I SF Kolding er der god plads til de menige medlemmer og deres meninger ved både den årlige generalforsamling, indkaldte temamedlemsmøder og i baggrundsgruppen, der udover byrådsmedlemmer, udpegede bestyrelsesmedlemmer og medlemsvalgte medlemmer jævnligt inviterer andre medlemmer ind. Kolding Partiforening er styret af en professionel bestyrelse.
Medlemsinformation foregår via denne hjemmeside, Facebook og digitale nyhedsbreve.
Der er omkring 130 medlemmer i SF Kolding.

I 1959 blev Socialistisk Folkeparti (SF) stiftet af Danmarks Kommunistiske Partis ekskluderede formand Aksel Larsen og andre tidligere kommunister. Blandt andre Kai Ibsen fra Kolding. Hovedmålene var fra begyndelsen en fredelig indførelse af socialismen, nedlæggelse af militæralliancer og modstand mod EF.

Lokalafdelingen Socialistisk Folkeparti i Kolding blev ligeledes oprettet i 1959. Stifterne var: Erling Thomsen, der var partiløs og 4 tidligere kommunister: Laust Jakobsen, Valdemar Pedersen, Marinus Thomasen og Kai Ibsen.
Kai Ibsen og hans kone Marie var gode historiefortællere og deltog helt til midt i 1980érne i debataftener om anden verdenskrig, da Kai Ibsen havde været i koncentrationslejr og Marie aktiv frihedskæmper.

SF har været repræsenteret i Kolding Byråd i årene 1962-1970 og igen siden 1978.
Kai Ibsen blev den første valgte byrådspolitikker. Dengang var alle udvalgsdagsordener lukkede, og SF blev holdt udenfor de vigtige udvalg. Det fik dog ikke Kai Ibsen til at tie stille. Kai Ibsen sad to perioder, men SF blev ikke genvalgt i 1970 pga. kommunalreformen.

I 80´erne havde SF halvårlige generalforsamlinger, og det var dengang almindeligt at formænd kun holdt en enkelt periode. SF havde en meget flad struktur med et væld af selvstyrende undergrupper som formændene så brugte tid i: Kvindegruppen, bladgruppen, faglig gruppe og endda en revygruppe og naturligvis baggrundsgrupper til alle udvalg SF var med i byrådet. Og så blev der sunget meget til Villys guitarspil. Kanonvalget i 1993 stjal mange af resurserne i partiforeningen. Der blev færre grupper og magten blev i højere grad centreret i bestyrelse og byrådsbaggrundsgruppe.

I dag er SF Kolding en moderne partiforening med plads til både dem, der vil engagere sig en lille smule og dem, der lever og ånder for SF.

Formænd for SF i Kolding:

1959-? : Kai Ibsen
1977-? : Alfred Jakobsen
1980-1982: Villy Søvndal
1983-1986: Mads Olesen
1986-1988: Asger Telling
1988-1989: Anitta Mott
1989-1989: Tine Besser
1989-1990: Ove Outzen
1990-1991: Greger Sagerström
1992-1993: Annette Thorsen
1993-1994: John Bondebjerg
1994-1995: Michael T. Clemmensen
1995-1996: Asger Telling
1996-1997: Poul Friborg
1998-1999: Christine Rasmussen
2002-2003: Ingrid Olsson
2003-2004: Niels Ove Andersen
2004-2004. Ingrid Olsson
2004-2005: Michael T. Clemensen
2005-2006: Johannes Hofland
2006-2006: Ingrid Olsson
2006-2008: Pernille Frahm
2008-2009: Mette Lotzfeldt
2009-2013: Jette Vangslev
2013-2018: Ole Damborg
2018-2020: Mette Løwe Voss
2020- : Susanne Stenstrop Thorsen

Amts/regionsmedlemmer

1985-2005: Solveig Outzen
2012-         : Ida Damborg (opstillet af Esbjerg partiforening)
2013-2017: Hans Winther
2018-2022: Villy Søvndal
2022- : Suzi Kjærgaard

Folketingsmedlemmer:

Gunhild Due 1964-1971
Gunhild blev stillet op ifølge hende selv fordi hun ikke havde en fortid i DKP, var kvinde og var kendt for sin foredrags virksomhed som ” læsende landarbejderkone” Det nød vi lokalt godt af, når Gunhild læste højt af sine yndlingsdigte. Gunhild genopstillede ikke.

Villy Søvndal 1994-2011
Villy var en meget markant lokalpolitiker især på socialområdet, både elsket af befolkningen og pressen. Ved valget i 1988 havde byrådsgruppen nået og omkonstituere før en fintælling viste Villy ikke var valgt. Men ved valget i 94 efterfulgte han Lilly Gyldenkilde. I 2011 blev Villy opstillet og valgt i København. Men Villy er fortsat medlem af Kolding Partiforening.

Karina Lorentzen Dehnhardt 2007-2015 og 2019-
Karina var opstillet til kommunalvalget i 2005, men blev ikke valgt, så da Kolding fik 2 opstillingskredse, opstillede Villy i den ene og Karina i den anden for at fastholde vælgernes interesse til næste kommunalvalg. Karina blev valgt og fik et overbevisende genvalg i 2011. Karina blev desværre ikke genvalgt ved valget i 2015, hun manglede 91 stemmer. I 2019 blev hun valgt ind igen og er i dag SF’s retsordfører og ordfører for landdistrikter.

Byrådsmedlemmer:

1978: Gunhild Due, Alfred Jakobsen
Alfred vedblev at komme til generalforsamlingerne i sin alderdom. Hver gang der blev talt om medlemslister og at åbne generalforsamlingen for pressen, talte Alfred imod. Han havde på egen krop oplevet hvad det kunne bruges til under en krig.

1981: Gunhild Due, Villy Søvndal, Rita Kristensen
Rita blev afløst af Tonny Jensen. Livet som fuldtidspædagog med 2 små børn og mange aftenmøder i byrådet blev for presset.

1985: Gunhild Due, Villy Søvndal, Tonny Jensen, Lis Ravn Ebbesen
Gunhild overlod økonomiudvalgspladsen til Villy i løbet af perioden og fik på den måde gennemført et flot generationsskifte. Gunhild genopstillede ikke.

1989: Villy Søvndal, Tonny Jensen, Lis Ravn Ebbesen, Margit Vestbjerg, Ib Hansen.
Tonny blev ikke genvalgt og SF mistede dermed en dygtig boligpolitiker.

1993: Villy Søvndal, Tonny Jensen, Lis Ravn Ebbesen, Margit Vestbjerg, Ib Hansen, John Bondebjerg, Annette Thorsen.
Da Villy Søvndal blev valgt til folketinget afløstes han af Else Danø. Ib Hansen valgte at forfølge en erhverskarriere for at blive skoledirektør i Kolding Kommune.
Og det lykkedes ikke at bevare Villys mange stemmer til SF.

1997: Lis Ravn Ebbesen, Margit Vestbjerg, John Bondebjerg
John var næstformand i SID, og da han blev formand her valgte han byrådet fra og blev erstattet af Michael Clemensen.

2001: Lis Ravn Ebbesen, Margit Vestbjerg
Margit genopstillede ikke og SF mistede skaberen af SF’s markante grønne profil.

2005: Lis Ravn Ebbesen, Marwan Zobi

2009: Lis Ravn Ebbesen, Marwan Zobi, Trine Ebbesen, Christian Gøttig, Hans Winther.
Marwan og Christian forlod SF’s byrådsgruppe 2011. Det handlede i højere grad om organisatoriske uenigheder end politiske.

2013: Lis Ravn Ebbesen.  Lis valgte at stoppe efter 32 år i Kolding byråd heraf sammenlagt knap 20 år som formand i socialudvalget. Lis var især optaget af samarbejdet med den sociale frivillighed, social økonomi og ligestilling af udviklingshæmmede.

2018-2022: Karina Lorentzen og Hans Holmer. Karina Lorentzen forlod byrådet i 2019 på grund af, at hun havde opnået valg til folketinget. Det gav plads til 1. suppleant Mette Voss.

2022-: Villy Søvndal, Hans Holmer, Iben Lehmann Rasmussen og Jørn Chemnitz
Mette Voss genopstillede ikke. Fremfor at arbejde med rammerne for børn ville hun hellere arbejde med levende børn.

Link til jubilæumsskrift: SF Kolding 1981-2017

Kilder: Kolding Stadsarkiv, Gunhild Due og Lis Ravn Ebbesen.