Et grønt Danmark

Vi skal værne om natur og miljø, før det er for sent. Det kan vi, hvis viljen er der; endda samtidig med at vi går foran og skaber vækst og flere arbejdspladser gennem grøn omstilling.

Danmark har nogle klare styrkepositioner inden for grøn energi. Særligt på vindområdet har vi markeret os internationalt. Det vil SF bygge videre på. Men vi skal også udvikle nye væksteventyr - for eksempel gennem rensning af spildevand og bedre genanvendelse af affald.

SF kræver en omstilling af landbruget, der er en af de største trusler mod den danske natur. I SF mener vi, det kan lade sig gøre at begrænse udledningen af skadelige stoffer fra landbruget og samtidig øge effektiviteten.

Vi skal sætte stærkt ind mod plastikforurening, ødelæggelse af vores natur og have forbud mod hormonforstyrrende stoffer. Og så vil vi presse på for at nå målsætningen om at overgå til 100 procent vedvarende energi i 2050. Endelig knokler vi for billigere og bedre kollektiv trafik, så flere fremover lader bilen stå og benytter den offentlige transport i stedet.

Vindmølle
Univers
Mobil navigation