Her kan du læse Nyhedsbrevet Fokus.

Magasinet er en del af SF Odsherreds aktivitet. Den er dog ikke underlagt bestemmelser fra bestyrelse eller medlemsmøder, og alle kan få optaget artikler.  En del af hensigten med Fokus er, at komme bredt ud, og at give plads til synspunkter der er bredere end den lokale avis´ læserbreve.

Tryk på linket og læs seneste udgave fra 03.06.2024

Fokus 29.

Fra indholdet:

 • Uddrag fra SFs Landsmøde.
 • Landsmødeudtalelsen.
 • Modtagere af Ebba Strange prisen.
 • Aflivede mink. Er det et ”tag selv bord” for forhenværende minkavlere.
 • Generalforsamling i SF Odsherred.
 • Børsen brændt.
 • Dæmningen – det tabte land.
 • Nyt medlem i bestyrelsen.
 • Dele af byrådspolitikken kommenteres.
 • Brug din stemme – ellers tager andre valget for dig.
 • Torvehallen i Vig.
 • Undskyld vi er her – stadig.
 • Kom og stem.

Fokus Nr 28

Oversigt over indholdet i Fokus nr. 28 / 25 februar 2024:

 • Krig eller dialog
 • Odsherreds palliative fyrtårn ladt i stikken
 • Digt fra Rørvig
 • SF i en svær tid – hvad har vi lært?
 • Kommunen som forvalter af fællesvej
 • Pia OD som formand for SF i foreløbig 10 år.
 • Svareudvalget barsler med rapport
 • Aktivisterne – SF Odsherred i teater.
 • Budgettet for 2024 vurderes at skride
 • Vintertræf 2024
 • Nye love på vej
 • Opfølgning på sagen om jorddeponi.

Håber I kan bruge det!

Kh

Arne Mikkelsen, redaktør.

Fokus 27

Fra dette nr. af Fokus 27/ 08. december 2023:

 1. Lukning af varmtvandsbassin på Baeshøjgård.
 2. Udtalelse fra R, DF og SF: ”Nej til lukning.”
 3. Forhenværende borgmester Hans Møller Olsen om lukning.
 4. Skal verdens mest flittige folk arbejde mere.
 5. Om Fokus.
 6. ”The natives are restless tonight.”
 7. Pia Olsen Dyhr om den ulykkelige konflikt.
 8. FE -skandale eller ”Deep State” på glatis.
 9. Dialogmøde i SF.
 10. Opfølgning efter byrådsbeslutningen om varmt vandsbassin.
 11. Om skattelettelser.

Fokus 26

16. oktober 2023, indholdet i overskriftsform:

 • Gitte Terp Henriksens 1. maj tale.
 • Arbejdet med budget 2024 og overslagsår.
 • Budgetaftale for Odsherred.
 • Kommentar fra Mette Feenstra.
 • Borgermøde om budgettet.
 • Drop dog hyldesten til den stærkestes magt i Ukraine.
 • Erhvervspraktikkens mange fordele.
 • Socialdemokraterne i dårligt selskab.
 • SF med i forlig.
 • Odsherred i retten.
 • Valg til EU -parlamentet i 2024

Fokus nr 25

Fra magasinets indhold kan du læse om:

 • Meningen med Fokus.
 • Mettes byrådsberetning på generalforsamlingen.
 • Nødvendigheden af minimumsnormeringer.
 • Første maj i Odsherred.
 • Det ”blå flertal” sender sag til behandling i udvalg
 • Den offentlige debat og aftryk efter sagen.
 • SF Odsherred holder sommermøde.
 • Vender folketinget det blinde øje til Odsherred
 • Mediernes rolle i et moderne samfund.
 • Men hvor kommer jorden fra?
 • Så går vi på sommerafslapning – eller?’

Kh. Arne Mikkelsen, redaktør.

Fokus 24

 • Fra indholdet kan nævnes:
 • Ny Rema 1000 ved indfaldsvej til Nykøbing. SF er imod!
 • Generalforsamling i SF Odsherred.
 • Ny i SF Odsherred, fra socialdemokraterne til SF.
 • Nekrolog: Louis Hansens mindes.
 • Repræsentantskabsmøde i SF Sjælland.
 • Et stemningsfyldt Landsmøde.
 • Udbyg København med kunstige øer, eller???
 • Landsmødeudtalelsen.
 • Leder: SF efter SVM – regeringen.
 • Venstrefløjens 1. maj i Nykøbing Sj.’

Tidligere udgivelser af Fokus:

 •  Fra indholdet kan nævnes:
 • SF´s folketingsgruppe fra 2022.
 • SF kort.
 • Angreb på velfærdssamfundet – eller?
 • Kommentar på Facebook kort efter regeringsdannelse og udsendelsen af dens grundlag.
 • Ny i Landsledelsen.
 • SF Odsherred repræsenteret i 2 centrale arbejdsudvalg.
 • Klimastaten.
 • Fra Odsherreds byråd – og omegn.
 • 2 årige budgetter.
 • Ny direktør i Odsherred.
 • Skolen er en vigtig brik i lokalsamfundet.
 • Jacob Mark – fartblind.
 • Afskaf Store Bededag for at fremrykke militær oprustning.
 • Om regeringen og seniorernes forhold.
 • Nærhospital i Odsherred.
 • Et værdigt liv.
 • Bakkegården og ulovlig adfærd fra vikarside.
 • Læreruddannelse på højskolen i Vallekilde.

Fokus 22

Fra indholdet:

 • Hen over sommeren.
 • Valgtrommerne buldrer.
 • CV-folketingskandidat Gitte Terp Henriksen.
 • Mød op på perronen.
 • Nej tak til a – kraft.
 • Alternativ energi, især vindmøller.
 • Havmølle produceret strøm og strøm fra solceller.
 • Atom Kraft i forhold til vind og sol mv.
 • Budget 2023 med overslagsår for Odsherreds kommune.
 • En brik til at bekæmpe virkningen af inflationen.
 • Leje af 6 ikke bevilge3de pavilloner blev foretaget uden politisk indblanding eller orientering.
 • SF går til den kommende valgkamp med 16 forhandlingskrav.
 • Leder.

Tryk på linket og læs seneste udgave, 06. juli  2022:

Fokus 21

Fra dette nr. kan du læse om følgende: ( se bort fra overskriften i selve nyhedsbrevet :-))

Generalforsamling i SF Odsherred.
Teater og Musik Odsherred 50 år.
Beskyttet natur – ja tak.
Valgtrommerne buldrer.
Dit valg – din fremtid.
Efter 20 måneders behandlingstid udtaler Ankestyrelsen sig endelig.
Mink Kommissionens beretning.
Fortsat god sommer

Fokus 20

Fra dette nr. kan du læse om følgende:

 • Den nyvalgte Landsledelse.
 • Krig i Europa
 • Aldrig mere krig -håb drømme og så den forfærdelige virkelighed.
 • Landsmøde i Kolding i dagene 18. – 20. marts
 • Flere billige boliger
 • Kattegat forbindelse – nej.
 • Podcasts med fredsforsker Jan Øberg
 • Udpluk fra byrådsmøde den 29. marts
 • Om ny lokalplan for Højby
 • 8. marts kvindernes internationale kampdag
 • Fra Halime Oguz, en sejr.
 • Giver Danmarks forsvarsforbehold mening
 • Høringssvar vedrørende lokalplan for Stålhøjvej i Asnæs
 • Dagligvarebutik ved omfartsvej
 • Generalforsamling den 20. april

Kopiering mv. anbefales. Deadline for næste nr.: 28.06.2022

Fokus 19.

Fra dette nr. kan du læse om følgende:

 • Valg – ind i 2022 med et nyt byråd.
 • Videre efter valget.
 • Housing first i Odsherred.
 • Ligeløn, historisk arv og sygeplejersker der har fået nok.
 • Gitte Terp Henriksen om straks påbud mv.
 • Konstituering med Mette Feenstra
 • Framing – en udviklet form for løgn
 • Arne pension – eller tidlig pension.
 • Så fik Dansk folkeparti sin 3. formand.
 • Vigtig reformpakke
 • Midten: hvor politik går hen for at dø.
 • Skift i funktionen for SF Odsherred.
 • Endnu en minister går af for ikke at efterleve sandheden overfor folketinget.
 • Fra vores nyvalgte byrådsmedlem.
 • Nej til at optrappe.
 • Intern CO2 – afgift.

Kopiering mv. anbefales. Deadline for næste nr.: 07.04.2022

Fokus 18.

Fra Indholdet:

 • SF-Odsherreds spidskandidat till byrådsvalget 2021
 • Valgforbund mellem Enhedslisten, De Rød-Grønne og SF.
 • Om budget 2022 v/Arne Mikkelsen, byrådsmedlem
 • Om 4 dages uge og konkret bekymring
 • Om fast Kattegat forbindelse v/ Mogens Møller, formand for SF-Odsherred
 • SF-Odsherred på besøg hos DLF og BUPL
 • SF kræver fabrik i Egebjerg lukket v/ Arne Mikkelsen, byrådsmedlem
 • “Det var det værd”, anmeldelse af Holger Nielsens bog.  v/ Arne Mikkelsen, byrådsmedlem
 • Plakatkrigen startede 23.10.21

Kopiering mv. anbefales. Deadline for næste nr.: 10.02. 2022

Fokus nr 17

Indhold: juli 2021

 1. Partiforeningens 8 kandidater til byrådsvalget.
 2. Gennemgang af nogle udvalgs – og byrådsforløb.
 3. Børn hjem
 4. FNs flygtninge dag. Den 19.juni
 5. Læserbrev: Støtte til flygtninge.
 6. Placering af Odsherreds demensindsats.
 7. Aftaleforhold skal være i orden.
 8. Sygeplejerskernes kam er rimelig og retfærdig.
 9. Nordisk socialisme, en anmeldelse med kommentarer.
 10. Nye krav til affaldssortering.
 11. Deltagelse i følgegrupper for Lynetteholm og holmene.
 12. Fra regionen og god sommer.

Fokus nr. 16

Indhold: april 2021

 1. Der kom en rapport (folketingsudvalg om Covid 19 håndteringen).
 2. Vi ser frem til et bedre måneår.
 3. Hvad er der galt med Kattegatforbindelsen.
 4. Sammen om sundhed.
 5. Jacob var harm – og han står ikke alene.
 6. Skal børnenes penge bruges til revision.
 7. Forundring over rammeaftalen mellem byrådet og Lejrbo.
 8. Tivolisering på Rørvigvej.
 9. Slem blærebetændelse får lov at udvikle sig til blodforgiftning.
 10. En beretning fra det virkelige liv.
 11. Demensindsatsen i Odsherred.
 12. Private bosteder der samarbejder med kommunen skal have ordnede forhold.
 13. Kaffestue – værested – hvad sker der.
 14. Nej til Kattegatforbindelse.
 15. Budget 2022.

Fokus nr 15

Indhold: januar 2021

 1. Folkeskolen lige nu. Analyse med udgang i undersøgelse af forældretilfredshed med udgifter til folkeskolen.
 2. Minksagen
 3. Pia Olsen Dyhr om resultater
 4. Ny på plakaten
 5. Folketingskandidater i regionen
 6. Byrådsmøde i december
 7. Danmark i balance
 8. Første store redegørelse om ulighed i Danmark
 9. Kandidat til regionsvalget
 10. Vi skal videre
 11. Sammenligning og udligning
 12. Fokus´ udfordring
 13. Ved foden af 2021.

 

 

 


Nyheder og drøftelser fra SF i Kalundborg og Odsherred.

Redaktion:

Arne Mikkelsen, Bispevej 16, 4500 Nykøbing Sj. (ansvarshavende).

Tlf.2984.5851; E – mail: armi@odsherred.dk.

og

Kristina Püschl, Hestehaven 22, 4400 Kalundborg.

Tlf. 6072.8234; E – mail: Kristina.72@live.dk

 

Vi håber Fokus har Din interesse.

Mistede du et nyhedsbrev sender vi det gerne igen. Kontakt:  buch.frank@gmail.com

Alle er velkommen til at skrive et indlæg . Kommenter gerne til Arne Mikkelsen.

Send dit indlæg eller kommentar til Arne Mikkelsen. armi@odsherred.dk.

 

Kopiering af dette nyhedsbrev anbefales.
SF i Odsherred og Kalundborg udsender hermed en række nyhedsbreve til de personer, som dels er medlemmer eller som beder om at komme på udsendelseslisten. Brevene vil løbende blive lagt ind på vores hjemmeside, som er åben for enhver.