Danmark i EU

Vi har mere end nogensinde før brug for et aktivt EU, der står i spidsen for bæredygtig vækst og beskæftigelse. Et EU der bekæmper fattigdom, arbejder for en fælles indsats mod klimatruslen, sikrer ordentlige arbejdsvilkår for lønmodtagere og effektivt bekæmper international kriminalitet.

SF mener, at Danmark skal fastholde sin placering centralt i det europæiske samarbejde. Vi skal være et engageret og respekteret land, som bidrager konstruktivt til at sikre det fælles bedste, og som også er klar til at forsvare egne interesser, når det kræves. Som et lille land med en åben økonomi vinder vi ved at deltage i det fælles arbejde, fordi vi er dybt afhængige af samarbejdet og samhandlen med vores europæiske naboer.

 

eu640x360.jpg
KÆMPER MED DEN GRØNNE VENSTREFLØJ

I såvel Danmark som i Europa tegnes billedet af en stigende EU-skepsis. En skepsis, der blandt andet afspejler, hvordan det borgerligt dominerede Europa, har ladet de svageste betale krisen uden nødvendige investeringer i vækst og grøn omstilling, og uden at ville håndtere årsagen til krisen ved en stærkere regulering af den finansielle sektor. Netop derfor kæmper SF sammen med den grønne venstrefløj i EU for at lede Europa på en mere demokratisk, bæredygtig og social retfærdig kurs.

ET GRØNNERE EUROPA

Forurening og global opvarmning kender ingen grænser. Og der er brug for handling nu.
SF arbejder for, at Danmark viser vejen i EU – og at EU viser vejen i resten af verden. Vi vil mindske CO2-udledningen og styrke den vedvarende energi. EU skal skabe fordele til den fremskridtsvenlige industri, der skaber bæredygtig vækst og arbejdspladser ved at satse på grøn omstilling.
Derfor går SF sammen med Den Grønne Gruppe i Europa-Parlamentet dagligt i kødet på den sorte industri, miljøsynderne og kemikalielobbyen, der står vejen for en rig natur, vores sundhed og en bæredygtig fremtid med flere grønne arbejdspladser i Danmark og Europa.

ET MERE SOLIDARISK EUROPA

Den frie bevægelighed giver vores velfærdssamfund nye udfordringer. SF kæmper for et solidarisk arbejdsmarked på tværs af grænser, samtidig med at vi sikrer ordentlige arbejdsvilkår på danske arbejdspladser. Derfor går SF forrest i kampen for at bekæmpe social dumping i Danmark og arbejder i EU for høje fælles standarder for ordentlige løn og arbejdsvilkår i Europa.
Et solidarisk Europa handler også om den fælles indsats for at hive Europa ud af krisen. SF kæmper for at bekæmpe den massive europæiske ungdomsarbejdsløshed, ved at give de unge garanti for job eller uddannelse – imens de stadig er unge.

STOP SKATTELY OG GRÅDIGE BANKER

SF vil have Danmark til at gå forrest i EU i kampen for indførelse af en global skat på finansielle transaktioner. Hvert år koster skattespekulation 7.500 milliarder kroner – eller hvad der for en helt almindelig familie på fire svarer til 60. 000 kroner. SF arbejder for et stærkt EU-samarbejde om at dække de smuthuller i lovgivningen, som virksomheder og rigmænd uretfærdigt benytter sig af. Og for at EU skal indføre en minimal skat på de allermest skadelige finansielle transaktioner. Det vil være med til at skabe et sundere og mere fair økonomisk system, begrænse den skadelige spekulation og mindske risikoen for en ny finanskrise.

SF OG FORBEHOLDENE

For at Danmark kan deltage konstruktivt i det europæiske samarbejde, mener SF, at to af de danske forbehold bør afskaffes. Retsforbeholdet holder i dag Danmark uden for indflydelse, når det gælder det fælles politisamarbejde om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet som kvindehandel, børneporno, narkosmugling og terrorbekæmpelse. SF har derfor indgået en aftale med regeringen og de øvrige JA-partier om en folkeafstemning senest i 2016 for at erstatte forbeholdet med en tilvalgsordning. Ordningen betyder, at Folketinget fra sag til sag kan tage stilling til dansk deltagelse, frem for at vi som i dag per automatik står uden for.

Også forsvarsforbeholdet begrænser i dag Danmarks muligheder for at føre en aktiv udenrigspolitik, der sammentænker militære og civile indsatser med de andre EU-lande, og SF mener derfor, at forsvarsforbeholdet også bør afskaffes. Omvendt står SF fast på det danske forbehold mod euroen. SF’s kritik af euroen og de liberalistiske spilleregler er ikke blevet mindre relevant, efter at finanskrisen tydeligt har demonstreret uholdbarheden af den fælles valuta og den manglende koordinering inden for eurozonen. SF står derfor fast på det danske forbehold mod euroen men overvejer løbende fordele og ulemper ved at deltage i de konkrete tiltag og reformer.

Univers
Mobil navigation