LÆSERBREVE

Fremgangskommune med mangfoldig natur

Debatindlæg af Villy Juknelis, byrådskandidat for SF

Natur Villy.jpg

I denne uge har Danmarks Naturfredningsforening udsendt en rapport, hvor kan man se hvordan naturen har det i forskellige kommuner. Kolding er en fremgangskommune på mange måder, men når det kommer til naturen scorer vi kun 17 ud af 100 point. Jeg synes det er intet mindre end sørgeligt og som byrådskandidat har jeg nogle forslag, hvordan kan vi hjælpe naturen i stedet for at se den som mellemrum i byens puls.

I SF Kolding synes vi at det er en god idé at forbedre den allerede eksisterende natur og skabe ny natur. Som eksempel på dette kunne være etablering af enge med vilde blomster i vejkanterne. Vilde blomster ændrer sit udseende for hver sommermåned, der går, når ”nye” blomsterarter tager over for andre og sikrer, at insekternes spisested hele tiden ”holder åbent”. Flere insekter betyder at der er mad til fugle og andre dyr. I den sidste ende opnår vi flere mål på én gang – naturen bliver mere mangfoldig, vi får flot syn og Kolding kommune bliver mere attraktiv for turister. 

Det er et eksempel på, hvordan kan vi gøre vores kommune smukkere med få midler og samtidig skabe rum for både mennesker, planter og dyr. I SF ønsker vi meget mere mangfoldig natur i Kolding kommune.

Stop usikkerheden om skolerne

Læserbrev af Hans Holmer (SF), Spidskandidat til byrådsvalget

Skole.jpg

Kolding Kommune har nogle af landets bedste folkeskoler. Det er jeg rigtig stolt over, og derfor er jeg også rigtig ærgerlig over, at flere og flere tilsyneladende vælger de private skole. Det suger nemlig penge ud af folkeskolerne.

Der har igen været en kraftig søgning til de private skoler – og også mere end forventet. Det betyder, at Børne- og uddannelsesudvalget nu skal spare 8 millioner kroner på folkeskolen i 2017. Det er træls, især når det nu lykkedes at give flere penge til skolerne ved budgetforliget.

Men hvad værre er, er at skolerne ikke kan få et klart svar om, hvad det betyder for deres økonomi før til marts 2017. Det er ikke rimeligt! Det vil ikke være unaturligt at reagere på uvisheden med at være tilbageholdende med at ansætte og vikardække på skolerne for at forberede sig på det værste.

Konsekvensen kan sætte gang i endnu en skævvridning i forhold til de private skoler, og det er ikke holdbart.

Det skorter ellers ikke på politiske løfter fra alle sider om, at man vil styrke folkeskolen på den ene og den anden måde – mens den i virkeligheden bliver svækket.

Jeg håber derfor, at politikerne har mere end gode intentioner og finder en ordentlig løsning, så folkeskolen ikke skal ud at spare på et område, hvor de allerede har lagt deres budget.

 

Derudover håber jeg også at vi som forældre vil bakke op om vores folkeskole, for den kan noget som den private skole ikke kan. Det er nemlig her, at vores børn møder andre børn fra alle sociale lag og skaber læring, dannelse og venskaber for livet.

Miljøudvalget svigter miljøet

Læserbrev af Hans Holmer, Byrådsmedlem, SF Kolding

Skærbæk Værket.JPG

Skærbækværket vil udlede spildevand ved Skærbæk, Gudsø Vig og Kolding Fjord, som indeholder tungmetaller.  Det siger vi klart NEJ til i SF.

Desværre var der ikke opbakning i Miljøudvalget til SF´s forslag om at Kolding Byråd afgiver et høringssvar til Miljøstyrelsen, hvoraf det fremgår, at vi ikke ønskes, at DONG får tilladelse til at udlede spildevand ved Skærbæk.

Værket vil nemlig selv rense og udlede spildevandet ved Skærbæk, i Kolding Fjord og ved Gudsø Vig – og tilladelsen til det er Miljøstyrelsen netop ved at behandle.

Spildevandet indeholder tungmetaller som kviksølv, cadmium og arsen, og planen er, at det skal udledes i et område, hvor gennemstrømningen af vand er lav. Derfor er der stor risiko for, at der sker en bundfældning og hurtig ophobning af.

I SF har vi foreslået at Dong i stedet skal bruge Fredericia Spildevand, der udleder, hvor tungmetallerne ikke hobes op. Vi ønsker i SF ikke, at Skærbæk, Kolding Fjord og Gudsø Vig skal være en losseplads for tungmetaller. Men det ser desværre ud til at blive en realitet, efter SF blev nedstemt i Miljøudvalget. Det er rigtig trist for vores natur og vores fremtidige genrationer.

  

Debatten mellem Ehl. og SF om EU

Debatindlæg af Bo Vesterlund, medlem af SF´s Europapolitiske udvalg, SF Kolding

16539.jpg

Debatten på nettet ud fra Holger K´s Informationskronik indeholder mange sofistikerede, studentikose kommentarer, hvor man slynger om sig med fraser for nedgøre alt hvad der har med EU at gøre. Jeg synes nogen efter Brexit skummer over af lede ved EU, hvor de ganske rigtigt påpeger at vi har mange uløste problemer med arbejdsløshed, sociale tabere, miljø, flygtninge etc.. Men de anviser ikke nogen strategi/løsninger på Europas problemer. På den danske og nordiske venstrefløj adskilte vi os i mange år fra venstrefløjen i det centrale Europa, det sydlige og, i nogen grad det østlige ved at være imod fællesmarkedet og senere EU. Nu er hverken Alternativet ell. SF modstandere, men Ehl. er gået fra EU-skepsis til at foreslå en dansk udtræden af EU. Søren Søndergård udtrykker en kritik mange på centrum-venstrefløjen kan være enige i. Men Ehl. og en mindre del af venstrefløjen i andre europæiske har ikke noget bæredygtigt alternativ til EU. Siden 70´erne har venstrefløjen diskuteret alternativer til den rå markedsøkonomi/kapitalisme, men jeg ser ikke i overskuelig fremtid et bæredygtigt alternativ der bygger på venstrefløjens visioner. Vi har haft ATTAC, Social Forum, East West Network - og nu PLAN B. Her mødtes/mødes gode kræfter for at diskutere en bedre fremtid for europæerne. Men der er endnu ikke opstået et klart og bæredygtigt alternativ som England, Danmark eller andre lande kan "melde sig ind i". Vi har i al overskuelig fremtid ikke andre muligheder end at styrke venstrefløjen i Europaparlamentet. En stor del af venstrefløjen i Europa har arbejdet på dette i mange år, men den nordiske venstrefløj har tøvet.

Ekstra cykelparkering

Læserbrev af Hans Holmer, Byrådsmedlem, SF Kolding

Cykelparkering.jpg

At tage cyklen skal være det lette valg. Derfor er vi i SF rigtig glade for, at et af vores forslag om ekstra cykelparkering på Banegårdspladsen er blevet til virkelig. Cykelparkering på Banegårdspladsen er nemlig blevet øget fra 80 til 105 pladser. 

Samtidig er den nye cykelparkering overdækket og i to etager. Ud over flere p-pladser bliver SF´s forslag om en servicestation med cykelpumpe og værktøj til småreparationer også til en realitet. Og der kommer tre p-pladser til ladcykler, som bliver brugt af flere og flere børnefamilier.

Det er alt sammen noget som kan gøre dagligdagen lidt lettere for cykelfolket. Dermed får vi en lidt sundere og lidt grønnere kommune- Det er da god SF-politik, som vil gøre mange glade.

 

Kolding kan få gavn af slusen i Kolding Å

Debatindlæg af Villy Juknelis, Byrådskandidat for SF Kolding

Kolding å 2.jpg

Kolding var godt forberedt til stormflod i sidste uge og heldigvis kunne byen fungere uden store ændringer selvom vandniveauet var højere end normalt. Hermed kom Blue Kolding med en melding om at planlagt sluse kunne have forhindret oversvømmelserne i Kolding Å. Vi har også hørt om gode erfaringer fra Vejle, hvor nyetableret sluse lever op til forventningerne og sikrer tørre kældre.

Grundet at slusen i Kolding Å har ikke nået længere i processen er at området omkring Marina Syd skal bygges om til Marina City. Tiden vil vise om Marina City bliver til noget. Jeg synes det er urimeligt at beboere og forretninger i Kolding City skal frygte oversvømmelser hver gang der varsles stormflod. Selvfølgelig skal vi tænke langsigtet og inddrage overvejelser omkring Marina City i planlægnings stadie, men vi kan ikke vente til alle brikkerne vil falde på plads, fordi klimaforandringer sker her og nu.

Det er mange penge at spare ved etablering af en sluse i Kolding Å, hvis vi tager i betragtning beredskabets omkostninger til bekæmpelse af vandmasserne og oprydning bagefter. Ikke mindst det vil give ro til alle som bor eller har en forretning i nærheden af åen. Derfor synes jeg at Kolding har brug for slusen som kan sikre byen mod stormflod.

 

Kommunen med plads til alle ?

Læserbrev af byrådsmedlem Hans Holmer og Lis Ravn Ebbesen, SF Kolding

Godset.jpg

Naturen ,idrætten og kulturen skaber glæde overskud og mentalt og fysisk sundhed. SF optaget af, at der er lige adgang for alle i Kolding Kommune. Det kan knibe for medborgere med små eller større handicaps.

Derfor fik SF afsat penge til at øge tilgængeligheden på Godset i budgettet for 17.  Det arbejde går nu i gang.

Det betyder, at tilgængeligheden til spillestedet på Godset optimeres og skaber væsentlig lettere adgang for dårligt gående og kørestolsbrugere. Herudover vil rampen, der monteres, skabe forbedrede vilkår for de frivillige i forbindelse med load-in og load-out ift. musikernes grej. For vi skal også passe godt på vore frivillige.

Individuelle flexture er netop udvidet til at også blinde borgere er omfattede, et SF budgetønske fra i år.

Vi glæder os i SF over, vi  i byrådet står sammen om at øge tilgængeligheden. Derfor er vi skuffede over den ”mobilitetsplan”, der er på vej i byrådet. Vi har påpeget, at der også bør tages hensyn til mennesker, der har brug for rollator eller crossere i naturen , ligesom vi syntes denne store befolkningsgruppe kunne indgå i de mange fine illustrationer. Det er ikke sket. Vi oplever, vi  i byrådet er optaget af at ” designe” det bedste liv for borgerne i kommunen. Hvorfor glemmes denne gruppe så gang på gang? Det burde være en ommer.  

 

Længe leve religionsfriheden

Læserbrev af Lis Ravn Ebbesen, byrådsmedlem for SF Kolding

religions-all.jpg

Jeg har grundloven stående på mit kontor. Den blev uddelt gratis af Dansk Folkeparti for snart mange år siden og har været et godt opslagsværk til mine grundlovstaler.

Heri kan man ifølge §67 læseat har borgerne ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud som de ønsker, så længe intet læres eller foretages, som forbryder sig imod sædeligheden eller den offentlige orden, mens §70   forbyder forskelsbehandling på grund af ens religiøse tilhørsforhold eller afstamning.

Det kan undre at Dansk Folkeparti dengang var så optaget af at sikre alle borgere, især dem med anden etnisk baggrund kendskab til grundloven, når man lokalt selv er så optaget af at bryde den.

Kønsopdelt svømning er vel netop det modsatte af at ” forbryde sig mod sædeligheden” ?

Og forbyde den kønsopdelte svømmeundervisning, fordi det handler om noget religiøst er vel netop at forskelsbehandle på grund af en gruppe borgeres religiøse forhold?

Jeg har i al fald svært ved at forestille mig det næste bliver et generelt forbud mod kønsopdelt fodboldhold, svømmehold og hospitals afdelinger.

Så jeg kan kun opfatte det som Dansk Folkeparti opfinder særregler for at genere en gruppe borgere mest mulig, og det er da langt ude. Og også i strid med grundlovens ord.

Logikken er hjælpemiddel mod stress

Læserbrev af Villy Juknelis, byrådskandidat for SF Kolding

Stress.jpg

Stress er ved at være en folkesygdom, men spørgsmål er om vi tør gøre noget ved det? Vi har hørt mange gange før om hvordan innovation på mange arbejdspladser bliver misfortolket. Det hele ender med at flere og flere begynder at tro at de er ikke gode nok og at de skal bare løbe stærkere for imødekomme høje krav. Men det er grænsen for hvor stærkt man kan løbe og til sidst bliver man nødt til at melde sig syg med stress. 

I sidste uge har SF Kolding afholdt en stresskonference, hvor Kolding kommunes HR chef kunne oplyse at i kommunen som arbejdsplads bliver 100 mennesker fyret om året pga. sygefravær og 40 ud af dem pga. psykologiske sygdomme. Tallene taler for sig selv og beviser at problemet eksisterer.

Jeg synes det er ikke rimeligt at komme med pisk efter kommunale ansætte og sige at alt skal effektiviseres og at der skal skæres ned i budgetterne. Nedskæringer lovliggøres med et argument at der er ingen penge i kommunes pengekasse. Men hvorfor skal vi sænke kommuneskat eller dækningsafgiften, hvis vi ikke har råd til det? Jeg tror, at et par hundrede ekstra kroner bliver hurtig ædt op af dårlig følelsen, når man finder ud at pædagoger har ingen tid til ens børn eller at sosu´en som ens gamle mor var glad for er meld syg med stress. Derfor foreslår jeg, at vi begynder at tænke logisk og at vi indser at skattelettelser og misfortolket innovation er ikke vejen frem, hvis vi gerne vil træde ud af hamsterhjulet og bekæmpe stress. 

 

Terapihaven skrider godt frem

Læserbrev af Lis Ravn Ebbesen, Social og sundhedsudvalgsformand, SF Kolding

Roser2-1152x759.jpg

I SF er vi rigtig glade for byrådet har frigjort midler til at sikre Terapihavens udbygning og faglighed. Midlerne skal bl.a. bruges til at uddanne medarbejderne til terapeuter, der kan hjælpe borgerne videre. Så medarbejderne på Sundhedscenteret ikke kun bruger naturen og det den kan : give liv og energi, blæse hjernen igennem, vise himlens uendelighed, eller give ro. For er man stresset, udbrændt, traumatiseret eller depressiv kommer den følelse ikke af sig selv. Det kræver fagligt dygtigt personale.

Der har indtil nu været et fantastisk samarbejde med Jobcenteret, hvor aktiverede har tyndet ud og sat bænke op, hvor de synes roen eller udsigten er bedst. Men udover det er der behov for, at haven er afskærmet og at kørestolsbrugere og gangbesværede kan komme rundt. Ligesom skuespiller huset, der skal være base bliver isoleret og termotøj med videre indkøbt.

I SF tror vi på at faglig hjælp betaler sig økonomisk, ved kortere sygemeldinger og hurtigere afklaring, men det gælder bestemt også menneskeligt.
Vi glæder os til at vise haven frem for byens borgere.

 

Univers
Mobil navigation