Opsamling af erfaringer fra SF’s regeringsperiode

Landsmødet besluttede i april at SF skal foretage en opsamling af erfaringer partiet gjorde sig i perioden 2008-2015, herunder perioden som regeringsparti. Formålet er at ruste og styrke partiet frem mod tilsvarende situationer. Landsledelsen har nedsat en gruppe til at forestå erfaringsopsamlingen. Arbejdet afsluttes med en rapport, der færdiggøres til februar. I arbejdet vil bl.a. indgå drøftelser af, hvorledes SF’s manøvremuligheder og opbakning blev påvirket af:

-       Partiets forberedelse til rollen som regeringsparti

-       Centrale aftaler før og under regeringsdeltagelsen

-       Politiske og strategiske prioriteringer før og under regeringsdeltagelsen

-       Udviklingen i SF’s partiorganisation i perioden

christiansborg624x351.jpg

For at få bidrag fra en bred kreds af SF’ere vil gruppen – ud over drøftelse på kontaktrådsmødet 24/9 – gerne:

 

- Holde oplæg og deltage i debat i interesserede storkredse

- Modtage individuelle bidrag indsendt til sfevaluering@gmail.com

- Deltage i debat på SF’s medlemsforum på facebook

- Lægge op til debat på kontaktrådsmødet 21-22/1 2017

 

Ud over denne brede inddragelse arbejder gruppen med:

 

- Tilgængeligt talmateriale (f.eks. meningsmålinger)

- Indgåede aftaler

- Vedtagelser og referater fra landsmøder/HB/LL

- Partiets eksterne og interne udmeldinger

- Skriftlige og mundtlige inputs fra centrale aktører

- Skandinaviske erfaringer og tilgængeligt forskningslitteratur

 

Bidrag og spørgsmål indsendes til sfevaluering@gmail.com

 

Landsledelsesmedlem Andreas Albertsen er tovholder på gruppen

Univers
Mobil navigation