Miljø og klima, udvikling med omtanke og ikke mindst forholdene for vores børn og ældre er nogle af de emner, der optager mig. Men også i den grad kultur- og fritidsområdet, som jeg har beskæftiget mig indgående med som formand for kultur- og fritidsudvalget i de sidste 8 år.

Arbejdet i Kommunalbestyrelsen i Lejre og på mit arbejde i Forbrugerrådet Tænk har lært mig kompromissets og dialogens kunst, og det er på den måde vi som SFere har opnået stor indflydelse i Lejre kommune.

Jeg mener, at samarbejde på tværs flytter samfundet, for det rykker sjældent noget, at stå udenfor og holde fast i egne synspunkter, selvom det nogle gange selvfølgelig kan være en nødvendig position.

Mærkesager 

VERDENSMÅL, KLIMA OG MILJØ

Jeg har arbejdet med miljøområdet i 20+ år. Lejre skal være det grønne fyrtårn på Sjælland. Med S i spidsen er ambitioner på det grønne blevet tonet ned. SF har forsøgt at få fredninger, indkøb af el-biler og bæredygtige byggerier igennem. Når SF får borgmesterposten vil verdensmålene og bidrag til opfyldelsen af dem vil være i højsædet. Mere vild natur, mere vedvarende energi, grønne indkøb mm.

GODE FORHOLD FOR BØRN OG UNGE, SÅVEL SOM ÆLDRE

SF Lejre har fået indført minimumsnormeringer før tid. Det er en stor sejr! Vi skal sikre, at skoler & institutioner har de ressourcer, der skal til for at sikre den gode opvækst & skolegang i Lejre kommune. Vi skal være parate til at tage hånd om de ældre borgere, der kommer de næste mange år. Det skal være fedt at være i den tredje alder. Bedre boliger, flere muligheder & gode plejecentre.

STYRKELSE AF FORENINGSLIVET, SÆRLIGT PÅ KULTUR OG FRITIDSOMRÅDET

Foreningslivet er godt i Lejre. Det er kittet, der holder kommunen sammen. Det er der, vi er, når vi har fri fra arbejde. Det skal styrkes endnu mere, og vi skal engagere flere borgere i de stærke fællesskaber omkring foreningerne, om det så gælder kunst, idræt eller spejdere. Vi skal have mere af det, vi skal blive bedre til det, & vi skal gøre det sammen. Det vil af højeste prioritet for mig.