Hvad er valgets væsentligste valgtemaer i Haderslev Kommune?

 

SF Haderslev vil i den kommende periode op til valget d. 21. november fortælle, hvad vi betragter som valgets vigtige temaer. Det er samtidig også – efter SFs opfattelse - de vigtigste udfordringer, som byrådet står over for i de kommende fire år.

 

SF vil også komme med nogle bud på løsninger – måske ikke færdige og endelige løsninger, men vores bud på, hvilken vej kommunen skal gå, og hvilke initiativer der skal til.

 

I overskriftform vil det omfatte flg. temaer:

 

  • Pleje og omsorgen for de af vore ældre, der ikke længere kan klare sig selv.

  • Vigtigheden af kulturelle tilbud.

  • Daginstitutionernes kvalitet og de ansattes arbejdsvilkår

  • Folkeskolens udfordringer og lærernes arbejdsvilkår

  • Miljøet tilbage på kommunens dagsorden ud fra mottoet: Tænk globalt – handel lokalt

  • Værdig behandling af ledige og sygemeldte.

  • Få skabt sammenhæng i Haderslev Kommune – landdistrikterne må ikke glemmes.

  • Kommunens skattegrundlag – tiltrækning af arbejdskraft/skattebetalere.

  • Udvikling af den demokratiske dialog – hvordan inddrager vi i højere grad befolkningen i beslutningsprocesserne.

 

Netop med udgangspunkt i den sidste pind er SF Haderslevs valgslogan:

 

Haderslev – din kommune, derfor lytter vi til dig.

 

Vi har ikke en løsning på alle udfordringerne. Det har ingen partier eller politikere, men hvis vi bliver bedre til at lytte til hinanden, kan vi i fællesskab finde de rigtige løsninger.

 

Bent Iversen

Spidskandidat for SF i Haderslev Kommune

 

Univers
Mobil navigation