Alle har ret til et privatliv

SF mener, at retten til et privatliv ikke kun skal forbeholdes de få IT-nørder, der kan forstå at beskytte sig mod overvågning eller indsamling af deres data og personlige oplysninger. Helt almindelige mennesker kommer til kort, og derfor skal både lovgivning, kontrol og information strammes op. Retten til et privatliv er grundlovssikret og en del af menneskerettighederne, og der er et stort behov for en stærkere demokratisk forankret kontrol med overvågningen. I SF vil vi give den enkelte bedre muligheder for at beskytte sine oplysninger, der hvor overvågningen af helt almindelige mennesker er gået for langt.

overvågning.JPG
Overvågningskommission

Overvågningsområdet er et meget komplekst område, der kræver stor juridisk og teknologisk indsigt fra eksperter, hvis vi for alvor skal have styrket retssikkerheden. Derfor ønsker SF, at der nedsættes en overvågningskommission, som skal vurdere, hvordan vi undgår masseovervågning, og som kan komme med konkrete forslag, der kan beskytte individet mod indgribende overvågning. Kommissionens arbejde bør munde ud i en handleplan med forslag om blandt andet mere beskyttelse, stærkere tilsyn og bedre oplysning om overvågning.

Persondatalov skal opdateres

Vi har brug for en mere tidssvarende persondatalovgivning, som forhindrer virksomheder i at skalte og valte med vores personlige oplysninger. I dag flyder oplysninger alt for frit på nettet, og det er den 19 år gamle persondatalov slet ikke gearet til at tage højde for. Især den voksende brug af særligt sociale medier har store konsekvenser for vores privatliv. Vi ved ikke, hvornår, hvor og af hvem vores digitale spor gemmes – og derfor heller ikke, om oplysningerne sælges videre til andre eller pludselig ender på forsiden af avisen.

Teleselskaberne må kun gemme med god grund

Vi skal afskaffe sessionslogning i Danmark. Sessionslogning er groft sagt en overvågning af alle danskeres færden på internettet. Der er tale om unødig masseovervågning, hvor enorme datamængder lagres til ingen verdens nytte, hvis datamaterialet ikke bruges af myndighederne. I forhold til brug af telefon og sms er SF åbne over for en begrænset lagring af informationer, hvis det kan hjælpe politiet i deres arbejde med at opklare forbrydelser. Perioden hvor vores teledata gemmes bør dog sættes ned fra et år til tre måneder.

Univers
Mobil navigation