Politik og udtalelser.

Dato: 28.11.2018

SF Odsherred udtaler:
Vedrørende skolestruktur debatten.
 
Der har i længere tid været diskuteret skolestruktur.
Diskussionen har kørt siden valget, og i foråret indgik SF sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Odsherredlisten og Det Radikale Venstre det forlig om fremtidig skolestruktur, der nu er til debat.
Forliget byggede langt hen ad vejen på svarene fra den høringsproces, der var i foråret, og stort set alle de, der havde ønsket ændringer, blev tilgodeset.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i SF har ønsket, at den enkelte skole er en selvstændig enhed med egen ledelse, men det var ikke det, høringssvarene pegede på.
Vi respekterer det indgåede forlig, for en aftale er en aftale, men hvis der er enighed blandt forligsparterne om en ændring, er vi selvfølgelig klar til at se på andre muligheder.
Mogens Stig Møller
Formand. SF Odsherred.

========================================================================

Bestyrelsen den 11. 04. 2019

Processen omkring ansættelse af skoleleder på Vig skole har givet anledning til borgerreaktioner. Vi har i SF – Odsherred drøftet forløbet, som vi ser det ud fra lokalkendskab, læsning af dagsordener og avisens skriveri.

Byrådet har besluttet, at Vig skole igen skal være selvstændig med overbygning fra august 2019. Skolen skal fra den 01.08. have en bestyrelse, men der kan godt indføres en overgangsbestyrelse inden, og det gjorde man ved den sidste ændring.

I den nuværende situation har man valgt ikke at gøre det. Resultatet er, at et ansættelsesudvalg med repræsentanter fra Skolebestyrelse Syd (Vig, Asnæs, Fårevejle og Hørve) sammen med fagforeningsfolk, centerleder og direktør træffer beslutning om, hvem der skal være den ny leder af Vig skole, og den beslutning har givet anledning til diskussion i forældrekredsen.

Dette står i klar modsætning til de udmeldte tilkendegivelser, der er omkring beslutningen vedrørende den ny skolestruktur. Fra høringsmaterialet kan vi kort citere: ” Grundlaget for skolestrukturen er en meget høj grad af decentralisering af beslutningsmandat og økonomi til den enkelte skole.” For SF indbefatter dette personale, elever, og forældrekreds.

Den valgte model, hvor de reelle beslutningstagere havde meget lidt konkret kendskab til Vig skoles daglige virke, blev angiveligt besluttet for at få skoleårets planlægning på plads.

Den begrundelse giver imidlertid ikke mening. Planlægningen skal udføres af den gamle ledelse og skolebestyrelse i samarbejde med afdelingen, fordi den skal være på plads 1. maj, og det er først her den ny skoleleder tiltræder. Derfor giver processen intet belæg for at tilsidesætte princippet ”om høj grad af decentralisering.”

Vi undrer os ligeledes over, at direktøren medvirkede ved ansættelsen, når styrelsesvedtægten siger: ” Skolelederen ansættes af centerchefen”, og at der så oveni blev indkøbt konsulenthjælp.

Samlet set kan SF ikke se nogen begrundelse for, at man ikke enten kunne vente med ansættelsen, til den ny skolebestyrelse var på plads eller alternativt at bruge en overgangsbestyrelse.

SF mener derfor, at ansættelsesproceduren enten skal gå om med en overgangsbestyrelse eller udsættes, til den nye skolebestyrelse er udpeget. Der er ikke nogen praktisk grund til, at en ny skoleleder skal tiltræde den 1.maj, når næste års planlægning alligevel er overstået.

Det er vigtigt, at den ny skole kommer godt fra start og derfor er det vigtigt, at forældrene føler sig hørt.

For SF Odsherreds bestyrelse

Mogens Stig Møller – formand.

Leifavej Nordre 3, 4550 Asnæs, E-mail: mmstevns@gmail.com Tlf: 6063 6748

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!