socialøkonomi er svaret på "Selvværd er mere end velfærd" for rigtig mange borgere. Arbejde er for mange af os en del af vores identitet, fordi vi der har et forpligtigende fællesskab. Og for andre er den mulighed ensimpel nødvendighed. Med pensionsreformen får de aldrig en pension.

 

Læserbrev

Af Mette Voss, SF Kolding

grand-elysee-kindergarten-01.jpg

Jeg har ved gennemlæsning af div. læserbreve i aviserne undret mig over folks tendens til at gå efter andre skribenter på et personligt plan.  Mange partier bruger læserbrevene til at komme frem med synspunkter/fokuspunkter i deres partipolitik, men når det sker er det ofte den enkelte, der bliver angrebet og ikke det skrevne.  Således også responsen fra Kristina Jørgensens DF (senest Ugeavisen d. 21. september) på et læserbrev skrevet af Lis Ravn Ebbesen SF, vedr. vuggestuepladser.  Her tolkes Lis´ skriv som en kritik af dagplejen.  Lad mig slå fast – Dette er der på ingen måde hold i fra SF´s side.

Dagplejerne har igennem årene fået kurser og uddannelse, således de er med til at løfte opgaven med de 0-3-årige – dette gør de godt, men når det er sagt oplever vi i SF et ønske fra mange forældre, om et tilbud om en vuggestueplads frem for dagplejeplads. Jeg har arbejdet som afdelingsleder/pædagog i mange år og her har jeg haft mange forældre i røret, som har været frustreret over en manglende plads i vuggestueregi. SF vil gerne at de enkelte forældre får muligheden for at vælge imellem dagpleje eller vuggestue for deres barn. Det er dette SF har arbejdet for.

Jeg er derfor rigtig glad for, at SF med dette års budgetforhandling har været med til at få fokus på flere vuggestuepladser i Kolding Kommune.

Samarbejde sikrer miljørigtige løsninger

Læserbrev af Lis Ravn Ebbesen, SF, gruppeformand

parkering770x335.jpg

På Kolding Kommunes hjemmeside kan man læse,  at der nu indføres 10 parkeringspladser i Kolding midtby, der bliver reserveret til bilister, der kører sammen. Nem og gratis parkering skal gøre det lidt mere attraktivt for især pendlere at køre sammen i stedet for i hver sin bil.

Det var et af SF's høringssvar til den såkaldte " mobilitetsplan" .

SF's ønskede: Ekstra og bredere handicap p pladser, bedre sammenhæng mellem tog og bybusser og flere el stik og cykelpumpe stationer til cyklister. Ønsker der blev et fælles politisk mål. 

Derudover foreslog SF forsøg med nedsat P afgift ved samkørsel.

SF forslag lød: " muligheden for at give rabat ved samkørsel undersøges. Kunne der udvikles et ”Park Park” lignende system, hvor flere ansatte var koblet på i lighed med flere nummerplader ?"

Det er nu en realitet endda helt gratis.

SF vil gerne takke vore kollegaer i udvalgene i by og udvikling for lydhørhed. For SF tæller resultaterne langt mere end rundkredssamtaler om en bedre verden. Med politiske dagsordener og samarbejde sikrer SF Kolding Kommunes grønne image til gavn for miljøet.

Et bæredygtigt fremtidssikret forlig

Kolding bliver den 19. kommune, der indfører SF mærkesagen gratis psykologhjælp. Kontakt Lis Ravn Ebbesen 21253474 - Ravn@kolding.dk eller Hans Holmer 29491040 -hans.holmer@hotmail.com for yderlig information.

danske-penge.jpg

SFs vision om en ” highline” som i New York, hvor naturen hentes ind i byen er omsat til en grøn Søndergade og inspiration til parcelhushaver så bier trives kan forhåbentlig hentes i et  ”Økologisk Havebrugscenter I Aksel Olsens hus”. Den kollektive trafik styrkes og SFs gamle forslag om gratis bus for børn har endeligt nydt fremme.

Fuld indfasning af folkeskolereformen, ekstra timer til sundhedsplejen, hjælp til skilsmissebørn også i daginstitutionerne, kultur på recept og gratis psykologhjælp til unge og terapihavens færdiggørelse er andre SF forebyggende tiltag. Samt sikker skolevej i Sjølund og Aller og en handicaplift på Godset og en håndfæstning på erhvervslivet via Business Kolding forpligtes til at skaffe praktikpladser og 225 timers job til kontanthjælpsmodtagere.

Det er baggrunden for SF er med i forliget, udtaler SFs forhandler Lis Ravn Ebbesen. SF har fået mange af vore forslag med og vore budgetbemærkninger har vi fået opbakning til.

Budgetbemærkningerne betyder muligheden for flere vuggestuepladser, en kortere skoledag, flere kommunale fuldtidsjob og en ”Morten Koch” Bondegaard som social økonomisk virksomhed nu vil blive undersøgt.  

SF sagde ved første behandlingen:

  • at vi ønskede et robust budget, ikke en regnearksøvelse hvor enkeltgrupper eller partiønsker forgyldes

  • og at byrådet skal sikre mangfoldighed i naturen og i tilbud til kommunens borgere.

Og der er lyttet til SFs råd, udtaler Lis Ravn Ebbesen.

De mange små og store udvidelsesforslag viser byrådets fælles ønsker om

  • et stærk skolevæsen

  • hjælp til at sikre børn og unge, en god start og fastholde dem i uddannelse og selvforsøgelse

  • tilbud til borgere der har udfordringer

  • fastholdelse eller tilbageerobring af Koldings tidligere stærke brand som grøn kommunen.

Der er forslag som SFs kunne have taget med og som vi hilser velkomme: Trappen i Lunderskov, PC pulje, eldrevne barnevogne til dagplejen og efter hovedudvalgets anbefaling udvidelse af sundhedsordningen med massør. Vi støtter dem helhjertet, selvom vores prioritering i vores skitse var en anden.

SF har prioriteret at skabe møderum og ånderum og sundhed .

Byens mange brosten og fliser  erstattes med græs, siv, blomster og buske. Det bliver en realitet i Søndergade.  Natur og kultur er godt for sjælen. uanset om man er barn, der skal cykle til skole i Sjølund eller Aller eller kørestolsbruger der ønsker at være stamgæst på Godset. Det sikre hævede overgange og en handicaplift. SF har haft fokus på at fastholde den mentale sundhed hos børn, unge og ansatte ved at afsætte penge til sundhedsplejen, gratis psykologhjælp og færdiggørelsen af terapihaven, kultur på recept og en sammenhængende stresspolitik.

SF ønsker at præge udviklingen i Kolding Kommune. Derfor er vi indgået vi målrettet og konstruktiv i budgetforhandlingerne. Vi sagde ved første behandlingen at hvis forligsskitsen tilgodeså naturen og de borgere SF giver stemme i vi med.

Det er tilfældet, siger en tilfreds Lis Ravn Ebbesen.

 

 

Den åbne bondegård er på vej til Kolding

Bondegårdens formål er at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked og øge beskæftigelsen for den nye generation af unge med handicap (under 40 år), som forventes at skulle bidrage på det ordinære arbejdsmarked.

Landbomus.PNG

Køerne skal malkes, så vi kan få smør og mælk. Hønsene skal passes, så vi kan få mange æg. Grisene skal fodres, så vi kan få dejligt kød. Kornet det skal høstes, så vi kan få mel og brød. Fårene skal klippes, så vi kan få trøje på. Traktoren skal smøres, så den ikke går i stå. Måske kan I genkende teksten fra Povl Kjøllers Bondemanden

SF har budgetforhandlingerne fået medtaget en budgetnot hvor der undersøges at kommunen via en fond- fx i samarbejde med GLAD-fonden får sin egen social økonomisk økologiske bondegård.

-Tanken er at det skal være i rent Morten Korch stil, så man kan se hvordan vores produkter kommer ”fra have til mave”. Bondegården skal nemlig være åben, så børnehaver, dagplejer, ja alle interesserede kan se hvordan en hverdag på en bondegård hænger sammen. Og de selvproducerede produkter skal selvfølgelig sælges i gårdbutikken, siger Hans Holmer spindkandidat til det kommende byrådsvalg i 2017.

SF lægger op til at en mulig samarbejdspartner kan være Landbomuseet i Kolding.

Der er selvfølgelig også noget alvor i alt denne romantiske forestilling om en Social økonomisk bondegård. For trods gode intentioner og et voksende økonomisk pres på kommunerne, er de redskaber, som jobcentrene har til rådighed til at hjælpe unge med handicap i arbejde, utilstrækkelige.

-Formand for Socialudvalget Lis Ravn Ebbesen Forklarer at det dels skyldes, at der reelt ikke eksisterer et arbejdsmarked for denne gruppe. –Og dels at det er en gruppe, der hidtil ikke har været forventninger til om deltagelse på arbejdsmarkedet, og som ikke har adgang til kompetenceudvikling i det ordinære uddannelsessystem. Indgangen til arbejdsmarkedet kræver en særlig indsats.

Derfor er vi også i SF rigtig glade for den politiske opbakning til vores forslag så vi kan vise omverden at Hver gang bondemanden vil ta ' et lille hvil er der tusind ting at gøre, slutter Hans Holmer

 

Børnepasning

Svar til Kristina Jørgensen DF. Lis Ravn Ebbesen, SF, social og sundhedsudvalgsformand

child-care.png

Der er langt flere dagplejepladser end vuggestuepladser. Det er virkeligheden i dag.
Ligesom jeg ikke vil tvinge børn i vuggestue, vil jeg ikke tvinge børn i dagpleje. Men sådan er det i dag for nogle forældre. Dagplejen er det eneste tilbud. Jeg har refereret forældrehenvendelser og deres syn. Lad mig slå fast: for SF handler det om forældrenes ret til frit valg.
Jeg har ikke kritiserer dagplejen overhovedet. Jeg har faktisk kun refereret forældrenes argumenter for flere vuggestuepladser. Og der kan jeg forstå DF er enig. Jeg ville da også undre mig ellers. DF er jo meget fortaler for frit valg, når det gælder ældre. Så naturligvis må I da også være det, når det gælder forældreønsker. Men direkte udspurgt Kristina Jørgensen, DF. Så har SF i min tid både kæmpet for penge til uddannelse og tilsyn i dagplejen. Netop for at fastholde den høje kvalitet. Faktisk har jeg også i et læserbrev rost dagplejen efter en bedsteforældredag. Men i modsætning til en integreret institution kan dagplejen ikke sikre et sammenhængende forløb fra vuggestue over børnehave til skole. Men mon det var et svar du ville have? Jeg læser  mere dit læserbrev, som om du havde brug for at mistænkeliggøre mine motiver. En trist omgangsform.

 

Hurra for minibyggerne

Læserbrev af Lis Ravn Ebbesen, SF

Lsbygade2_800.jpeg

SF har fulgt minibyggerne fra deres spæde start og gennem skiftende lokaler og i deres kamp for at få minibyen udstillet. Minibyen er et hyggeligt kulturtilbud for både nostalgiske koldinger og koldingensere og turister i Geografisk have. Derfor det glædeligt at byrådet hjælper med penge til at samle byggeriet og udstillingen på et sted. For SF er det vigtigt at sikre rammer til Fællesskaber. Og ligeså flot som bygningerne står. Og og de fuglehuse, der sælges ser ud. Ligeså vigtigt er det fællesskab, der findes. Oftest er det kvinderne i den voksne alder, der er gode til at finde nye fællesskaber; men her er det mændene. Og i SF er vi sikre på, at det fællesskab ud over arbejdsglæde er forebyggelse i ordets egentligste betydning. Her holdes færdigheder vedligehold og ensomhed forebyggelse. Her er snak og skaberglæde og produktion. Til lykke til minibyggerne at I kom så langt. I fortjener det.

Univers
Mobil navigation