OPLÆG VED TROELS STRU SCHMIDT

 

Hvornår rammer havstigningerne din baghave, hvor mange klimaflygtninge vil søge tilflugt i din kommune og hvor længe går der, før der ikke er flere bier på Sjælland ?

Klimaforandringerne har mange, voldsomme konsekvenser – men der også mange ting, vi kan gøre for at afbøde de værste katastrofer.

Vi vil se på konkret handling på Sjælland, se kort over hvor havstigningerne rammer først og tale om hvordan vi kan oprette mere vild natur i vores egne kommuner.

 

Kom til Dialogmødet og vær med til at finde løsningsforslag.

Hvilke problemer står I med i din kommune ?

Hvilke gode tiltager der i din kommune som vi kan lære af ?

  • Under hele Dialogmødet vil der være mulighed for at indtage vådt og tørt.

 

Tilmeldinger sendes nu eller senest d. 20.1.20 til:

ebrorsonnielsen@gmail  + tlf. 51 53 24 31.

steenpilegaard@hotmail.com

stig.herold@gmail.com

 

Arrangeret af:

Steen Pilegaard, SF Næstved.

Erling Brorson Nielsen, SF Vordingborg.

Stig Herold Nielsen, SF Faxe.

 

–—oOo—–

SF Region Sjællands opstiller til landsledelsen

Præsentation:

Flemming Stenild

Medlem af Landsledelsen siden 2016.

Formand for regionsbestyrelsen for SF Sjælland i knap 6 år.

Jeg og Mona bor på Lolland, Guldborgsund partiforening. Vi har 3 voksne børn. Aktiv i Danmarks Naturfredningsforening. Har tidligere arbejdet som VUC-lærer og leder af projekter for dårligt stillede mennesker.

Efter 28 år som gruppeformand i amts-, regionsråd og i Danske Regioner besluttede jeg ikke at genopstille, men har nu en bred viden om politisk arbejde omkring folkevalgte råd.

Fra 1971 har jeg taget del i SF’s op- og nedture som medlem af partiforenings-, amts-, regions- og hovedbestyrelser.

Jeg har derfra erfaring om SF’s værdier og organisation og viden om social- psykiatri- og sundhedsområdet og om økonomi og magtstrukturer.

Jeg er nok kendt for overblik og ro, udholdenhed og selvstændighed og lydhørhed – og for at komme med nye ideer og forslag.

I landsledelsen har jeg bl. a. stillet disse forslag (a og b): a. Landsledelsen skulle ud af valgbudgettet (ca. 8 mio.) til folketingsvalget uddele ca. 1 mio. kr. decentralt. Det fik to stemmer! men der kom dog en pulje på 100.000 kr. til økonomisk trængte partiforeninger.

b. To forslag vedr. Demokrati-visionen ud af SF’s 15 forhandlingskrav. Og de blev såmænd vedtaget! ”Vi vil, at det offentlige giver medarbejderne mere frihed til at udføre deres arbejde og borgerne større lokal indflydelse og selvforvaltning”.

”Vi vil gøre det nemmere på det private arbejdsmarked for medarbejdere at købe, starte og drive virksomheder”.

Jeg var også medforfatter af ”SF’s vision for fremtidens offentlige sektor”. Oplægget foreslår bla. en omfattende flytning af indflydelse fra stat til kommuner/regioner – og fra regions/byråd til institutioner/skoler – og ud til medarbejderne og brugerne.

Landsledelsen giver jo mandat til folketingsgruppen ang. forhandlinger på flere områder, også på svære: vedr. medvirken til dele af planen for udsatte boligområder og vedr. ”Syrienskrigere” og statsborgerskab. Det var i alt fald ikke let for mig.

I f. m. evalueringen af valgkampene efterlyser jeg fortsat en oversigt over partiets forskellige indtægter og udgifter. Ang. ”Styrkelse af SF’s partiforeninger” skulle jeg have fået regionernes bidrag med, og jeg vil fortsætte med at vægte input fra vores partiudvalg.

En flot folketingsvalgkamp, vores solide politiske grundlag og holdningsforandringer i befolkningen gav SF og hele venstresiden et godt valg. Især i storkreds Sjælland fik vi et fantastisk resultat – tænk, at jeg og alle I andre nu kan arbejde sammen med hele tre folketingsmedlemmer herfra!

Fremover vil jeg fortsat arbejde for, at visioner går hånd i hånd med konkrete forslag og krav. For sådan mobiliseres organisationer og mennesker bag SF og vores politik.

Jeg vil kæmpe for, at SF lægger vægt på: en mere retfærdig og gennemskuelig kommunal udligning, omfattende klimakamp og en rig og mangfoldig natur. Og landsledelsen må også sikre en fornyet indsats for mennesker med psykiatriske problemer og for retssamfund og øget demokrati i Danmark og globalt.

Min opgave er at kommunikere holdninger og sager frem og tilbage mellem landsledelsen og partiforeningerne, medlemmerne og regionsbestyrelsen. For mig vil landsledelsens – og dermed partiets inddragelse – i større folketingssager altid være i fokus.

For det vigtigste for SF’s landsledelse er at aktivere hele partiet, så åbent og effektivt som muligt, og demokratisk afveje resultater/forlig med vores langsigtede mål. Det vil jeg fortsat gerne bidrage til.

December 2019

Flemming Stenild, Egholmvej 40, 4880 Nysted Tlf. 21682536. Mail: flemming.stenild@gmail.com

–—oOo—–

Social dumping:

Københavns Kommune indfører ID-kort på byggepladser

https://piopio.dk/social-dumping-koebenhavns-kommune-indfoerer-id-kort-paa-byggepladser

Indlæg fra:

Med venlig hilsen
Torben Haack
Medlem af Køge Byrådet og Region Sjælland

Region Sjælland
Tlf: 21682536
Formand
Bliv medlem af SF