Politikere og kandidater

Dit valg – Din fremtid

Folketingskandidat Gitte Terp Henriksen.

Krigen i Ukraine og Corona har vist, at vi kan stå samme. Løse svære udfordringer og bakke op, når det gælder. Den oplevelse skal vi tage med os, i en tid hvor opgaverne tårner sig op foran os.

Både mennesker og midler mangler øjensynligt, når vi ser ind i fremtidens ældrepleje, klimaudfordringer, sikkerhedspolitik og socialsystemets sammenbrud.

Skal vi lykkes må både borgere, fagbevægelse, bureaukrati og politikere se hinanden i øjnene – og nedbryde hierarkier, fordomme og resignation. Skal den offentlige sektor fortsætte som omdrejningspunkt for velfærdssamfundet – og dermed modstå presset fra private og globale kræfter – må vi tage fat på markante reformer.

Vi skal gøre op med bureaukratiet i jobforvaltningerne, frisætte socialforvaltningerne og ændre lovgivningen på socialområdet, så sårbare unge og handicappede ikke skubbes forsvarsløse ud i samfundet, når de fylder 18.

Vi er nødt til at investere i unge, i omskoling, i iværksættere, i lokalsamfundene, hvis vi fortsat skal kunne konkurrere med resten af verden.

De unges valg er nemlig afgørende for, at der er både vækst og hjælp og støtte i fremtidens ældresamfund. Hospitaler og kommunernes ældrepleje skriger på arbejdskraft – arbejdsmiljøet forværres mere og mere – vi må gøre noget nu.

De sidste 20 år er mange danskere blevet meget velstående. Biler, huse, ferier, fladskærme, sommerhuse, pensionsordninger og friværdier er mangedoblet. Men hvad hjælper det, hvis der ikke er nogen til at hjælpe med indkøb og personlig pleje, når man bliver gammel? Hvis alt oversvømmes ved stormflod? Hvis vores vand er fyldt med giftstoffer?

Det handler om prioritering, og tiden er kommet til at nedbringe ulighed i beskatningen, ny ledelse af den offentlige sektor, omlægning af erhvervstilskud fra store virksomheder til iværksættere, og overførsel af midler fra akademisk uddannelse til omskoling og kvalitetsudvikling af ungdoms- og faguddannelserne.

Arbejdsmiljøet er afgørende – hvordan indrettes arbejdet, så hjemmehjælperen, socialrådgiveren og sundhedspersonalet ikke længere ansættes i en brug og smid væk kultur? Industrisamfundets stive kommandoveje dominerer den offentlige forvaltning, og der er brug for en politiske ledelse, der kan sættes en ny retning – via uddannelse, oplæring og netværk for politikere. Bureaukratiet kan ikke reformere sig selv, det er et politisk ansvar.

Med min brede erfaring som SF kommunalpolitiker, diplomat, cheføkonom i fagbevægelsen, som mor og mangeårig aktiv i idræts-Danmark, vil jeg gerne byde ind med løsninger. Være en stærk stemme for udvikling i de dele af landet, der økonomisk og menneskeligt er hårdest ramt – og står overfor en skræmmende fremtid, hvis ingen lytter til os.

Vi har ikke brug for en Kattegatbro – men investering i boliger, social støtte, geotermi, natur, uddannelse, iværksætteri, fødevarer, kultur og design – og kollektiv trafik. Fremtiden bliver svær, men vi kan godt.

Folketingskandidat Gitte Terp Henriksen CV

 

Vores politikere
Mette Feenstra

Medlem af Kommunalbestyrelsen - Odsherred