Et Danmark i uddannelse

Uddannelse er uomgængelig, hvis Danmark skal klare sig i fremtidens globale konkurrence, og vi skal bekæmpe uligheden i samfundet. Derfor arbejder SF for at sikre uddannelser af høj kvalitet lige fra folkeskole til universitet. Vi støtter målet om, at 25 procent af en ungdomsårgang skal have en lang videregående uddannelse.

SF vil gøre det lige så attraktivt at tage en erhvervsuddannelse som at gå i gymnasiet. Derfor har vi været med til at løfte erhvervsuddannelserne gennem en stor reform, og derfor insisterer vi på, at adgangskravet til både gymnasier og erhvervsuddannelser skal være det samme. 

Samtidig ønsker SF at sikre kvaliteten af danske professionsuddannelser, og at de fortsat bliver udbudt i hele landet. 

folkeskole.jpg
Univers
Mobil navigation