Trine Schøning Torp

Trine Schøning Torp

@TrineTorp
24. september 2017     Kl. 15.06

B&U i mistrivsel har brug for ind. vurdering af behov, gode soc indsatser - ikke tvang og konflikt ml voksne #dkpol facebook.com/sftrine/posts/…


Trine Torp


Trine Torp

  • Socialordfører
  • Ligestillingsordfører
  • Psykiatriordfører
  • Familieordfører
  • Natur- og Miljøordfører
  • Fødevarer-, Landbrug- og Fiskeriordfører
  • Kirkeordfører
  • Dyrevelfærdsordfører

33 37 44 15 / 61 62 45 94

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation