Karina Lorentzen Dehnhardt

Hvem er jeg?

Jeg er 48 år og bor i Kolding med mand og barn. Jeg brænder for en tryg hverdag for alle, hvor sundhed og uddannelse er gratis – og hvor der er tid til omsorg og en hjælpende hånd til dem, der har det svært. Jeg vil desuden kæmpe for at give et bæredygtigt samfund videre til vores børn og børnebørn.

Som tidligere lærer har jeg set, hvordan fattigdom eller mistrivsel sætter spor i et børneliv. Jeg ønsker et samfund, hvor vi tager ansvar for at lette presset på børnene og har fokus på deres trivsel og hurtig hjælp.

Jeg føler stærkt for dem, der har det svært. Derfor har jeg været med til at starte en gratisbutik for flygtninge, jeg samler ind til julehjælp og har sikret opsøgende arbejde blandt udenlandske prostituerede i Syddanmark. Jeg kan slet ikke lade være med at gøre noget. Derfor er jeg stolt af, at jeg er nået i mål med at afskaffe modregningen af folke- og førtidspensionister, et særligt børnetilskud til de fattigste familier og minimumsnormeringer i daginstitutioner.

For mig er det vigtigt, at folketingspolitiker ikke er noget, man har læst sig til, men at man har erhvervserfaring og fødderne solidt plantet i den lokale muld. Jeg bruger mange kræfter på at rejse lokale sager. Løsninger for Sydjylland skabes bedst ved at bo her.

Jeg har prøvet mange ting i mit liv – jeg har arbejdet med grøn omstilling og som kommunal rengøringsassistent og lærer på en folkeskole. Politisk har jeg været formand for socialudvalget i kommunen, og nu sidder jeg i Folketinget, hvor jeg er retsordfører, formand for landdistriktsudvalget og gruppeformand for SF.

Min politiske motivation stammer fra historier om mine bedsteforældres liv som fattige landarbejdere i 40’erne i Syd- og Sønderjylland. Det var et hårdt liv, og da de som mange andre flyttede ind til byen, blev de set ned på, fordi de kom fra landet. De har givet mig en stærk retfærdighedssans og vilje til at bekæmpe ulighed – jeg vil et Danmark, hvor hverken yderområderne eller mennesker hægtes socialt af.

Mine mærkesager:

EN BARNDOM MED MERE TRIVSEL

TID TIL DET ENKELTE BARN

Let presset på børn og unge. Flere timer i folkeskolen med to voksne, færre børn i klasserne og kortere skoledage skal give bedre trivsel og tid.

HURTIG HJÆLP TIL MISTRIVSEL Børn skal ikke vente i månedsvis på at få hjælp til mistrivsel. De skal have ret til hurtig udredning og hjælp – og ventelisten til psykolog skal ned.

STOP BØRNEFATTIGDOM Der er fortsat for mange børn, som lever i fattigdom. Ingen børn skal mangle mad, overtøj eller medicin.

MERE RETFÆRDIGHED – MINDRE ULIGHED

NUL BRUGERBETALING PÅ SUNDHED Tandlæge, psykologhjælp og fysioterapi skal være gratis. Ingen skal fravælge nødvendig sundhed, fordi de ikke har råd.

LUK HULLERNE I SIKKERHEDSNETTET For mange opdager, at sikkerhedsnettet er hullet, når de bliver syge. Ingen skal fastholdes i udsigtsløse ressourceforløb eller efterlades uden en indsats.

FAIR PENSION FOR NEDSLIDTE

Nej til højere pensionsalder. Ja til bedre mulighed for at trække sig, før man er slidt ned. Alle har krav på en alderdom uden dårligt helbred.

 

TID TIL OMSORG

KENDTE ANSIGTER TIL DE ÆLDRE
Ældres hjem skal ikke være en banegård af skiftende personale. Faste teams skal sikre, at der kommer nogen, som den ældre kender.

HANDICAPVÆRDIGHEDSREFORM
Mennesker med handicap kæmper i dag for hårdt for at få hjælp. Derfor skal vi have en værdighedsreform med bedre muligheder samt en forvaltningsdomstol.

BEDRE PSYKIATRI
Knækker psyken, skal man have lige så god hjælp, som hvis man brækker et ben. Der skal laves en plan, som gør hjælpen bedre og nedbringer ventetiden.