Sundhed skal ikke afhænge af penge

SF vil have fri og lige adgang til et moderne, effektivt og trygt sundhedsvæsen. Vi er stolte af den danske tradition for sundhed, hvor princippet er, at alle har lige adgang til praktiserende læger og behandling på gode sygehuse. Sundhedsområdet skal ikke være et marked, hvor pengepungen bestemmer, hvem der behandles hurtigst og bedst. Vi vil ikke poste penge i private sygehuse på bekostning af det offentlige sundhedsvæsen. I stedet vil vi investere mere i de offentlige sygehuse, så de kan tilbyde alle danskere en behandling i verdensklasse. 

sygeplejerske.JPG
Lige adgang til sundhed

Uligheden i sundhed er større i dag end for 25 år siden. De rigeste lever i gennemsnit ti år længere end de fattigste. Personer med kort uddannelse er mere syge end personer med lang uddannelse. SF har en ambition om, at danskerne skal drikke og ryge mindre, spise sundere samt røre sig mere, og vi arbejder for en bedre sundheds og forebyggelsesindsats over for de unge og de kortuddannede. Udsatte grupper såsom misbrugere, sindslidende og fattige har markant dårligere sundhed, og derfor er det vigtigt for SF at ruste sundhedsvæsenet til også at behandle disse grupper bedre.

Inddragelse af patienter og pårørende

Den bedste sundhedsindsats foregår i dialog med borgeren og borgerens netværk. Der ligger store potentialer i at mobilisere patienternes egne ressourcer, og ofte kan netop støtte og indsats fra pårørende være afgørende for, hvordan patienten kommer sig. Derfor arbejder SF for et obligatorisk tilbud om indflydelse og inddragelse af patienterne og deres pårørende. Ligesom vi mener det er vigtigt at sikre større inddragelse af patientorganisationerne og andre organiseringer i civilsamfundet.

Sammenhængende patientforløb

Ofte kan det være svært for patienterne at finde rundt i sundhedssystemets mange tilbud, og de forskellige aktører på regionalt og kommunalt niveau kan have svært ved at koordinere deres indsats. Der er brug for at sætte patienten i centrum og samle sundhedsydelserne omkring patienten. Derfor arbejder SF for øget tværfaglighed og for bedre samarbejde mellem almen praksis, regioner, kommuner og fagpersoner. Vi mener, det er helt afgørende at for eksempel patienter med behov for genoptræning ikke lander mellem to stole, uden at få den hjælp de behøver.

Univers
Mobil navigation