Mine nyeste resultater

Her kan du læse om nogle af de store politiske sejre jeg har haft i Europa-parlamentet den seneste tid. 

Åbenhed om Medicinske forsøg

Jeg var ordfører for den grønne gruppe på de nye regler om medicinske forsøg på mennesker. En af de ting jeg lykkes med var forslaget om, at medicinalindustrien skal lægge deres forsøgsresultater frem i en offentlig EU-database. Det betyder bedre kontrol og sikrer, at uafhængige forskere, journalister og andre kan tjekke industriens resultater for medicin som er på markedet.

80 MILLIARDER FÆRRE PLASTIKPOSER OM ÅRET I EU

I foråret 2015 var jeg ordfører på en helt ny EU-lov, som markant reducerer forbruget af plastikposer i EU med 80 procent om året. Det er første gang, at EU vedtager at reducere affaldsmængden, hvilket er helt afgørende for at bekæmpe miljøforurening. 

BINDENDE KLIMAMÅL EFTER 2020

Det lykkedes mig at tilføje et lovkrav i EU’s miljøhandlingsprogram, om at EU skal vedtage bindende klimamålsætninger for årene efter 2020. Det er nødvendigt for at sætte gang i langsigtede investeringer i vedvarende energi og i energieffektiviseringer.

Univers
Mobil navigation