SF Sjælland

http://sf.dk/regionerne/region-sjaelland/

Lige nu venter vi på,
at corona får en afslutning

derfor er alle aktiviteter i den kommende tid suspenderet


Ny dato til repræsentantskabsmøde
kommer så snart det er tilladt at forsamle sig igen

AFLYST
Dagsordenen vil stadig blive stående
Repræsentantskabsmødet den ?  kl. 10.00 – 15.00
i Sorø Kultur- og fritidscenter, lokale 111, Frederiksvej 27, Sorø
Indkaldt d. 25. januar 2020
Forslag til DAGSORDEN
Kl. 10.00
1.      Valg af dirigent(er) og referent.
 1. Præsentationsrunde, herunder konstatering af, hvem der blandt de fremmødte er delegerede.
 2. Godkendelse af dagsorden.
Kl. 10.30
4. Beretning om regionsorganisationens virke i det forløbne år
a) Bestyrelsens organisatoriske og politiske beretning, herunder planerne for fremtiden (Flemming Stenild). Bilag VEDLAGT. (15 min. inkl. debat)
b) Beretning fra SF’s regionsrådsgruppe (Tina Boel, Torben Haack). Bilag VEDLAGT. (40 min. inkl. debat)
c) Beretning fra landsledelsesmedlemmer bosiddende i regionen. (Flemming Stenild og fhv. Michael Graakjær). Bilag VEDLAGT. (25 min. inkl. debat).
d) Fremlæggelse af forslag til politiske udtalelse(r) fra repræsentantskabsmødet. Forslag uddeles. (10 min.).
FROKOSTPAUSE 12.00 – 12.45
e) Beretninger om arbejdet i folketinget fra folketingsmedlemmer valgt i storkredsen
(Jacob Mark, Astrid Carøe, Anne V. Berthelsen).
Bilag VEDLAGT. (60 min. inkl. debat).
Kl. 13.45
5. Godkendelse af revideret årsregnskab for 2019. (Bilag VEDLAGT).
 1. Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
 2. Vedtagelse af budget 2020, herunder partiforeningernes evt. kontingent til regionsorganisationen. (Bilag VEDLAGT).
Kl. 14.00
8.      Valg af bestyrelsesmedlemmer, ifølge Vedtægternes § 3 stk. 3. *)
 1. Valg af 1., 2., 3. og 4. suppleant til bestyrelsen.
 2. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse.
Kl. 14.30
11. Drøftelse og vedtagelse af evt. politiske udtalelse(r).
 1. Eventuelt
SLUT kl. 15.00
Bemærk:
= *)       § 3 stk. 3            Valg til bestyrelsen sker for 2 år ad gangen, således at formanden og kassereren – sammen med 3 bestyrelsesmedlemmer – vælges i lige år, og næstformanden – sammen med 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Flemming Stenild (form.), Torben Haack (kasserer), Mariane Smed, Eva Levinsen og Charlotte Poulsen. Desuden vælges årligt de 4 suppleanter og revisorerne.
Word: Dagsordensforslag Repr. Møde 2020

–—oOo—–
Indlæg fra Torben Haack om Campus Køge
Emne: VS: Ungdomsboliger campus
Kære alle
I forbindelse med næste måneds åbning af Domeas 72 nye almennyttige ungdomsboliger ved Campus Køge blev der i Byrådet spurgt til, hvordan Køge Kommune kan hjælpe de kommende beboere med betalingen af deres indskud.
Som boliglovgivningen er nu, er Domea forpligtet til at opkræve et indskud af beboerne på 2% af anskaffelsessummen på boligafdelingen.
Dermed er det helt i overensstemmelse med reglerne, når Domea Køge gennemsnitligt forlanger et indskud på ca. 25.000 kr. for en af de nye ungdomsboliger.
Forudsat at de unge opfylder kriterierne, kan de låne til indskuddet i kommunen.
Kriterierne kan læses på Køge Kommunes hjemmeside:
https://www.koege.dk/borger/Bolig-planlaegning-byggeri-og-flytning/Boliger/Indskudslaan.aspx
Hovedpunktet er her, at Køge Kommune som udgangspunkt yder et indskudslån, hvis ansøgernes samlede husstandsindkomst ved indflytningen ikke overstiger et bestemt beløb – hhv. 246.000 kr. om året for lejligheder og 166.635 kr. for enkeltværelser (begge med tillæg på 43.200 kr. for evt. børn op til 4 børn).
Det gælder om indskudslånet, at:
 • Det er til dækning af hele indskuddet hos boligselskabet
 • Det udbetales direkte til boligselskabet
 • Det er rente- og afdragsfrit i de første 5 år af låneperioden
 • Tilbagebetalingsperioden er 10 år for en lejlighed og 5 år for et værelse
–—oOo—–
Social dumping:
Københavns Kommune indfører ID-kort på byggepladser
https://piopio.dk/social-dumping-koebenhavns-kommune-indfoerer-id-kort-paa-byggepladser
Indlæg fra:
Med venlig hilsen
Torben Haack
Medlem af Køge Byrådet og Region Sjælland
Region Sjælland
Tlf: 21682536
Formand
Bliv medlem af SF