Grøn og holdbar vækst

Regeringen har nu fremlagt sit udspil til, hvordan vi skaber vækst i Danmark. SF ser både gode og mindre gode elementer i udspillet, og vi går aktivt til forhandlingerne for at trække udspillet i en rødere og grønne retning.

Helt overordnet er vi er optaget af, at væksten sker med fokus på at skabe arbejdspladser, uden at finansieringen er social skæv og uden at gå på kompromis med klimaet:

- SF har fokus på at skabe arbejdspladser og holdbar vækst. Men det skal være på en klog og fremsynet måde. Vi skal i højere grad fremme udvikling af nye løsninger og teknologi på områder, hvor Danmark står stærkt; grøn teknologi, vandrensning, affaldshåndtering, sunde og sikre fødevarer og velfærdsteknologi, siger Pia Olsen Dyhr.

SF afviser, at vækstinitiativerne finansieres gennem massive besparelser på beskæftigelsesindsatsen eller ved at skære i den offentlige sektor, som Venstre ellers forslår.

Et af regeringens forslag er at skære i den såkaldte PSO-afgift – en energiafgift, der på den ene side er med til at sikre klimaet, men på den anden side rammer nogle energitunge virksomheder hårdt. SF afviser ikke at kigge på energiafgifterne. Men det skal være målrettet og uden at slække på vores klimamål:

- Vi skal fortsat kunne udbygge vores vindenergi, som det er aftalt i energiforliget fra sidste år. Men her kan vi godt frygte, hvad forhandlinger med Venstre, der er meget bagstræberiske på det her område, kan ende med, siger Pia Olsen Dyhr.

UFAGLÆRTE SKAL OPKVALIFICERES

Som regeringsparti var SF med til at kæmpe en pulje på 1 milliard kroner igennem til opkvalificering af de mennesker, der har fået mindst uddannelse (VEU). Hvis det skal lykkes at skabe en holdbar vækst, kræver det et langvarigt fokus på uddannelse af vores ufaglærte. Derfor vil SF gå til forhandlinger med et ønske om, at indsatsen bliver gjort permanent.

Danske Regioner vurderer, at der vil mangle omkring 25.000 faglærte i Danmark om bare 6 år. Det er altså et helt centralt element, når det kommer til at styrke erhvervslivets konkurrenceevne, at sikre adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Det skal vi både bruge beskæftigelsesreformen og vækstinitiativerne til at få løst. Her håber SF at regeringen er klar til at prioritere.

HÅNDVÆRKERFRADRAG SKAL VÆRE GRØNT

En anden mulighed for at fastholde og skabe arbejdspladser er at forlænge håndværkerfradraget med et grønt fokus. Håndværkerfradraget har gjort det muligt at trække de første 15.000 kroner fra, hvis man som privatperson får udført en håndværksopgave. Regeringen er parat til at lade ordningen ophøre som planlagt i slutningen af året. SF vil i stedet kigge på at videreføre den som et grønt fradrag, der fremmer energirigtige renoveringer, både til gavn for almindelige danskere og miljøet. Noget, der giver mere mening end for eksempel at prioritere skattelettelser til den mindre gruppe af danskere, der ejer aktier, som regeringen lægger op til. 

Grøn omstilling
Univers
Mobil navigation