Hans Holmer

Hvem er jeg?
Jeg er byrådsmedlem for SF i Kolding Kommune og har siddet i byrådet siden 2018, hvor jeg frem til 2022 blandt andet har været formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Fra 2022 er jeg formand for Børn og Uddannelse.

Derudover er jeg også medlem af Sundhed- og Fritidsudvalget og Udvalget for Social Bæredygtighed.

Jeg bor i Kolding og er gift med Kristina. Vi har tre piger på 15, 13 og 8 år.

Jeg er uddannet hos Told & SKAT som fuldmægtig og har derigennem et godt indblik i, hvordan samfundet er sammensat. Jeg interesserer mig for samspillet mellem mennesker, og har været leder af Huset Venture Kolding, som er en socialøkonomisk virksomhed.
På nuværende tidspunkt er jeg ansat hos Gældsstyrelsen i Middelfart.

Min fritid bruger jeg primært på min familie og venner. Jeg elsker musik, en god snak, naturen, loppemarkeder og genbrug. Og kan vel kaldes en tingfinder.

Nøgleordet for min tilgang til politik er fællesskabet. Fællesskabet er for alle. Derfor vil jeg investere i forebyggelse og tidlig indsats. Det betaler sig menneskeligt og økonomisk.

Hvad arbejder jeg for i Kolding Kommune?
Som formand for Børn- og uddannelsesudvalget er mit fokus på tidlig indsats, forebyggelse og på stærke fællesskaber, fordi styrkede fællesskaber og sociale relationer har stor betydning for trivsel og mental sundhed. Ligeledes har trivsel i barndommen afgørende betydning for mental sundhed og hvordan vi klarer os, uddannelsesmuligheder og evnen til at skabe gode relationer senere i livet.

Der skal investeres i vores folkeskoler og daginstitutioner.

Den tidlige indsats for vores børn et meget vigtigt element. Derfor vil jeg også med udgangspunkt i barnets tarv have fokus på, at vi kommer hele vejen rundt om familien.

Alle børn skal have en god start på livet

Hvordan finder du mig?
Du kan ringe til mig på tlf.26 49 10 40

Skrive til mig på HHolm@kolding.dk

Eller finde mig på Facebook:  (4) Hans Holmer | Facebook