Jeg vil passe på Europas børn

Som mor startede jeg mit politiske liv som tovholder i #HvorErDerEnVoksen, der kæmper for få bedre vilkår for vores børn i daginstitutionerne. Kampen for børn og unges trivsel vil jeg fortsætte i EU, for det er en hjertesag for mig.

Bedre trivsel kræver handling nu – i forhold til klima, sikkerhed og børn og unges rettigheder.

ET GRØNNERE EUROPA

Vi skal skabe bedre trivsel ved at sikre en bæredygtig fremtid og kæmpe hårdt for at undgå klimakatastrofen. Det er ikke svært at forstå, at trivslen blandt unge halter, når jorden bogstaveligt talt brænder under deres fødder.

Jeg vil kæmpe for grøn omstilling i alle forhold og øget biodiversitet, men også for et grønnere landbrug og udbygning af det europæiske elnet. For udbygningen af elnettet er fundamentet for, at vi kommer i mål med den grønne omstilling, og vil gøre det muligt at transportere solenergi fra syd til nord og vindenergi fra nord til syd.

ET SIKRERE EUROPA

Trivsel er også sikkerhedspolitik. Jeg er specialiseret i russisk herskerkultur, hvilket er nyttigt i vores internationale samarbejde, – ikke mindst for at forstå dynamikkerne i vores relation til Rusland.
I min tid på ambassaden i Moskva, under Ruslands annektering af Krim, så jeg, hvor vigtigt et stærkt europæisk samarbejde er, og det har gjort et stort indtryk på mig.

Vi er nødt til at tænke sikkerhed og sanktioner på en klogere måde, og vi skal i fællesskab sikre forsyningssikkerhed udenom stater som Rusland. Grøn omstilling og forsyningssikkerhed er også sikkerhedspolitik, og jeg vil arbejde for at vi får et EU, som kan stå på egne ben.

ET TRYGGERE EUROPA

Vi skal sikre børn og unges ret til et liv i trivsel og uden vold. Deres ret til egen krop og digitale rettigheder skal sikres.

EU har tilsluttet sig FN’s Børnekonvention, som bl.a. forbyder vold mod børn, men EU handler ikke på overtrædelser af børns rettigheder. Det kan og skal vi gøre bedre. Det skal være trygt at vokse op i EU.”