Trine Schøning Torp

Trine Schøning Torp

@TrineTorp
22. januar 2017     Kl. 20.12

Forældres nærvær og tid til børn skabes ved fleksibel mulighed for at gå op og ned i tid - ikke længere åbningstid i daginstitution #dkpol


Trine Torp


Trine Torp

  • Socialordfører
  • Ligestillingsordfører
  • Psykiatriordfører
  • Familieordfører
  • Natur- og Miljøordfører
  • Fødevarer-, Landbrug- og Fiskeriordfører
  • Handicapordfører
  • Kirkeordfører
  • Dyrevelfærdsordfører

33 37 44 15 / 61 62 45 94

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation