d. 18.11.2017

 

Haderslev Kommune som attraktiv bosætningskommune for børnefamilier.

 

Haderslev Kommune har gennem de seneste ti år haft et faldende skattegrundlag. Det skyldes, at der i kommunen bliver færre skattebetalende borgere i takt med, at flere ældre forlader arbejdsmarkedet. Folks skattebetaling er hele det økonomiske grundlag for kommunens velfærdsydelser. Derfor er det vigtigt, at kommunen er i stand til at tiltrække nye borgere og dermed nye skattebetalere.

 

Anbefalingen fra Instituttet for Fremtidsforskning er, at kommunen skal satse på børnefamilier, hvis man ønsker at tiltrække nye skatteborgere. I de kommende år bliver der også konkurrence om den kvalificerede arbejdskraft. Det er igen de unge børnefamiliers fædre og mødre, der bliver en efterspurgt arbejdskraft. Ligeledes vil nye virksomheder typisk etablere sig der, hvor de kan se, at de kan rekruttere arbejdskraft.

 

Alle disse forhold burde gøre det åbenlyst, at Haderslev Kommune skal satse stort på at blive en attraktiv bosætningskommune for børnefamilier. For at vi kan blive det skal der investeres i daginstitutions- og skoleområdet. Gode børnehaver og skoler står højt på børnefamiliernes prioriteringsliste, når de skal træffe valg om, hvor de vil bosætte sig.

 

SF vil derfor i den kommende byrådsperiode arbejde for, at normeringerne i daginstitutionerne bliver forbedret. Flere pædagoger til færre børn, så der bliver tid til at give det enkelte barn opmærksomhed. Madordningerne i institutionerne bør også være et fremtidsmål. Samtidig ønsker SF, at forældrebetalingen bliver blandt landets laveste.

 

På skoleområdet vil SF have indført et loft på 24 elever i en klasse. Vi vil have dobbeltlærerdækning i flest mulige timer i 1.-3. klasse. Gode skoler kræver gode lærere med gode arbejdsvilkår. SF vil have et loft på 25 over det antal timer en lærer underviser. Det vil give lærerne bedre tid til at forberede deres undervisning.

 

Endelig skal der laves en plan for renovering af nedslidte daginstitutioner og skoler, så de fysiske rammer også bliver tidssvarende og sunde væresteder for børnene og personalet.

 

SFs bud for de kommende fire år: Haderslev kommune skal satse stort på at bliver børnefamiliernes foretrukne bosætningskommune.

 

Haderslev – din kommune, derfor lytter vi til dig.

 

 

 

 

Bent Iversen

Spidskandidat for SF

Fælleslykkevej 34

6100 Haderslev

 

Univers
Mobil navigation