Mine nyeste resultater

Her kan du læse om nogle af de store politiske sejre jeg har haft i Europa-parlamentet den seneste tid. 

Åbenhed om Medicinske forsøg

Jeg var ordfører for den grønne gruppe på de nye regler om medicinske forsøg på mennesker. En af de ting jeg lykkes med var forslaget om, at medicinalindustrien skal lægge deres forsøgsresultater frem i en offentlig EU-database. Det betyder bedre kontrol og sikrer, at uafhængige forskere, journalister og andre kan tjekke industriens resultater for medicin som er på markedet.

80 MILLIARDER FÆRRE PLASTIKPOSER OM ÅRET I EU

I foråret 2015 var jeg ordfører på en helt ny EU-lov, som markant reducerer forbruget af plastikposer i EU med 80 procent om året. Det er første gang, at EU vedtager at reducere affaldsmængden, hvilket er helt afgørende for at bekæmpe miljøforurening. 

BINDENDE KLIMAMÅL EFTER 2020

Det lykkedes mig at tilføje et lovkrav i EU’s miljøhandlingsprogram, om at EU skal vedtage bindende klimamålsætninger for årene efter 2020. Det er nødvendigt for at sætte gang i langsigtede investeringer i vedvarende energi og i energieffektiviseringer.

Til kamp mod skibsophug på åbne strande

I efteråret 2016 er EU-listen over hvor man må ophugge skibe, ved at blive vedtaget. Samtidig har Maersk, der ellers har ført sig frem som ’klassens flinke dreng, valgt at slække dramatisk på kravene til såvel miljø som arbejdsvilkår.

Den danske uafhængige journalist og researchgruppe Danwatch kunne for nylig afsløre at Maersk ophugger sine skibe på den indiske strand Alang, nord for Mumbai hvor der hverken er styr på miljøet eller sikkerheden. Eller rettere: alle kemikalier og giftstoffer fra de store gamle containerskibe løber lige ud i naturen - på stranden og i havet. Og de mennesker der arbejder med ophugget, er under konstant stor risiko for ulykker og forgiftning fra de skadelige stoffer med kræft, tuberkulose, vejrtrækningsproblemer, brandskader mm. og mange dødsfald til følge.

 Nu vil Maersk forsøge at få Alang stranden på listen over sikre ophugningssteder, men den går ikke. Skibsophug skal foregå under kontrollerede forhold hvor medarbejderne er beskyttede, og man har styr på ordentlig håndtering af farligt affald. Derfor stiller Margrete nu sammen med medlemmer fra næsten alle partigrupperne spørgsmål til Kommissionen med henblik på at afværge denne katastrofale svækkelse af EUs lovgivning om skibsophug.

 

Univers
Mobil navigation