Sådan arbejder Europa-Parlamentarikerne

Der er mange forskellige tal der tilsammen viser hvor meget Europa-Parlamentarikerne arbejder. Her kan du se hvor du kan finde information og hvad Margrete har arbejdet med de seneste 5 år.

UDVALG

Størstedelen af medlemmernes arbejde foregår i de udvalg de er medlem af. Hvert medlem kan være fuldt medlem i et udvalg og suppleant i maksimum to.

ARBEJDET I UDVALG

I de fleste udvalg bliver der arbejdet med både lovgivende rapporter og de såkaldte initiativ-rapporter, der er Europa-Parlamentets måde at opfordre Kommissionen til at tage fat på et emne. Til hver rapport udnævner udvalget en ordfører og fra de andre grupper bliver der udnævnt gruppeansvarlige, såkaldte skyggeordførere. Ordføreren får rapporten navngivet efter sig og skal forhandle med skyggeordførerne for at nå frem til den endelige rapport. Hver gruppe SKAL udnævne en skyggeordfører og dvs. at i de udvalg hvor de små grupper kun har et enkelt medlem, vil det medlem automatisk være skyggeordfører på alle rapporter.

Derfor er antallet af skyggeordførerskaber ikke en sigende måde at vurdere mængden af arbejde et pågældende medlem har lavet. Man kan i stedet f.eks. se på antallet af ændringsforslag et medlem har stillet. Det viser hvor aktivt medlemmet har været.

lobby_margrete.jpg

Antallet af ændringsforslag udvalgte danske medlemmer har stillet i 2013

Jens Rohde (V): 488
Anna Rosbach (løsgænger): 450
Margrete Auken (SF): 322
Christel Schaldemose (S): 247
Bendt Bendtsen (K): 133
Morten Messerschmidt (DF): 11

En anden måde at vurdere hvor aktive medlemmerne er, er ved at kigge på hvor ofte de er til møder i deres hovedudvalg.

Udvalgte danske medlemmers tilstedeværelse i deres hovedudvalg:
Christel Schaldemose (S): 95%
Margrete Auken (SF): 83%
Bendt Bendtsen (K): 76%
Anna Rosbach (løsgænger): 72%
Jens Rohde (V): 57%
Morten Messerschmidt (DF): 57%

Margrete

Margrete har de seneste 5 år været fuldt medlem af Borgerklageudvalget (læs mere om udvalget her: http://magasineteuropa.dk/?p=5970), hvilket er et udvalg der arbejder direkte med klager de europæiske borgere har sendt til Europa-Parlamentet. Eftersom udvalget arbejder med klager og kun meget begrænset med rapporter, har Margrete ikke haft mange ordførerskaber eller skyggeordførerskaber i hendes hovedudvalg. Hun har udover at være aktiv til møderne i Borgerklageudvalget, været aktiv i et af de udvalg hun er suppleant i: Miljø- og sundhedsudvalget.

Afstemninger i Strasbourg

Når en rapport skal stemmes af hele Parlamentet i Strasbourg er det vigtigt at være der til afstemningerne.

Alle danske medlemmers deltagelse i afstemningerne i Strasbourg (tal fra votewatch.eu):

Christel Schaldemose (S): 95,66%
Rina Ronja Kari (Folkebevægelsen): 95,03%
Ole Christensen (S): 91,01%
Margrete Auken (SF): 90,39%
Britta Thomsen (S): 89,71%
Anna Rosbach (løsgænger): 87,54%
Bendt Bendtsen (K): 86,55%
Anne E. Jensen (V): 85,96%
Morten Løkkegaard (V): 84,01%
Emilie Turunen (S): 83,26%
Jens Rohde (V): 80,35%
Morten Messerschmidt (DF): 80,15%
Claus Larsen-Jensen (S): 78,19%

Afstemningerne foregår enten elektronisk, hvor hver stemme bliver registreret eller ved håndsoprækning.

Når de 751 medlemmer af Parlamentet stemmer med håndsoprækning, ser formanden på, hvad de forskellige grupper stemmer og regner derfra ud hvor flertallet er. Ved tvivl kontrolleres elektronisk. Da Margrete er det danske medlem der er mest enig med sin gruppe, er det derfor ikke nødvendigt for hende at få hånden op hver gang.

Univers
Mobil navigation