SF forslag om anstændigt ambulanceberedskab.

 

SF i region Syddanmark har fremlagt sit bud på et anstændigt ambulanceberedskab. Hovedelementerne i forslaget skal sikre en højere faglighed i akut beredskabet, tilstedeværelse af lægelig kompetence døgnet rundt i AMK-vagtcentralen, paramedicinere i ambulancerne og flere akutbiler i regionen.

 

I takt med centraliseringen af sygehusenes akutberedskab er ambulanceberedskabet blevet endnu vigtigere. Hurtig hjælp til tilskadekomne og akut syge er altafgørende for succesfuld helbredelse i mange tilfælde. Desværre er denne erkendelse af regionsrådets flertal ikke blevet omsat til konkrete forbedringer af ambulanceberedskabet. Tværtimod er der sket forringelser f.eks ved fjernelse af en række akutbiler bl.a. i den i Haderslev.

 

SF har i regionsrådet stemt imod disse forringelser, og den nu fremlagte plan skal bringe beredskabet op på det serviceniveau, som borgerne har krav på.

 

For Haderslev betyder SFs forslag, at akutbilen vender tilbage til kommunen – ligesom den vil gøre i Skærbæk, Faaborg og Grindsted samt en ny placeret i Middelfart.

 

Her i valgkampen vil de fleste partier love forbedringer i ambulanceberedskabet – herunder også de partier, som ved stemmeafgivning har forringet beredskabet. SF har nu som eneste parti fremlagt konkret forslag til, hvordan disse forbedringer skal udmøntes. Alle SFs forslag vil koste ca. 14,5 mio., men da regionen i 2016 havde uforbrugte midler for 550 mio. burde en finansiering af SFs forslag være muligt.Bent Iversen

Spidskandidat for SF til kommunalvalget og kandidat til regionsrådsvalget.

Fælleslykkevej 34

6100 Haderslev

Univers
Mobil navigation