Natur og Landbrug

LANDBRUGET SKAL OMSTILLES

Med Natur – og landbrugskommissionens rapport fra 2014 kan vi nu tage det første skridt i den store omstilling af jordbruget. Et paradigmeskift, som SF mener, vi har haft behov for i mange år. For de mange elementer, der skal i spil for, at vi kan aflyse skyttegravskrigen mellem produktionstankegang og natur- og miljøbeskyttelse, er nu beskrevet. Det kan altså lade sig gøre både at sikre økonomi og produktion og natur og miljø i landbruget. Og selv om det bliver et langt forløb, skal det ske hurtigt. For der er meget, der er forsømt.

ko.JPG
Omstilling løser flere opgaver

Den store ide i omstillingen bør være at løse så mange af udfordringerne som muligt samtidigt. Argumenterne står nemlig i kø: Forureningen af vandmiljøet og naturen fra Danmarks eneste ”sværindustri”- landbruget - er stadig alt for stor. Det gælder kvælstof, fosfor, ammoniak og pesticider. Men det gælder også klimagasser som metan og lattergas. Dertil kommer et stort behov for klimatilpasning i det åbne land. Oveni dét har Danmark forpligtet sig til at stoppe nedgangen i biodiversitet inden 2020. Det kræver SF, at der leveres seriøst på.

Målrettet regulering

For at opnå den nødvendige omstilling vil SF indføre en ny målrettet miljøregulering i landbruget og dermed gøre miljøreguleringen af jordbruget mere sammenlignelig med industriens. Det bliver helt afgørende, at vi kan skelne mellem robuste jorde, der kan tåle et hårdere gødningspres og forskellige typer af sårbarhed. Fuldt udfoldet skal vi helt ned på markniveau, hvor landmanden skal kunne dokumentere miljøeffekterne af sin dyrkning afhængigt af afgrødevalg og byggende på netop den marks særlige sårbarhed. Men der er vi ikke endnu. Det kræver mere viden og udvikling af nye redskaber til myndigheder og landmænd.

Naturplan Danmark

Det langsigtede mål for SF er at skabe mere  natur og mangfoldighed i et sammenhængende naturværk. Rammen er nu lagt med NaturplanDanmark som SF fik med i regeringsgrundlaget og som er inspireret af SF’s forslag fra 2009. Det grønne Danmarkskort skal binde de danske naturperler sammen og udvikle nye naturområder. Samtidigt skal vi forbedre biodiversiteten i den eksisterende natur, ikke mindst i skovene som indeholder de fleste truede arter, men også i det åbne land.  Nu og her skal vi sikre, at Danmark lever op til vores globale og europæiske forpligtelser til at standse den biologiske tilbagegang inden 2020.

Univers
Mobil navigation