Et Danmark i arbejde

Den danske model med et sikkert og fleksibelt arbejdsmarked skal føres videre. Danske løn- og arbejdsvilkår skal overholdes – også af lønmodtagere fra andre EU-lande. SF er stærkt imod social dumping, hvor arbejdsgivere udnytter f.eks. østeuropæiske arbejdere ved at underbetale dem, lade dem arbejde sort og blæser på arbejdsmiljøloven.

En forudsætning for den danske model er et solidt sikkerhedsnet, hvis man er uheldig at miste sit job eller af andre grunde ikke kan arbejde. Derfor arbejder SF for at afskaffe kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timersreglen. Der skal også være bedre mulighed for at videreuddanne sig på fulde dagpenge. Ellers risikerer vi både, at den arbejdsløses tilknytning til arbejdsmarkedet bliver svagere, og at flere tusinde rammes så hårdt, at de må gå fra hus og hjem. 

socialdumping_håndværker.jpg
Univers
Mobil navigation