Politik og udtalelser.

Dato: 28.11.2018

SF Odsherred udtaler:
Vedrørende skolestruktur debatten.
 
Der har i længere tid været diskuteret skolestruktur.
Diskussionen har kørt siden valget, og i foråret indgik SF sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Odsherredlisten og Det Radikale Venstre det forlig om fremtidig skolestruktur, der nu er til debat.
Forliget byggede langt hen ad vejen på svarene fra den høringsproces, der var i foråret, og stort set alle de, der havde ønsket ændringer, blev tilgodeset.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i SF har ønsket, at den enkelte skole er en selvstændig enhed med egen ledelse, men det var ikke det, høringssvarene pegede på.
Vi respekterer det indgåede forlig, for en aftale er en aftale, men hvis der er enighed blandt forligsparterne om en ændring, er vi selvfølgelig klar til at se på andre muligheder.
Mogens Stig Møller
Formand. SF Odsherred.

========================================================================

Dato: 21.11. 2018

Udtalelse vedrørende situationen i region Sjælland.

SF Odsherred har drøftet situationen omkring regionens underskud, og forløbet der er fuldt derefter.

Vi erkender, at SF er en del af konstitueringen og ligeledes er part i et budgetforlig.

Oppositionen har højlydt i pressen givet udtryk for modstand mod flertallets udmøntning af budgettet, og de afskedigelser som underskuddet vil medføre. Ligeledes har både SF og EL klaget over, at udmøntningen har været administrativt dikteret uden at medinddrage forligspartnerne.

Vi erkender, at et budget der bevirker fyring af 198 personer i sygehussektoren foruden nedlæggelse af 280 vakante stillinger er en helt urimelig opgave. Den er ikke lettet ved, at der forud er begået administrative fejl, som politikerne aldrig fik mulighed for at erkende før budgetlægningen.

Trods dette mener vi, at ansvaret for situationen skal placeres hos den regering, der ikke sikrer de midler der er nødvendige til efterlevelse af den standard for et sundhedsvæsen i verdensklasse, som regeringen bryster sig af at ville etablere. Regionsråd er jo alene sat ”i verden” til at administrere indenfor den ramme, som regeringen udstikker. Det er en ramme, der tydelig er alt alt for snæver. Det er ligeledes en ramme, som også medfører forringelser af den kollektive trafik. I Odsherred mærker vi det f.eks. ved at sløjfe stop på stationer, forringe driften og erstatte nye tog med gamle. Der er andre indskrænkninger i regionen. Disse bebudede forringelser vil skade udviklingen af en smidig udnyttelse af uddannelsesmulighederne, en fleksibel arbejdskraft samt modarbejde en hensigtsmæssig turismeudvikling. Hele klimaudfordringen kræver, at der satses på at udvikle den kollektive trafiks muligheder.

Vi frygter, at formålet på sigt er at nedlægge regionerne og centralisere yderligere. Vi skal ikke have yderligere centralisering. Sporene fra kommunalreformen skræmmer.

Vi kræver, at retten til at udskrive de nødvendige midler føres tilbage til regionerne. Alternativt som et mindstemål at staten bevilliger de nødvendige midler, der behøves til at gennemføre den lagte politik. Det ansvar skal regeringen ikke kunne ”tørre af” på regionsrådet.

For SF Odsherred

Mogens S Møller

Formand og folketingskandidat Arne Mikkelsen

Næstformand og medlem af byrådet.

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!