Iben Lehmann Rasmussen

Hvem er jeg?
Jeg er byrådsmedlem for SF i Kolding. Jeg blev valgt ind i byrådet som en af 4 SF-medlemmer ved valget i 2021.

Jeg er uddannet cand.ling.merc med profilen tolk og translatør og har siden 2009 arbejdet som gymnasielærer på Hansenberg Tekniske Gymnasium, hvor jeg også er fælles AC-tillidsrepræsentant og medarbejderrepræsentant i skolens bestyrelse. Herudover sidder jeg også med i Danske Erhvervsskoler og –gymnasiers bestyrelsesforening.

Det er enormt vigtigt for mig, at der er balance mellem sind, krop og sjæl, både i mit arbejde og i min fritid, så jeg er ihærdig helårsbader og inviterer gerne alle andre med en tur i fjorden! Ud over at hoppe i de danske farvande med glæde året rundt, synger jeg i 2 gospelkor – et her i Kolding og et i Aarhus. Det er blandt andet det, der lader mine batterier op, så der mentalt og fysisk er overskud til at få en travl hverdag til at hænge sammen. Ellers kan man ofte finde mig sammen med min mand og hund i naturen omkring Kolding eller ved Vesterhavet.

Autencitet, ordentlighed og retfærdighed er umiddelbart 3 ord, der fylder rigtig meget i mig som menneske – og det er også de ord, jeg bærer med mig i mit arbejde i Kolding Byråd.


Hvad arbejder jeg for i Kolding Kommune?

Jeg gik til valg på at rive siloer ned og sikre bedre rammer for det specialiserede socialområde og det er stadig mine mærkesager. For der skal være plads til mere menneske og mindre system.

Det specialiserede socialområde vokser i kompleksitet og stiller store krav om specialiseret viden og individualiserede indsatser. Her skal uden tvivl arbejdes på at sikre, at man som borger uanset alder eller udfordring får et godt og meningsfuldt liv, hvad enten det betyder, at der skal laves reelle helhedsorienterede forebyggende indsatser for hele familien eller sikres opgangsfællesskaber eller botilbud til unge med funktionsnedsættelser. Vi skal have et arbejdsmarked, der kan rumme dem, der kan arbejde og kan tage hensyn til alle dem, så lander i gråzonerne – uanset forvaltning. Vi kan simpelthen ikke være andet bekendt.

Jeg er stor tilhænger af et holistisk, helhedsorienteret menneskesyn, der tænker hele vejen rundt om den enkelte borger. Derfor kunne jeg godt tænke mig, at der blev arbejdet på, at implementere dette i højere grad. Derfor er det for eksempel vigtigt for mig, at kunne tage et opgør med silotænkningen i kommunen, så vi på den måde kan sikre et langt større samarbejde mellem de forskellige forvaltninger for de borgere, der måtte stå med et ben i flere lejre og forhåbentlig herigennem også genskabe tilliden til at kommunen er til for borgerne.

Jeg sidder med i Børne-, Uddannelses- og Familieudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Seniorudvalget og i Kulturudvalget. Så lidt karikeret sagt sidder jeg med i de udvalg, der berører borgerne fra vugge til grav – og med kultur som vigtigt bindemiddel. Det giver for mig rigtig god mening, fordi netop den konstellation er med til at tydeliggøre, hvor vi støder på ”siloer” og ikke mindst de uhensigtsmæssige udfordringer, der opstår på tværs af forvaltningssiloerne – for så giver det mulighed for at tænke i helheder på tværs.

Helt grundlæggende skal det være nemt at være borger i Kolding Kommune – og det er uanset Det skal være nemt at være borger i Kolding kommune. Uanset hvad livet byder på og hvor i livet man er, skal det være muligt at få den hjælp og støtte, der er behov for. Det handler om mennesker – og mennesker skal behandles ordentligt!

Hvordan finder du mig?
Du kan ringe til mig på tlf. 23 34 43 35, eller skrive på ibera@kolding.dk

Derudover kan du finde mig på FB.