Jeg har været praktiserende læge i en livsalder og har forsket bl.a. i småbørnsastma, høfeber, og følger efter tortur. Derudover har jeg været medlem af Amnesty Internationals lægegruppe og arbejdet med solidaritetsarbejde og er mentor for en dejlig syrisk familie. Jeg er gift, har 2 døtre og 4 børnebørn.Jeg har været medlem af SF i masser år. SFs DNA er humanisme, solidaritet og miljøet.

 

Det brænder jeg for – mine 4 mærkesager!

VORES INKLUDERENDE FÆLLESSKAB
Jeg vil arbejde for, at udsatte borgere og flygtninge skal opleve sig velkommen overalt i kommunen. Det vil nemlig betyde at de hurtigere kan udfolde deres talenter og finde ro, og dermed også hurtigt bidrage til det danske samfund og arbejdsmarked. Jeg ønsker at Rudersdal skal invitere en gruppe af de ny-ankomne Afghanske flygtninge hertil, idet kommunen allerede har betydelig erfaring i god integration.

VORES BØRN OG UNGE
Tidlig indsats for udsatte børn, hvilket kræver, at samarbejdet mellem pædagoger, lærere, forældre og kommunen skal have bedre betingelser. Inklusion er ikke for enhver pris, og vi skal fastholde kommunens specialtilbud både for daginstitutionsbørn og skoleelever.
Folkeskolen er førstevalget. Det kræver færre børn i klasserne, mere forberedelsestid til lærerne, og større anerkendelse af lærernes indsats. Forældre og lærers erfaring vedr. skolesammenlægninger vægtes højt. Unges fritidsaktiviteter er vigtige at prioritere i kommunen.  Kommunen kunne gå forrest som ”frikommune” med at valgretsalderen nedsættes til 16 år, og dermed engagere og vægte unges synspunkter i den demokratiske debat.

VORES ÆLDRE

Hjemmeplejen og plejehjem skal være optimale i kommunen. Sygeplejersker og Sosu skal have de bedste forhold at arbejde under, og selvstyrende teams for mindre grupper af ældre, svt den hollandske model, skal søges indført. Ældre på plejehjem skal søges inddrages i aktiviteter, bl.a. madlavning og havebrug. Maden på plejehjem skal laves af friske, gerne lokale råvarer.

 

VORES GRØNNE KOMMUNE
En bæredygtig og klima-neutral kommune, der fordrer lokal energiproduktion, gratis rådgivning fra kommunen om borgernes private grønne energiomstilling og biodiversitet i haver, og en trafikpolitik, der fremmer cykel- og el-transport og styrker den kollektive trafik.