SF Fremadrettet

KVR21 – kampagne og mærkesager

Et Danmark med mere ro på

Da centrum-venstre vandt regeringsmagten i 2019 var det med et tydeligt klima- og velfærdsmandat i ryggen. SF gik til valg på at genopbygge og udvikle velfærden efter mange år med borgerlig økonomisk politik. Og SF gik til valg på, at lave et visionært og nødvendigt grønt systemskifte efter årtier uden den nødvendige handling. Håbet om et grønnere samfund, hvor vi passer bedre på hinanden vandt valget over skattelettelser og selvtilstrækkelighed.

Det mandat skal vi nu arbejde for i kommuner og regioner, og vi skal gøre det sammen. Der skal leveres på håbet, hvis ikke det skal ende i status quo og skuffelse. Derfor er valget til by- og regionsråd afgørende. Det er på plejehjemmene, på sygehusene og i børnehaverne at velfærden for alvor skal kunne mærkes. Kommuner og regioner skal bidrage til at nå målene i klimaloven – og det er her man kan mærke, når drikkevandet er fyldt med gift eller naturen forsvinder. De kommende år bliver afgørende, hvis vi skal nå målet i Paris-aftalen. Det kræver et stærkt grønt ryk i hele Danmark.

SF vil styrke og udvikle den nære velfærd. Der skal være flere voksne til trøst og hygge helt ude på blå stue. Der skal være tid til fordybelse i folkeskolen. Der skal være tid til den enkelte patient, når sygdommen rammer – og så skal man som ældre medborger kunne kræve respekt og omsorg. Der skal ro på i et hektisk samfund, hvor nærhed og relationer alt for mange år er blevet glemt. Og så skal vi forrest i klimakampen med busser, der kører på el, offentlige bygninger, der ikke udleder CO2.

Det kræver politikere, der har visioner og ambitioner om, at børnehaver, sygehuse og skoler ikke bare skal være ok, nej, hvor vi tør sætte barren lidt højere. Hvor vi ikke accepterer gift i jorden eller giftigt drikkevand – men derimod har visioner om vild natur og kommuner, der er spydspidsen i den grønne omstilling. Det kræver, at vi står sammen og finder fælles løsninger i stedet for at grave skyttegravene dybere.

Coronakrisen har vist, hvor stor en værdi et stærkt velfærdssamfund har i kriser, men også blottet hullerne i sikkerhedsnettet. Mangel på sengepladser, mangel på hænder i børnehaver, skoler og ældrepleje og basal rengøring. Samtidig har coronakrisen vist samfundets evne til at lave grundlæggende ændringer hurtigt. En evne og vilje, som vi også bør demonstrere overfor de to store grønne kriser; natur- og klimakrisen.

Kommunal- og regionsvalget skal vise vejen mod et grønnere og mere socialt retfærdigt samfund, og SF går efter mest mulig indflydelse, så vi kan gøre visionerne til virkelighed. Det kræver, at vi står sammen – kæmper sammen og får flere med, for når vi står sammen, så står vi stærkest.

SF har prioriteret fire overordnede visioner, som vi vil føre kampagne på fra centralt hold og som man lokalt kan tone og videreudvikle.

Giv vores børn og unge ro på.

Der skal være tid til leg, hygge og omsorg i børnehaver og vuggestuer. Der skal være ro og rum til læring og fordybelse i folkeskolen, på gymnasierne og på de faglige uddannelser. Der skal være plads til at blive til nogen fremfor til noget.

Hjælp os med at passe på naturen og klimaet.

Vi skal give naturen plads og lade grøftekanterne være levesteder for insekter og sommerfugle. Vi skal tage klimaskadelige landbrugsjord ud af drift og bruge det til vild natur. Der skal være cykelstier til skole og arbejde. Kommuner og regioner skal forrest i klimakampen med grønne busser, mere økologi og vand fri for rester af sprøjtegifte.

Tid til omsorg

Velfærd er ikke kun det, der kan måles, vejes og passe ind i et regneark. Der skal være tid til omsorg, når hjemmehjælpen kommer, på fødegangen, i psykiatrien – til at tage hånd om hele familien, når demensen rammer. Det kræver tid og flere hænder – og mindre bureaukrati og dokumentation.

Fra ulighed til mulighed

Desværre stikker de rigeste og dem med de gode uddannelser i stigende grad af fra resten af Danmark. Nedskæringerne på velfærd rammer hamrende skævt, og har gjort Danmark skævere. Det er på tide, at vi løfter de børn og unge, de arbejdsløse, de syge og de mennesker med handicap, som skal kæmpe for at få den hjælp, der gør, at de kan leve og ikke bare overleve.

Mærkesager

Giv vores børn ro på

Fortælling: Der skal være tid til leg, hygge og omsorg i børnehaver og vuggestuer. Der skal være ro og rum til læring og fordybelse i folkeskolen. Der skal være plads til at blive til nogen fremfor til noget. Skolen skal også være for dem, der har brug for en ekstra indsats og børn med krudt i røven.

 • Minimumsnormeringer nu – i alle børnehaver og vuggestuer
 • Inklusion må aldrig blive en spareøvelse
 • Kortere skoledage/flere timer med to lærere
 • Skolen skal også være for børn med krudt i røven

Gør fremtiden grøn/Hjælp os med at passe på natur og klima

Fortælling: Vi skal give naturen plads og lade grøftekanterne være levesteder for insekter og sommerfugle. Der skal være cykelstier til skole og arbejde. Vi skal tage klimaskadelige landbrugsjord ud af drift og bruge det til vild natur. Kommuner og regioner skal forrest i klimakampen med grønne busser, mere økologi og vand fri for rester af sprøjtegifte.

 • Mere vild natur
 • Flere og sikre cykelveje til job og skole
 • Rent drikkevand
 • Bi-venlig kommune
 • Stop for oversvømmede kloakker

Tid til omsorg i ældreplejen

Fortælling: En vigtig del af plejen er at man kender de hjælpere, der kommer i ens hjem. Det giver tryghed. Der skal være tid til omsorg, når hjemmehjælpen kommer og til at tage hånd om hele familien, når demensen rammer. Det kræver tid og flere hænder – og mindre bureaukrati og dokumentation.

 • Tryghed for de ældre – kendte ansigter og flere hænder i ældreplejen
 • Bedre støtte til demensramtes familier
 • Flere plejehjemspladser og olle-koller

Tid til pleje og omsorg på sygehusene

Fortælling: Velfærd er i høj grad også at der er tid til os på hospitalet, at vi får den rette behandling, på det rette tidspunkt og at samarbejdet med ens læge eller kommune fungerer godt. Det skal gælde uanset om det er efter en fødsel, om man er gammel og svækket, eller om man lider af en psykiatrisk lidelse. Der skal være tid til omsorg og tid – til at tage hånd om hele familien. Det kræver tid og flere hænder – og mindre bureaukrati og dokumentation.

 • Flere hænder og sengepladser på sygehusene
 • Flere hænder og kortere ventelister i psykiatrien

Fra ulighed til mulighed

Fortælling: Vi skal blive bedre til at tage hånd om hinanden. Om de unge, der ikke kan få en praktikplads eller en uddannelse, der giver dem samme muligheder som andre jævnaldrende. Om de lokalsamfund, der trænges, når centraliseringen dræber butikker og lokale institutioner. Om borgere med handicap, som skal kæmpe for at få den hjælp, der gør, at de kan leve og ikke bare overleve.

 • Uddannelse og job til alle unge
 • Ingen nedskæringer på borgere med handicap
 • Stop jagten på de arbejdsløse/Færre sager pr socialrådgiver på jobcentrene
 • Gratis fritidspas til børn og unge
Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!