Jeg har været medlem af SF siden 2007 og er formand for SF på Stevns og SF’s fagligt landsudvalg. Jeg arbejder som industrioperatør i Novo Nordisk og har været faglig aktiv siden jeg som 24 årig blev valgt som tillidsmand for første gang. Jeg har i mange år siddet i forskellige bestyrelser bl.a. i flere fagforeninger og et stort medicinalfirma. Det gør at jeg har en stor interesse for arbejdsmarkedsspørgsmål samt lighed og velfærd i almindelighed. Mange af mine kollegaers historier om deres møder med det offentlige var grunden til at jeg kastede mig ind i politik.

Jeg vil kæmpe for et mere lige samfund hvor forskellen på de som har rigeligt og dem som næsten intet har bliver mindre. Det betyder at vi skal styrke vores velfærdssamfund og sikre: at de som har brug for hjælp får den, øge den forebyggende indsats og styrke vores institutioner, så daginstitutioner, skole sygehuse og ældreplejen får bedre vilkår.

På arbejdsmarkedet gælder det et mere ”trygt” arbejdsmarked, hvor man ikke bliver ruineret hvis man bliver syg eller arbejdsløs, hvor der er trygge løn- og arbejdsforhold og hvor medarbejderne får mere indflydelse.

Sidst, men ikke mindst, står en ambitiøst klimaindsats allerøverst på min dagsorden. Vinder vi ikke klimakampen kan at andet være lige meget. Derfor skal vi have en bindende klimalov og et nationalt klimaregnskab så vi ved hvad vores handlinger betyder for klimaet.

MÆRKESAGER

  • En bindende klimalov
  • Et trygt arbejdsliv
  • Sikre et velfærdssamfund til hjælp for de svage