Jeg er 36 år, bor i Højby (snart Nykøbing) og en enlig mor til tvillingedrenge.

Du skal stemme på mig, hvis du som jeg ønsker et stort fokus på især børn og unge, klima og ældre i vores skønne kommune.

Vi skal have minimumsnormeringerne indført hurtigere, og vi skal sørge for at det rent faktisk betyder ekstra hænder til børnene.

Vi skal have indtænkt klima og miljø i alle fremtidige beslutninger.

Vi skal ikke mindst sikre, at vores ældre får mulighed for at være så længe mulig “i eget liv” og at alle, ældre såvel som yngre, behandles med værdighed.

Jeg er ganske ny i politik, og har derfor den særlige mulighed at kunne se det hele lidt udefra, og forhåbentlig få sat spørgsmålstegn ved “plejer”.

MÆRKESAGER 

  • Børn og unge – minimumsnormeringer i dagtilbud og SFO, RO PÅ i folkeskolen og mulighed for langt mere “lokale ledelse” til skolerne
  • Klima og miljø – det skal tænkes ind i alle sammenhænge og beslutninger. Vi er nødt til at anerkende, at vi står i en klimakrise, og vi skal alle være deltagende i at finde nye veje og løsninger
  • Ældre – vi har en høj andel af borgere over 60 år her i kommunen. De skal sikres en værdig alderdom, med mulighed for at blive “i eget liv” så længe som muligt. Derudover skal vi være klar på det stigende antal demente borgere, bl.a. ved oprettelsen af et demenshus.