Del

Aktiviteter.

Her kan du følge SF Odsherreds kommende aktiviteter.:

Medlemsmøderne indkaldes pr. E-mail.

Vi følger regeringens anvisninger. Vi vil dog forsøge med at holde møder efter nedenstående møderække. Yderligere til medlemmerne pr. mail.

Mødekalender for 1. ½år 2021:

Måned                      bestyrelsesmøder.                                         Medlemsmøder.

April                         onsdag den 7. april   (virtuelt)                    mandag den 19. april (virtuelt)

Maj                           tirsdag den 11. maj                                        onsdag den 19. maj

juni Sommertræf   fredag den 18. juni

Juli Ikke noget møde.

August                      onsdag den 11. aug.                                      mandag den 23. aug.

Hvor intet andet står skrevet afholdes møderne i Aktivitetscenteret,

Højbygård, Højby Bygade 67, 4573 Højby.

 

 

 

 

Hej!                                                                                                                                                                                                  1. maj 2020.

Mit navn er Mette Feenstra, og jeg er medlem af SF’s bestyrelse her i Odsherred.

Jeg har fået fornøjelsen af at holde en 1. maj tale for jer, selvfølgelig virtuelt i disse udfordrende tider vi befinder os i.

Jeg vil fortælle om nogle af de udfordringer og fremtidsmuligheder jeg ser her i Odsherred.

Lad mig starte med at sige, at Odsherred er et skønt sted at bo, det ved alle vi der bor her. Vi har valgt at bo her af mange forskellige grunde, men jeg vil især fremhæve den skønne og alsidige natur vi har. Jeg går selv mange ture med mine børn i området, og vi opdager noget nyt på hver tur, en ny lille perle rundt om et ukendt hjørne. Jeg så en film for nylig med en række mennesker der enten lige var, eller som overvejede, at flytte til Odsherred, og som fortalte om det bedste ved stedet. Især én ung mands bemærkning om ”her er det mere os-kulturen” der slog mig – og det er især denne ”os-kultur” og det fællesskab jeg mener vi skal udvikle og styrke.

Fællesskaber er mange ting, og kan foregå i mange sammenhænge. En nem måde at blive en del af fællesskabet på, er gennem motion, idræt og det dertilhørende foreningsliv. For ganske nylig blev jeg opmærksom på, at vi her i kommunen ikke har en egentlig idrætspolitik, og det undrer mig. Vi har mange gode og iderige foreninger i kommunen, drevet af engagerede og motiverede mennesker. Som kommune, mener jeg, at det er vigtigt at støtte op om alt det gode foreningerne gør både for børn, unge, ældre og alt derimellem. Vi kan lære af andre kommuners idrætspolitikker. Vi kunne for eksempel have som mål, at 50% af kommunens borgere dyrkede idræt i en forening. Vi kunne have som mål at skabe muligheder for både den brede idræt og eliteidræt. Det er noget der skaber både glæde og livskvalitet.

Det at møde andre, med samme interesser og glæder som en selv, at blive udfordret og holde sig i gang, det giver rigtig megen mening for os. Vi har her i Odsherred en fritidspas-ordning, fritidspasset er en helt særlig mulighed for børn og unge i kommunen, til at få dækket hele eller dele af et kontingent til f.eks. håndbold, fodbold eller musikskole. Ordningen mener jeg er rigtig rigtig god, men der er plads til forbedringer. Ingen børn skal være forhindret i at deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med andre, på grund af forældrenes indkomst. Fritidspasset er faldet fra oprindelig 1000 kr. til nu 600 kr., samtidig med at kontingenterne er steget, og slår nu sjældent til. Det må vi kunne gøre bedre.

Noget andet der også påvirker os alle, er klimaudfordringen. D. 31. marts besluttede Klima- og miljøudvalget at Odsherred kommune skulle tilmeldes Giftfri have, på arealer der i forvejen ikke blev sprøjtet – det er en rigtig god ide. Giftfri have er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi, for at passe på både grundvand, natur og mennesker. Selvfølgelig skal vi også kigge på de arealer hvor det lige nu er muligt undtagelsesvis at sprøjte, målet må helt klart være at vi er 100% giftfri. Ifølge beslutningen må daginstitutioner, skoler og plejehjem selv beslutte om de ønsker at være en del af ordningen – det vil jeg da klart mene vi skal have som mål. Igen – 100% giftfri kommune må være det absolutte mål. Vi har en unik natur med mange sjældne arter, og vi skal gøre hvad vi kan for at bevare den righoldige natur vi har. Odsherred har indgået en klimaaftale med Danmarks naturfredningsforening om en årlig reduktion i Co2 på 2%, men det er vi ikke helt i mål med desværre. Anlægsstoppet i 2019 satte stop for en del klimavenlige tiltag, men når vi nu skal til at sætte gang i byggeriet igen, skal det selvfølgelig være med de grønne klimabriller på. Så vi kan leve op til de målsætninger vi har sat os på klimaområdet.

Vi har samtidig en udfordring med faldende børne- og ungetal i kommunen. Når de unge skal videreuddannes, søger de mod de store byer, København, Roskilde, Århus osv., og det er sjældent de vender tilbage. Vi må arbejde på at få flere uddannelsesinstitutioner til området. Vi har lige nu, Den forberedende grunduddannelse, FGU i Fårevejle, med fokus på at gøre de unge klar til enten gymnasiet eller en erhvervsuddannelse, men hvad med tiden derefter? Jeg vil starte med at se på at få pædagoguddannelsen tilbage til Odsherred. Det er den mest søgte uddannelse i landet, og vores børn ville nyde godt af, at der kunne uddannes dygtige pædagoger tæt på. Vi har haft det før, og jeg er sikker på vi kan få det igen.

Vi er selv med til at vælge og præge den vej vi skal gå, og det er vigtigt at huske på. Den model og måde vores samfund og kommune fungerer lige nu, er valgt, besluttet og gennemført af mennesker, og den kan ændres af mennesker. Ikke over natten, men ved at have målet for øje og vælge den vej frem vi ønsker for Odsherred.

Mit navn er Mette Feenstra, og jeg stiller op til kommunalvalget for SF i 2021.

 

 

 

 

SF Odsherreds bestyrelse:

Mogens Møller,Arne Mikkelsen, Hans Thaysen, Ejnert Sørensen, Gina Callamar, Ivan Back Svendsen