Et mangfoldigt Danmark

SF kæmper for et Danmark, hvor der ikke gøres forskel på mænd og kvinder, og vi arbejder blandt andet på at indføre øremærket barsel til fædre. Vi vil et samfund, hvor der er plads til at være den man er, uanset seksualitet eller religiøs overbevisning. Endelig vil vi et samfund, hvor alle danskere tager medansvar for en vellykket integration – både de som kommer til, og dem som har boet her altid.

Samtidig arbejder SF for et mangfoldigt kultur- og idrætsliv, der giver mennesker mulighed for at mødes på tværs af sociale og kulturelle skel. Derfor vil vi prioritere offentlige midler til at støtte udviklingen af kultur- og idrætstilbud af højeste kvalitet, som når ud til alle. Som en del af det skal vi fortsat have et stærkt Danmarks Radio, der styrker danskernes demokratiske handleevne og formidler dansk sprog og kultur. 

homobryllup.JPG
Univers
Mobil navigation