Alle er en del af fællesskabet

SF har særligt fokus på de mennesker, som i dag udelukkes fra fællesskabet og ikke får del i velfærden. Fattigdommen skal bekæmpes, samtidig med at vi skal være bedre til at forebygge sociale problemer og skabe større social mobilitet og lighed. SF vil sikre, at ingen børn vokser op i fattigdom. Vi vil arbejde for, at udsatte borgere ikke mødes med mistillid og kontrol. Derfor er der brug for en massiv afbureaukratisering af det sociale område til gavn for både for borgerne og de ansatte på socialområdet.

handicap_downs.JPG
Tidlig indsats for udsatte børn

Det skal ikke være den enkelte familie eller kommunes økonomi, der er afgørende for, hvilken hjælp et barn tilbydes. Derfor arbejder SF for gode daginstitutioner til alle børn. SF vil også styrke den tidlige indsats, så flere udsatte børn kan få den rigtige hjælp, inden problemerne vokser sig store. Det skal bryde den negative sociale arv tidligt. Endelig skal efterværnet styrkes, så udsatte unge ikke lades i stikken, når de bliver 18.

Borgere med handicap skal have samme muligheder

Mennesker med handicap skal kunne leve et godt og aktivt liv med samme muligheder som borgere uden funktionsnedsættelse. Derfor vil SF arbejde for bedre uddannelsesmuligheder, et rummeligt arbejdsmarked og flere handicapvenlige boliger. Derudover skal der fortsat arbejdes med fuld tilgængelighed og bred adgang til kommunikation og information for borgere med handicap.

Førtidspensionister skal behandles ordentligt

SF arbejder for, at flere får en tilknytning til arbejdsmarkedet. Så få som muligt skal opleve sig parkeret på en varig ydelse. Samtidig skal de, der har behov for førtidspension, have det. Derfor er det vigtigt, at vi får skabt et mere rummeligt arbejdsmarked, og at kommunerne udnytter mulighederne i de nye ressourceforløb til gavn for borgerne, så de kan komme i uddannelse eller beskæftigelse. Særligt unge under 30 skal hjælpes i gang, så de bliver en del af et uddannelses- eller arbejdsfællesskab. Et ressourceforløb skal netop sikre, at den enkelte tilbydes en mere helhedsorienteret indsats, der kan hjælpe dem videre i livet.

Univers
Mobil navigation