Et mangfoldigt Danmark

I SF vil vi have et samfund, hvor der er plads til at være den man er, uanset køn, seksualitet, etnicitet eller religiøs overbevisning. Men vi vil også have et samfund, hvor alle borgere tager medansvar for en vellykket integration – både de som kommer til, og dem som har boet her altid.

SF arbejder også for et mangfoldigt kultur- og idrætsliv, der giver mennesker mulighed for at mødes på tværs af sociale og kulturelle skel. Derfor vil vi prioritere offentlige midler til at støtte udviklingen af kultur- og idrætstilbud af højeste kvalitet, som når ud til alle.

homobryllup.JPG
Univers
Mobil navigation